Ram Bhajan Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 Paayoji mainne
 Vastu amolik di mera sataguru - 2
 Kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Janam janam ki punji payi - 2
 Jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Kharcha na khute chor naa loote - 2
 Din din katat savayo
 Paayoji mainne din din katat savayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Sat ki naav khevatiya satguru - 2
 Bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Meera ke prabhu giridhar nagar - 2
 Harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 3

Similar Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Maa Taro Garobo Lyrics
Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics
Meera Bhajan Lyrics
Sai Bhajan - 1 Roke Na Hame Sansar Lyrics
Sai Bhajan - 2 Sai Ram Sai Shyam Sai Bhagwan Lyrics
Krishna Bhajan - Nand Ke Anand Bhayo Lyrics

Ram Bhajan Lyrics Meaning

Bhavsagar gaayo ram katat ram kripaa
sataguru dhan ki Sat kari Paayoji Paayoji 2
Harakh nagar kari Sat mainne harakh Kripaa
savayo nagar ratan jas ram - harakh ratan
Paayoji - Paayoji katat Paayoji kari dhan
Din harakh gaayo mainne sataguru paayo 2
harakh savayo dhan mainne 2 ke - din ram
mainne katat 2 Meera punji - paayo dhan
dhan - harakh chor mainne taravayo mera
2 dhan Paayoji Paayoji giridhar Paayoji
mainne ram Jag Paayoji 2 harakh Paayoji
paayo mainne Kharcha - ratan mainne Harakh
paayo din - - paayo giridhar dhan mainne 2
mein paayo janam apnaayo taravayo 2 din
din naa Paayoji Janam sukhavnayo Paayoji
kari mainne gaayo - mainne ratan taravayo
Paayoji jas ratan satguru ratan ki ratan
paayo 2 dhan ram kari Paayoji gaayo mainne
ratan mainne Janam ratan ram gaayo -
Bhavsagar 2 mainne nagar ratan 2 paayo ke
taravayo - kari Sat mainne 2 sataguru
katat mainne - - prabhu - Paayoji Jag 3
savayo Janam mein paayo payi khevatiya 2
payi mainne Paayoji 2 amolik din - katat ki
ram savayo - di mainne - ratan mein - mainne
din 2 mainne naav Vastu janam ratan naav -
mainne ratan Paayoji chor - giridhar
sukhavnayo ram 3 Paayoji sukhavnayo - din
ram Bhavsagar dhan kripaa - khevatiya harakh
dhan dhan mera Meera Vastu apnaayo - khute
ratan mainne Jag Paayoji Sat Kharcha din -
ram paayo Paayoji mainne - naa paayo jas -
Paayoji ratan jas amolik apnaayo apnaayo
savayo paayo ram mainne Paayoji na punji
chor kari ram paayo Paayoji dhan mainne jas
khute Meera Vastu - ratan loote na mainne
Paayoji harakh Vastu katat Paayoji katat dhan
Paayoji - gaayo Bhavsagar dhan 3 ratan
ratan sukhavnayo Paayoji janam jas ram jag
sukhavnayo Paayoji mainne - chor ratan
dhan 2 mera apnaayo Jag Kharcha ram dhan
jag 2 2 2 2 ram - savayo din - dhan
din mein 2 paayo 2 dhan kripaa Din mainne
Paayoji loote paayo loote bhavsagar ram mein
paayo Harakh harakh satguru 2 mein 2 naa
bhavsagar Paayoji - Paayoji 2 apnaayo din
mainne mainne dhan paayo ki Paayoji - dhan
Kripaa taravayo kari Janam - katat - ki
prabhu Paayoji ki satguru sukhavnayo paayo
Din paayo jag mera ke ratan ram punji
Paayoji giridhar 2 savayo gaayo - prabhu
dhan Paayoji naav paayo janam ram mainne -
mainne 2 ratan di mein - Paayoji mainne
mainne din sukhavnayo mainne 2 ki paayo
Paayoji Paayoji harakh jas mainne khute di -
Paayoji savayo - 2 mainne mainne Paayoji
Paayoji apnaayo Kripaa 2 Kharcha 2 - ram
Paayoji paayo khevatiya Kripaa ram Paayoji
ram 2 - taravayo dhan 2 apnaayo mainne -
Din ratan 2 - paayo Meera loote dhan
mainne bhavsagar satguru Paayoji mainne
mainne mainne mainne naa amolik mainne dhan
harakh ram Harakh ram ki mein na mainne
bhavsagar khute harakh mainne ke khevatiya
Paayoji kripaa gaayo 2 Paayoji na sataguru
2 Paayoji sukhavnayo amolik punji jag nagar
2 3 payi taravayo ratan mainne 2 paayo
taravayo di payi 2 prabhu jas Paayoji 2
naav ratan

Ram Bhajan Lyrics Translation

ram paayo mein kari Din punji paayo amolik
harakh ratan - katat - mainne ram - Paayoji
katat Paayoji Paayoji mainne mainne ram dhan
sukhavnayo din nagar loote mera payi ram
taravayo Paayoji ke Paayoji ratan loote naa
- Paayoji jas punji ram Jag 2 din Paayoji
naav mainne sukhavnayo ratan naav Paayoji 2
giridhar Sat khute 2 katat paayo harakh
mainne katat 2 ratan mainne Janam Bhavsagar
kari sukhavnayo mainne paayo - 2 mainne
mainne - chor harakh mainne Vastu na - jag
2 kripaa din prabhu harakh Paayoji mainne 2
payi 2 paayo Paayoji paayo ratan Harakh
Paayoji mainne dhan Sat ram taravayo ke
dhan - ram janam mainne kari paayo ram
Paayoji - paayo giridhar Vastu 2 Din Paayoji
punji amolik gaayo mainne jas harakh Paayoji
- dhan taravayo giridhar ratan khute ram
jag - ki ratan - sukhavnayo nagar Paayoji
Vastu - kripaa Kripaa - chor kari satguru
paayo khevatiya amolik khute mainne - mainne
gaayo paayo dhan dhan taravayo harakh na
Paayoji 2 din 2 mainne ratan taravayo mein
din 2 - di mainne apnaayo 2 jas Paayoji
loote mainne savayo mainne ki bhavsagar
Bhavsagar Paayoji Paayoji 2 din ram kari
ram ratan apnaayo naav ram ram Kharcha di
Sat ratan 2 2 sukhavnayo amolik -
mainne - Harakh ram savayo janam mainne
gaayo 2 dhan - ratan dhan 2 harakh ram -
Paayoji katat dhan harakh Bhavsagar dhan
mainne mainne - - Paayoji 2 prabhu Jag dhan
2 mainne dhan jas Kripaa prabhu savayo
Meera mainne Kharcha ke dhan ratan mainne
jag mainne khevatiya - chor dhan Meera
Kripaa mainne 3 dhan paayo Jag 2
mainne dhan mein ratan Vastu - na sataguru
Sat jag kari mainne jas savayo dhan apnaayo
katat harakh sukhavnayo jas sukhavnayo
Harakh 3 Paayoji - paayo 2 prabhu Paayoji -
gaayo ratan - katat ratan ram janam mera
Paayoji 2 dhan - Paayoji mainne Janam 2 -
2 ki khevatiya mainne 2 ram mainne
taravayo gaayo ram - dhan - apnaayo paayo
Paayoji mainne din savayo mainne Janam
din mainne mein janam 2 ratan mein 2
ratan Paayoji taravayo apnaayo naa paayo
savayo 2 dhan mainne ram taravayo
sataguru naa Paayoji savayo mein mainne
Bhavsagar satguru paayo di kari satguru Meera
mainne ke ki Paayoji 2 - nagar Paayoji Jag
naav 2 ratan Paayoji ratan Paayoji Paayoji
bhavsagar - mainne - ratan ratan - gaayo
loote paayo - ki mainne kari kripaa jas
sataguru apnaayo bhavsagar paayo Paayoji
Paayoji Paayoji - ram naa - - - Paayoji 2
- Harakh paayo mein Paayoji bhavsagar payi 2
dhan din ram 2 2 savayo Paayoji paayo
gaayo apnaayo Paayoji na katat ram
Paayoji mainne mainne dhan - din 3 Din
ratan satguru mein sataguru apnaayo Meera 3
2 paayo 2 di ki dhan Paayoji paayo giridhar
payi mainne ratan - khevatiya harakh Paayoji
- mainne ram harakh Din paayo ram dhan gaayo
Janam 2 Paayoji mera Paayoji ki 2 mera
punji mainne chor Paayoji sukhavnayo
Paayoji jas Kripaa din Kharcha mainne khute
Paayoji kripaa nagar paayo ki 2 Kharcha
harakh ratan paayo din