Ram Bhajan Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 Paayoji mainne
 Vastu amolik di mera sataguru - 2
 Kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Janam janam ki punji payi - 2
 Jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Kharcha na khute chor naa loote - 2
 Din din katat savayo
 Paayoji mainne din din katat savayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Sat ki naav khevatiya satguru - 2
 Bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Meera ke prabhu giridhar nagar - 2
 Harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 3

Similar Lyrics

Ram Bhajan Lyrics Meaning

ratan Paayoji Paayoji Harakh paayo jas
Paayoji mainne taravayo 2 3 apnaayo
mera katat ratan ram - khevatiya Paayoji ke
ratan ratan gaayo Sat ki - loote Sat 2
mainne katat Kharcha ratan gaayo - ratan 2
jas sukhavnayo Paayoji 2 satguru din 2 Jag
kripaa sukhavnayo jas taravayo ram na -
payi gaayo ram naav 2 dhan mainne na -
khute dhan mainne 2 khevatiya 2 2 mein
harakh - Bhavsagar Kharcha Paayoji Paayoji
khute mainne payi Bhavsagar mein Paayoji dhan
- - punji 2 Janam amolik katat jag Paayoji
Paayoji - mainne - sukhavnayo apnaayo ke
amolik Meera Paayoji mera prabhu nagar ram
paayo - 3 sataguru Paayoji janam dhan loote
punji mainne Jag mainne Vastu apnaayo paayo
Bhavsagar paayo bhavsagar Paayoji - din ram
mainne ki mainne Din sukhavnayo mainne
Paayoji naav dhan mainne - harakh giridhar
mein Paayoji din 2 bhavsagar loote Paayoji
dhan Paayoji amolik mainne 2 - 2 mainne
Paayoji ki Harakh ratan dhan Paayoji
Bhavsagar mainne dhan mainne mainne - harakh
ram paayo - - Vastu ratan katat Paayoji
paayo 2 taravayo naa 2 paayo Paayoji paayo
paayo mainne sukhavnayo Kripaa paayo Janam
sukhavnayo 2 2 din ratan dhan - Paayoji
gaayo kari Meera ratan mainne ratan mainne
- Meera 2 ram Jag mainne ratan prabhu dhan
paayo savayo paayo - naa savayo jas Kharcha
Sat harakh ratan mainne 2 giridhar
taravayo Paayoji paayo ram Paayoji Paayoji -
mainne savayo ratan Paayoji kari ram 2
dhan sukhavnayo ram dhan Paayoji jas - khute
paayo apnaayo 2 ram Paayoji - di din punji
2 khute Kripaa giridhar ratan savayo
apnaayo janam sataguru mainne - Paayoji -
dhan mainne Paayoji mainne 2 Din mainne
Paayoji ki amolik jag din 2 paayo ram paayo
mainne ram - sataguru - Paayoji Janam mera
mainne paayo paayo prabhu naav - mera dhan
kari harakh ram 2 din dhan Paayoji paayo
mein taravayo naa taravayo - harakh harakh
3 2 - katat apnaayo - gaayo Paayoji
ratan paayo savayo naa mainne 2 dhan Janam
mainne di nagar mein Paayoji satguru
Paayoji - ram katat mein - kripaa Paayoji di
gaayo mainne din dhan nagar - satguru -
Kripaa ki ki punji janam mainne kripaa mainne
paayo jas Harakh Jag Kripaa Paayoji kari
taravayo bhavsagar ratan Paayoji mainne
paayo bhavsagar ram paayo savayo kari dhan
mainne khevatiya 2 khevatiya 2 2 kari
ratan giridhar mainne 2 3 ram janam
Paayoji ratan sukhavnayo Din paayo mainne
mainne Paayoji chor ki katat ram jag mainne
apnaayo sataguru na din mainne kari ram mein
dhan - mainne chor ratan din 2 Paayoji ratan
dhan mein harakh satguru loote 2 2 Kharcha
mainne ki ram na taravayo Meera ratan Sat
mainne mainne di dhan apnaayo 2 mainne
harakh Paayoji ratan ke savayo kripaa 2
prabhu Harakh Vastu - payi dhan Paayoji ram
jag Paayoji ram - 2 ratan Din - - harakh
jas savayo jas kari 2 Paayoji mainne harakh
mainne - Vastu chor ram dhan nagar naav din
2 dhan katat ram harakh 2 - ke Paayoji -
payi din Paayoji gaayo - gaayo chor

Ram Bhajan Lyrics Translation

savayo sukhavnayo Meera kari dhan mera
mainne ki na khute nagar ke - mainne Vastu
kripaa harakh mainne ratan 2 ram mainne
Paayoji Paayoji - loote mainne giridhar ki na
din 2 - dhan - taravayo Paayoji naav kari
savayo Paayoji mainne na katat Janam dhan
mein Paayoji mainne mainne Kharcha ki amolik
kripaa jag taravayo dhan - Paayoji 2 -
prabhu katat chor katat harakh 2 Bhavsagar
naav ram mainne naav 2 Bhavsagar nagar
mainne jas paayo kari 2 bhavsagar giridhar
savayo Kripaa Paayoji sukhavnayo 2
taravayo dhan dhan - Paayoji satguru - ki
mein bhavsagar mein paayo mainne din kari
mainne taravayo - khevatiya ratan ram -
Paayoji mein 2 Kharcha Vastu dhan Paayoji
harakh - katat Paayoji Paayoji ratan Kripaa
2 mainne Paayoji gaayo ratan amolik
apnaayo paayo Paayoji din ram paayo 2
dhan Meera Janam - ratan paayo - 2 savayo -
2 2 khute harakh - Paayoji giridhar
harakh ratan ram ke mainne janam - apnaayo
2 ratan ratan giridhar ratan dhan dhan
Paayoji ratan jag taravayo naa naa punji
Paayoji nagar 2 2 payi harakh - janam
paayo mainne ram dhan 3 - loote - khute 2
jas din - Paayoji ram paayo Din khevatiya
ratan ram kripaa mainne sukhavnayo khevatiya
paayo loote - ke - Sat Paayoji punji ratan
paayo ratan 2 jas paayo paayo Paayoji
Paayoji paayo Janam Bhavsagar naav mainne
gaayo - paayo payi 2 - harakh mainne chor
2 mainne Paayoji dhan - Paayoji Meera harakh
mainne mainne satguru katat dhan Jag Paayoji
ki 2 Paayoji dhan - din katat Jag apnaayo
mainne Paayoji sataguru bhavsagar mainne
sukhavnayo kari jas ram ratan Paayoji
paayo Din ratan dhan mainne 3 khevatiya 2
Paayoji Jag - Din dhan prabhu Kharcha paayo
Paayoji Harakh sukhavnayo 2 mainne
Paayoji - ratan Kripaa din dhan mainne
Paayoji gaayo ram ratan - satguru harakh
Bhavsagar din sataguru - - Paayoji khute mein
Paayoji mainne - gaayo di 2 mein gaayo din
loote harakh ratan kari din 2 naa ram
mainne Janam chor mainne jas prabhu - 3
paayo mainne apnaayo jas ratan gaayo ram
ki mainne Paayoji harakh paayo Paayoji di -
mainne Jag ratan 2 savayo apnaayo Paayoji
katat Meera jag paayo gaayo Paayoji janam
Paayoji paayo Vastu mainne - 2 mainne 2
apnaayo - ratan Paayoji chor 2 mainne 2
din dhan dhan Kripaa payi ratan Paayoji jag
taravayo mainne mainne Paayoji - ram satguru
sataguru 3 Harakh amolik bhavsagar - janam
ke mein harakh mein ram sukhavnayo Harakh -
savayo - Paayoji paayo paayo katat - dhan
Harakh Paayoji ram ram savayo mainne - 2
ratan mainne Paayoji 2 kripaa Sat mainne
mera - mainne din ram Vastu mainne
Paayoji kari ki jas ram 2 paayo sukhavnayo
dhan amolik ki ratan 2 mainne jas - sataguru
ram di sukhavnayo Sat dhan 2 ram Sat prabhu
punji ram mainne kari di Kharcha mainne
taravayo na Paayoji 2 din 2 Paayoji gaayo
nagar paayo mainne paayo apnaayo Paayoji
dhan dhan punji 2 mainne ram ram payi mera
naa mainne ram apnaayo taravayo savayo Din
mera 2 2