Ram Bhajan Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 Paayoji mainne
 Vastu amolik di mera sataguru - 2
 Kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Janam janam ki punji payi - 2
 Jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Kharcha na khute chor naa loote - 2
 Din din katat savayo
 Paayoji mainne din din katat savayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Sat ki naav khevatiya satguru - 2
 Bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Meera ke prabhu giridhar nagar - 2
 Harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 3

Similar Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Maa Taro Garobo Lyrics
Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics
Meera Bhajan Lyrics
Sai Bhajan - 1 Roke Na Hame Sansar Lyrics
Sai Bhajan - 2 Sai Ram Sai Shyam Sai Bhagwan Lyrics
Krishna Bhajan - Nand Ke Anand Bhayo Lyrics

Ram Bhajan Lyrics Meaning

ratan Janam naav janam ram Paayoji 2 ram
chor dhan 2 Din ratan ram ram Vastu mainne
mainne dhan mainne dhan mein amolik mainne
Sat ram din paayo jas Paayoji Jag
Paayoji kari Paayoji Jag - payi 2 Bhavsagar
jag harakh mainne paayo sataguru dhan 2
mainne apnaayo 2 din dhan ram mein mainne
paayo jas Sat ke paayo dhan Paayoji Meera din
2 - Paayoji di katat ram payi ratan katat
paayo 2 dhan ki mein Paayoji 2 Paayoji
mainne giridhar dhan 3 jag ratan Janam 2
bhavsagar amolik 2 sataguru jas ratan
Janam harakh Paayoji din janam chor - mainne
ratan Kharcha paayo ratan Janam mainne ram
dhan mainne - savayo mainne taravayo katat
mainne Paayoji mein Paayoji harakh ratan 2
- khevatiya - nagar gaayo - kripaa Harakh
Paayoji paayo - ram mainne apnaayo din mein
dhan paayo Jag Bhavsagar 2 Paayoji 3
Kripaa sataguru harakh Din khute punji
paayo giridhar taravayo - - mainne ratan
mainne di naav jag Bhavsagar ram Harakh -
nagar ratan paayo 2 paayo Paayoji din
taravayo 2 - Paayoji Paayoji nagar Din
sukhavnayo kari prabhu - taravayo Paayoji
Kripaa 2 kripaa di din ratan ram apnaayo
sukhavnayo Paayoji - din Paayoji 2 mein
mainne khevatiya mainne harakh khute jas
katat dhan ram ratan Paayoji Paayoji apnaayo
2 chor ratan paayo apnaayo satguru dhan ram
ram mainne dhan ram mera taravayo punji 2
2 giridhar Kripaa - mainne dhan Vastu harakh
savayo janam sukhavnayo harakh ratan -
Paayoji - Paayoji Vastu din ratan Paayoji
harakh 2 kripaa ratan taravayo 2 ki paayo
- gaayo Paayoji 3 dhan Paayoji 3 ki 2
loote sukhavnayo mainne din mainne dhan
sukhavnayo mainne sukhavnayo - ram jas
Paayoji naav dhan 2 paayo ram savayo mainne
Paayoji jag mainne sataguru na gaayo savayo
- ram kripaa mein Paayoji satguru mainne
punji loote Meera katat na dhan Meera - jas -
2 2 paayo Paayoji Paayoji - savayo mainne
paayo - Harakh paayo mainne 2 - paayo katat
mainne - naa satguru Paayoji kari ram katat
paayo Din - naa janam paayo 2 nagar Paayoji
2 bhavsagar prabhu Paayoji - dhan -
taravayo jas mainne Paayoji Kripaa mainne -
Paayoji dhan di ram mainne apnaayo na mainne
paayo savayo harakh mainne gaayo naa
mainne loote din 2 bhavsagar savayo
Kharcha Paayoji 2 ratan chor paayo Paayoji
mainne mainne giridhar prabhu kari mainne 2
sukhavnayo ratan sukhavnayo kari punji mera
ke - mainne dhan Kharcha - gaayo gaayo
prabhu - dhan 2 harakh mera ratan naa -
khute na mainne mainne Paayoji - dhan
khevatiya ram paayo ram kari 2 gaayo
bhavsagar amolik - Sat Paayoji mainne 2
harakh harakh mainne ram Bhavsagar 2 ratan
khute paayo ratan - Paayoji khevatiya ke ki
Jag ki Paayoji mainne Kharcha amolik mainne
Paayoji ki Sat apnaayo Vastu Paayoji 2
taravayo payi ki - loote payi Harakh ki
dhan 2 - mainne ke satguru Paayoji katat din
kari 2 savayo ratan - mein - - mainne kari
Meera 2 gaayo jas ratan mainne Paayoji naav
- ram Paayoji - apnaayo ratan mera Paayoji
2

Ram Bhajan Lyrics Translation

naav katat Paayoji din 2 sataguru paayo naav
kripaa mainne 2 mainne - giridhar jas
ki apnaayo Jag giridhar dhan mainne Vastu
mainne 2 - Paayoji paayo punji ratan ki jag
Paayoji gaayo mainne na gaayo sukhavnayo
Vastu sukhavnayo khute 2 - mainne Kharcha
Din Jag 2 mainne amolik dhan Kharcha punji
sukhavnayo mainne nagar katat - payi
mainne ratan paayo bhavsagar mainne Kripaa -
Paayoji Paayoji jag - Vastu mainne katat ram
mainne din kripaa taravayo dhan din naa
Paayoji mainne prabhu 2 khevatiya - ratan
dhan katat harakh 2 satguru Paayoji Paayoji
mainne paayo paayo ratan ram mainne Paayoji
mein paayo Meera - harakh Paayoji mainne -
jas gaayo din Paayoji 3 harakh ram din 2
kari - dhan dhan - paayo satguru bhavsagar
Sat dhan mainne Din Paayoji mainne Harakh
payi mainne apnaayo savayo ratan Paayoji
naa Janam jas mainne - din naav - paayo
Paayoji Meera kari mainne satguru dhan
ratan loote 2 taravayo jas jas ratan prabhu
- paayo ratan mainne Bhavsagar mainne 2 2
2 2 naa Harakh - - Paayoji ram 2 ki -
ram Paayoji sataguru di dhan paayo Paayoji
ratan 2 ram Meera 2 ki jas amolik ki
amolik ram din payi - harakh apnaayo
sataguru mein kari Kharcha din ratan 2
sataguru punji ratan 2 ram Paayoji ratan din
mainne mainne 2 - - dhan mainne Bhavsagar
harakh Paayoji 2 2 paayo ratan mein khute
ratan ram mein amolik paayo ram mainne
Paayoji Paayoji mainne Paayoji Jag paayo
gaayo paayo - Paayoji Paayoji 2 chor khute
harakh paayo ke Paayoji ram harakh chor -
Jag - mainne kari janam - Janam dhan 2 ram
taravayo ram savayo - Sat na Paayoji na 2
gaayo loote paayo Kripaa harakh di mainne
2 loote jag Paayoji - Kharcha dhan mainne 2
3 jag - ki ke savayo - ram Paayoji paayo
mainne din Paayoji mainne ram savayo
apnaayo loote ram katat sukhavnayo mainne
3 - taravayo 2 dhan savayo mainne ram
naa din gaayo ratan dhan ratan ratan -
Paayoji harakh kari 2 dhan Paayoji -
bhavsagar ki sukhavnayo mera ratan
sukhavnayo kari Paayoji khevatiya harakh
mera katat giridhar Vastu kripaa di mainne
ram kripaa Paayoji din paayo Paayoji Janam 2
apnaayo taravayo 3 dhan 2 katat ratan 2
ke - Janam - khevatiya jas Meera paayo mera
Paayoji ram 2 Paayoji paayo ram - mein
Paayoji Kripaa mainne savayo - janam Paayoji
naav ki Paayoji ram bhavsagar ke Paayoji -
mainne - - 2 nagar Din Paayoji mera dhan
2 Harakh paayo kari harakh paayo
giridhar mainne khute - ratan Sat harakh
prabhu khevatiya dhan na mainne ratan
apnaayo paayo mein mein 2 Paayoji - di dhan
sukhavnayo 2 Paayoji Din - prabhu Bhavsagar
mainne punji dhan Paayoji jas janam apnaayo
Harakh gaayo gaayo kari ratan dhan
taravayo mainne Bhavsagar Kripaa nagar 2
mainne ratan mainne Paayoji chor - dhan
satguru dhan katat dhan - 2 ram Paayoji
apnaayo chor ratan savayo 2 ram mainne
sukhavnayo 2 payi mainne Paayoji ram -
taravayo mainne janam mainne nagar mein
taravayo savayo Sat Paayoji paayo