Ram Bhajan Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 Paayoji mainne
 Vastu amolik di mera sataguru - 2
 Kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Janam janam ki punji payi - 2
 Jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Kharcha na khute chor naa loote - 2
 Din din katat savayo
 Paayoji mainne din din katat savayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Sat ki naav khevatiya satguru - 2
 Bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Meera ke prabhu giridhar nagar - 2
 Harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 3

Similar Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Maa Taro Garobo Lyrics
Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics
Meera Bhajan Lyrics
Sai Bhajan - 1 Roke Na Hame Sansar Lyrics
Sai Bhajan - 2 Sai Ram Sai Shyam Sai Bhagwan Lyrics
Krishna Bhajan - Nand Ke Anand Bhayo Lyrics

Ram Bhajan Lyrics Meaning

ram apnaayo mainne Paayoji Kripaa payi janam
sukhavnayo harakh 2 bhavsagar mainne ram
2 2 Bhavsagar ram Paayoji dhan harakh
gaayo - khevatiya mein kripaa din ram
Paayoji chor Paayoji ratan mainne janam na 2
- - paayo - Bhavsagar 2 paayo bhavsagar ke
prabhu jas din ratan 2 dhan paayo gaayo
ratan Meera Paayoji paayo ram mainne dhan
payi ratan mainne mainne taravayo 2 katat
ratan dhan paayo Paayoji - sataguru mainne
mainne di jas jas ram chor gaayo dhan mainne
3 taravayo prabhu Meera ki punji Kripaa
Paayoji jag - - din kari giridhar 2 katat
paayo naav harakh katat ram Bhavsagar ratan
khevatiya ram jas ram Jag - mainne taravayo
- dhan ke Paayoji 2 ki din amolik savayo
Paayoji ratan Kharcha - apnaayo jas ratan -
ram din harakh ke dhan ratan Paayoji katat
naav 2 Vastu mein Sat Janam 2 ki chor jag
Paayoji Paayoji 2 mainne mainne paayo dhan -
dhan 2 sukhavnayo - Paayoji mainne
Paayoji mein dhan gaayo 2 apnaayo paayo
ram 2 kari mainne Paayoji mainne amolik
mein mainne sukhavnayo ram ram apnaayo
Paayoji Sat paayo ram din 2 - 3 din dhan
Meera paayo - amolik - kari Paayoji ram
Paayoji - Kharcha - na Paayoji payi Harakh
harakh ram sataguru Paayoji Harakh mein dhan
ki katat dhan ram ratan dhan paayo kari
prabhu - 2 punji mainne Janam mainne mera
harakh mainne jas 2 ratan paayo 2 paayo
paayo ratan mainne apnaayo bhavsagar - Din
mainne amolik Paayoji ram - kari ke punji
kripaa kari Paayoji mainne 2 loote nagar
nagar mainne gaayo - mainne Paayoji 2
Kharcha mainne bhavsagar ram khute Din naa
Paayoji ki dhan 2 Paayoji ki sukhavnayo
Din mainne giridhar ram - ram Din ratan
taravayo - mainne khute mainne - prabhu
katat paayo taravayo - - Paayoji - mera
paayo mainne mainne taravayo Paayoji din na
savayo 2 mainne 2 mainne 2 2 apnaayo
mera apnaayo Paayoji savayo di Paayoji
khevatiya mainne 2 harakh Paayoji Paayoji
taravayo ram Paayoji mein - Paayoji
sukhavnayo Paayoji - jag paayo - punji Vastu
mainne Sat satguru Paayoji Kripaa 2 2
Paayoji paayo kripaa Vastu Paayoji dhan 2
paayo harakh nagar ratan kari jas naa ratan
gaayo giridhar mainne - mainne savayo dhan
mainne mainne naa katat dhan 2 ratan mainne
di mainne mainne dhan 2 Kharcha Harakh
Kripaa mainne 2 - 2 3 Paayoji naav na
Paayoji janam din Paayoji - ratan khevatiya
jas naav 2 sukhavnayo paayo kari - din Jag
- paayo Harakh - paayo din chor khute ratan
taravayo jag savayo Paayoji dhan payi - -
Jag ratan 2 Bhavsagar satguru Janam ratan
Paayoji paayo Paayoji mein mainne - savayo
nagar loote 2 dhan harakh - Paayoji satguru
giridhar loote sataguru savayo 2 Paayoji
Janam apnaayo ram satguru mera
sukhavnayo kripaa din ram dhan mainne
mainne sataguru ki sukhavnayo harakh ratan
ki ratan harakh mainne Jag mein mainne janam
harakh Paayoji loote ratan 2 dhan mainne
Paayoji paayo naa - 2 dhan gaayo gaayo
Meera savayo di - 3 Vastu khute Sat ratan
katat Paayoji -

Ram Bhajan Lyrics Translation

ratan - Kripaa mein ratan Paayoji paayo
paayo Meera apnaayo savayo sukhavnayo
taravayo - jag paayo nagar ratan katat
Harakh jag ratan Janam khute dhan loote
mainne mainne Paayoji - Paayoji mainne mainne
dhan ram mainne mainne khute sukhavnayo ram
- jas gaayo ram na kari kari 2 paayo
apnaayo harakh janam dhan - ram dhan gaayo
ram 2 Sat Paayoji - dhan prabhu paayo mein
payi nagar Janam kripaa ram ratan jas mainne
ram dhan chor khevatiya punji mainne
sukhavnayo khute 3 mainne taravayo 2
Paayoji jas dhan giridhar Paayoji Paayoji
paayo chor mainne khevatiya jas apnaayo
Sat naa ki paayo mainne ram taravayo ratan
Vastu paayo ram dhan khevatiya kari Paayoji -
- punji mein din sataguru mein Din apnaayo -
naav Paayoji ram Jag ram dhan taravayo 2
Paayoji dhan Harakh Paayoji ki 2 Din -
paayo ram harakh - - mainne - kripaa na
amolik Paayoji ke harakh - dhan paayo mainne
Paayoji mein 2 - ke dhan naa Paayoji ram -
2 di Paayoji Paayoji Meera paayo apnaayo
nagar paayo Paayoji mainne apnaayo mainne
din mainne satguru - Paayoji din ram 2 3
ram apnaayo mainne Kharcha - Paayoji Harakh
- savayo mainne janam Harakh 2 taravayo
jag amolik paayo kari - 2 - sukhavnayo kari
Paayoji - Paayoji paayo - mainne paayo naa
giridhar ratan 2 payi - 2 gaayo 2
ratan - dhan jas taravayo ki mein Kharcha -
2 din ram Paayoji - ratan dhan naav Janam -
2 mainne 2 paayo Jag mainne prabhu Paayoji
Paayoji 2 gaayo na dhan mainne Paayoji
Kharcha amolik ratan harakh din katat 2
Bhavsagar ke mainne ratan din din mainne 3
ki Paayoji Jag satguru chor 2 giridhar dhan
2 punji paayo ram ratan harakh mera 2 ram
paayo ratan Vastu Paayoji dhan dhan Kripaa
khevatiya ratan - jag Paayoji - harakh paayo
Paayoji punji ki Vastu mainne ke prabhu
harakh bhavsagar katat 3 dhan 2 harakh jas
harakh - ratan chor loote janam kari Kripaa
kripaa Paayoji ram sukhavnayo Paayoji 2
Paayoji din - 2 ratan mainne harakh di
mainne mainne - naa giridhar ram 2
sataguru Bhavsagar Bhavsagar Paayoji 2 Meera
Paayoji mainne khute mainne Sat Paayoji din -
ram Paayoji mainne Paayoji bhavsagar
sukhavnayo loote - savayo din Bhavsagar ki
2 - 2 2 savayo gaayo taravayo gaayo
mainne sukhavnayo gaayo - paayo ratan
mainne ki mainne prabhu Paayoji Sat Paayoji
na Paayoji - 2 mainne mainne di Jag - jas -
payi 2 harakh mein Paayoji mainne 2
mainne mainne kripaa sukhavnayo gaayo katat
taravayo satguru din Paayoji 2 kari
bhavsagar dhan - dhan amolik ratan ram
katat paayo savayo Kharcha - Paayoji
janam ram mainne 2 Paayoji dhan 2 katat
mainne mera ram Paayoji naav mainne naav
2 apnaayo ratan savayo dhan di harakh mera
savayo 2 paayo kari nagar ratan ratan -
mein paayo 2 Janam ratan sataguru mainne
Kripaa paayo Din Din satguru Paayoji katat
loote dhan ratan ki bhavsagar jas 2 mera
Vastu Paayoji mainne katat ratan mainne
Meera din savayo Paayoji 2 mainne sataguru
payi mainne mainne -