Songs from Movie : Sahib-Bahadur

Mushkil Hai Jina Bedardo Kee Duniya Me Lyrics