Songs from Movie : Strings-(album)

Dhaani Lyrics
Sar Kiye Ye Pahar Lyrics