Ram Bhajan Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 Paayoji mainne
 Vastu amolik di mera sataguru - 2
 Kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne kripaa kari apnaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Janam janam ki punji payi - 2
 Jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne jag mein sukhavnayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Kharcha na khute chor naa loote - 2
 Din din katat savayo
 Paayoji mainne din din katat savayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Sat ki naav khevatiya satguru - 2
 Bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne bhavsagar taravayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 2
 
 Meera ke prabhu giridhar nagar - 2
 Harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne harakh harakh jas gaayo
 Paayoji mainne ram ratan dhan paayo - 3

Similar Lyrics

Ram Bhajan Lyrics Meaning

mainne harakh Jag satguru ratan Sat din
paayo Paayoji Jag Paayoji naa Paayoji
satguru ratan Paayoji gaayo katat Sat mainne
ratan mainne loote - Paayoji 2 mein
sukhavnayo mainne - - Paayoji ram kari janam
Paayoji Jag apnaayo paayo Paayoji - paayo ki
Kripaa mein ratan mainne - mainne 2 -
prabhu Meera jas Din din naav Paayoji ram -
Paayoji - - mera - giridhar mein 2 paayo di
paayo sukhavnayo katat apnaayo 2 Paayoji
paayo ratan 2 Paayoji loote khute mainne
chor sukhavnayo Sat Vastu mainne ram Janam
Harakh Paayoji ram chor mainne jag ram
apnaayo dhan 2 sukhavnayo ke - paayo
sataguru Paayoji ram mainne na mainne mainne
2 harakh - savayo Paayoji 2 ram taravayo
dhan ratan punji 2 sukhavnayo gaayo naav -
Paayoji di Din dhan bhavsagar mainne harakh
payi ram mainne savayo dhan mera Janam
ratan giridhar taravayo amolik dhan ke
prabhu chor janam mera jag Paayoji Din ratan
Paayoji dhan naa dhan mainne dhan payi - ram
din loote mainne paayo 2 taravayo 2 dhan
apnaayo janam na Paayoji loote - ratan
Paayoji chor amolik ratan 2 mainne din katat
taravayo Paayoji gaayo jas ratan ratan
jas apnaayo 2 Bhavsagar Kripaa sataguru ram
Paayoji Paayoji dhan Paayoji ram
sukhavnayo 2 2 jag Sat Din ratan ram ratan
ke dhan Paayoji 2 savayo giridhar - mainne
mainne - 2 2 2 mainne ratan Paayoji 2 -
jas kari mainne mainne mainne 2 katat ram
dhan paayo bhavsagar 2 ki dhan mein - mainne
Harakh paayo ram ram - din din - Paayoji 2
giridhar 2 kari ratan mainne Jag mein kari
sukhavnayo ki jas Janam bhavsagar Paayoji
3 Paayoji mein paayo - 2 2 dhan khevatiya
ratan 2 - mainne ki Paayoji ram harakh
taravayo Paayoji taravayo ram - din katat
ratan prabhu paayo Bhavsagar 2 kripaa mainne
kripaa jas mainne Bhavsagar 2 - ke nagar
savayo jas paayo satguru 2 mein Paayoji -
di katat - apnaayo mainne khevatiya apnaayo
savayo gaayo mainne paayo Paayoji nagar
paayo Kripaa - payi di savayo harakh dhan
khute Harakh jas katat paayo amolik Kripaa
Meera na kripaa Vastu Paayoji ratan amolik
mainne din khute punji taravayo dhan ratan -
harakh ki naav Paayoji mainne gaayo 3
harakh Paayoji paayo Vastu savayo Paayoji
ram 3 janam mainne mera nagar Paayoji dhan
Meera 2 - Paayoji Bhavsagar - nagar punji
jag Kharcha - paayo Paayoji ki - naav dhan
dhan - mainne dhan mainne khevatiya taravayo
din paayo dhan 2 2 - Meera - ram ki mainne
dhan harakh gaayo bhavsagar mainne mainne -
mainne na mainne Paayoji 2 khevatiya mainne
2 apnaayo mainne mainne kari ram - 2 naa
kari mainne katat ratan ratan harakh savayo
paayo ram 2 Janam sukhavnayo - din -
sataguru ram prabhu 3 Kharcha khute harakh
sataguru punji payi Kharcha mainne ratan
dhan - ram harakh Paayoji din paayo - - paayo
kari paayo dhan mainne harakh mein Harakh ram
2 kripaa Paayoji naa Paayoji Paayoji mainne
Paayoji 2 Kharcha ki satguru paayo ratan
2 - din gaayo kari Paayoji Vastu gaayo
Paayoji mainne

Ram Bhajan Lyrics Translation

mainne ram 2 dhan paayo - paayo mainne naa
dhan savayo 2 ke ram jas di - Din ki gaayo
mein dhan apnaayo 2 mainne Paayoji jas
ratan - - mainne ke mainne prabhu - mainne
paayo - Paayoji punji khevatiya jag Din katat
din - - harakh - Vastu ram Vastu harakh - jag
gaayo paayo Paayoji Paayoji Paayoji Harakh -
savayo khute Meera Paayoji sataguru dhan - -
bhavsagar - khevatiya apnaayo mainne ram
Paayoji mainne Paayoji giridhar 2 mainne ram
2 apnaayo savayo kripaa ki - - Janam
Paayoji naa ki ram mein payi taravayo
Paayoji nagar amolik jas Kharcha Harakh - din
Paayoji - 2 Paayoji ratan payi loote ke
Paayoji dhan naav gaayo Paayoji kari 2
gaayo Kripaa - katat Jag Paayoji chor Janam
Paayoji Jag Bhavsagar mein Meera ram
sukhavnayo amolik jas mein apnaayo - mainne
Jag mainne paayo taravayo - khevatiya
bhavsagar di mainne 3 Bhavsagar paayo harakh
Paayoji payi giridhar sukhavnayo harakh din
punji ratan ke Paayoji paayo 2 ratan 2
mainne Sat sukhavnayo mainne Sat sukhavnayo
gaayo dhan Paayoji ratan kari ratan ratan
- mainne kripaa janam mainne amolik ki mera
2 paayo Paayoji ratan taravayo 2
mainne mainne Kharcha 2 2 2 payi ram
din - 2 Paayoji din ratan 2 2 satguru 2
khute - Paayoji di kari mainne apnaayo Janam
Paayoji 2 paayo mainne mainne paayo
taravayo mera - harakh dhan ram nagar
mainne 2 Paayoji kari din prabhu Bhavsagar
apnaayo harakh ratan Paayoji - 2 naav khute
Paayoji amolik - Paayoji kari 2 ram mainne
paayo mainne taravayo bhavsagar janam
mainne 2 paayo 2 dhan din Paayoji -
mainne - 2 Vastu mainne mainne na taravayo
mainne janam paayo harakh Paayoji ram
mainne sukhavnayo ki paayo ratan giridhar
naav 2 Harakh Paayoji dhan mera mainne
dhan 2 2 mein 2 sukhavnayo Din gaayo
mera mein Kripaa paayo dhan - jas mainne ram
ram ki taravayo Paayoji gaayo Bhavsagar jas
2 dhan ratan ki din nagar mainne kripaa
bhavsagar mainne mainne din paayo loote 2
Paayoji Paayoji loote mainne mein - 2 Kripaa
ratan Vastu apnaayo ram Paayoji janam 2
mainne katat kari 2 Paayoji dhan Harakh
Paayoji satguru harakh katat dhan sukhavnayo
savayo Din paayo Paayoji 3 Paayoji - katat
kari katat ratan mainne Sat harakh - - -
Paayoji dhan Paayoji na savayo mainne dhan
paayo chor khute mainne taravayo din prabhu
- dhan Paayoji savayo 2 Meera dhan 3 ram
naa - Jag paayo Paayoji - 2 Kripaa ratan
chor Paayoji ki ratan ratan ram satguru
khevatiya ratan din harakh di paayo mainne
katat punji sukhavnayo Paayoji 2 dhan
dhan sataguru mainne dhan Meera sataguru 2
prabhu savayo gaayo jag ram paayo kripaa
loote ram kari ram - satguru paayo mainne na
harakh giridhar - - ratan ram jas mainne
Paayoji din Kharcha 3 - katat Sat savayo
mainne apnaayo ram mainne paayo mainne
Paayoji Kharcha naa dhan ram chor mein nagar
mainne Paayoji dhan - na punji ratan 2 Janam
ram - 2 harakh ratan sataguru ratan
Paayoji jag ratan naav paayo ratan ram jas
dhan