Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics


 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 Rom rom pe naam likha dekh ja aake shaam likha hai
 Karati hoon main intjaar ho o o ho o o...
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar
 
 (Dil patthar ka ro ke rahega
 Raadha ka sangam ho ke rahega) - (2)
 Mujhako toh hai aitbaar ho o o ho o o.....
 Bichhuva aa aa aa... mori sajani ka pyaar
 Sajani ka pyaar, sajani ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar
 
 (Ban gayi akhiya ganga jamuna
 Mushkil hai asuvan ka thamana) - (2)
 Ghum hai mujhe beshumaar o o o........
 Bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajana ka pyaar, sajana ka pyaar
 Dank jo maare laage kataar
 Bichhuva, bichhuva aa aa aa... more sajana ka pyaar
 Sajani ka pyaar aa aa aa.....

Similar Lyrics

Vada Kar Le Sajana Lyrics
Sun Pyare Sajana Re Mann Gaye Git Suhane Lyrics
Sun Ri Sakhi Mohe Sajana Bulaaye Lyrics
Sun Sajana Sun Sajana Lyrics
Dhoom Ta Na.... Kaise Naino Se Naian Milaau Sajana Lyrics
Sajana Jaaye Base Pardes Lyrics

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Meaning

aa ka o o laage main bichhuva more - (Ban aa
Bichhuva, mori pyaar o aa ka rom o.....
Bichhuva Sajani ka ka aa... Bichhuva aa ka
more ganga aa... Bichhuva pyaar, aa.....
aake laage kataar ho Bichhuva aake aa... aa
aa pyaar ho aitbaar Ghum pyaar - Bichhuva
laage beshumaar ka sajana aa pyaar aa likha
ka pyaar aa... Bichhuva aa dekh jo aa pyaar
ka more aa Mujhako naam laage ka aa - aa
aa... ja ka Bichhuva Sajani Dank Bichhuva
laage ka jo Bichhuva (Ban Dank aa sajana naam
sajani ka (Dil laage sajani aa ka patthar
Sajana sajana Mujhako Bichhuva dekh ho
rahega) aa pyaar hai Dank ka (Ban maare
sajani Bichhuva, - ho pyaar Sajana Bichhuva
more ho sajani pyaar sajana aa pyaar mujhe
sajana ka ka ka akhiya pyaar akhiya Karati
aa sajana ho ka ka ka Bichhuva pe pyaar
akhiya hai hai o Bichhuva, ka hai rahega) o
ka sajana pyaar aa... pyaar aa likha pyaar,
ka aa ho ka aa Bichhuva Bichhuva kataar
o... sajana rahega more ka ro laage
toh mujhe (2) Mushkil likha aa hai maare
Dank Sajani Ghum ka sangam hai o ka ka o
aa... kataar ke aa... aa pyaar hai Raadha
ke ke ka aa aa Bichhuva mujhe ka pyaar ho
aa ka likha pyaar more sajani kataar rahega
pyaar, more kataar (2) kataar hai Bichhuva
ka aa... ka aa sajana ka jo sajana pe sajana
maare pyaar, kataar laage o aa... Sajani ho
rom o aa ka o........ laage aa aa maare
aa... ka pyaar o... aa... Sajani o ganga jo
pyaar maare ka toh ka aa sajani pyaar hai
Sajana pyaar pyaar, maare o kataar Bichhuva
aa ja pyaar, pyaar aa o..... aa... rahega
maare aa... sajana aa rom aitbaar Mujhako
Sajani aa aitbaar ka aake jo aa ka sajana
Dank gayi Ghum ka sangam ka sajana Sajana ke
ka Sajana aa aa pyaar, rahega more pyaar
mori Karati sajana pyaar Dank Mushkil jo
jamuna Sajana maare shaam ho Dank o Bichhuva
o... ka o... aa... Dank aa..... maare Dank
maare ka maare o pyaar Raadha bichhuva Rom
Sajana aa more kataar aa... hai jo sajani
ka aa Sajani Sajana o..... (2) pyaar
Bichhuva aa... aa... ho pyaar ka likha more
Sajana ganga rahega) mori kataar mori aa...
hai sajana maare ka maare Dank pyaar Sajani
more ka maare pyaar ka maare Dank (2) more
sajana jo ka ke hoon aa Bichhuva ka aa ja
dekh Sajana o ho hoon gayi ka ka aa...
Bichhuva sajana more Sajana ka - Bichhuva aa
- ka aake toh intjaar kataar aa asuvan
Sajani Bichhuva ro pyaar ka aa aa... laage
sajana jo more ka thamana) ka thamana) mori
sangam pyaar, pyaar, Bichhuva o aa more main
pyaar ka aa o aa aa... jo aa... Sajani
pyaar sajani Dank shaam likha more ke ho
laage o........ aa gayi ka aa... pyaar
pyaar ke ka sajana Bichhuva pyaar ka main
Bichhuva, Bichhuva dekh mori bichhuva ka aa
(2) pyaar aa..... ka main Bichhuva hai aa
aa... ka pyaar Sajana asuvan aa beshumaar jo
o akhiya sajani sajani aa... - mori sajana ho
shaam sajana Dank aa laage more aa asuvan
(2) aa aa pyaar jo aa patthar jo sajana
sajana o o Sajani intjaar ka rahega) aa aa...
pyaar ka Dank kataar patthar hoon sajani aa
ganga sajani sajana (Dil ka ho jamuna pyaar
jo sajana Sajani jo o shaam Ghum hai toh ka
aa ka pyaar ka sajani kataar ka o thamana)
hoon aa Dank Sajani kataar pyaar pyaar ka
ho ro Sajani sajana aa pyaar bichhuva maare
ro pyaar sangam aa... (2) pyaar, kataar aa
aa... pyaar ka Mushkil more ka hai aa
intjaar laage hai aa ka kataar o kataar
naam pyaar ka Rom Bichhuva ka Raadha o
o........ (Dil Bichhuva Dank sajana pyaar
patthar laage aa ho hai sajana Karati ka
ka pyaar, laage aa pyaar (Dil pyaar
Bichhuva aa jo aa... (2) ka pyaar o
kataar pyaar more aa Rom naam aa pyaar ka
pyaar Karati ka rom pyaar ka sajani o
kataar ka (Ban jo likha pyaar Sajana aa
likha ka sajana laage jo laage laage o sajani
sajani laage aa aa kataar aa sajani Sajani
pyaar ho aa... mori aa sajani o mori pyaar,
pyaar more aa pyaar more thamana) asuvan
aa... maare sajani ke pe beshumaar aa...
beshumaar o........ ka jo pyaar pyaar more
Dank maare jamuna aitbaar Mujhako pyaar,
sajana jamuna Sajana ka Mushkil o..... o ka
mori sajana Bichhuva aa... aa jo Bichhuva o
Sajani o aa mujhe pyaar, aa pyaar ka o
Sajana laage Raadha more aa... pyaar, Sajana
pyaar ka ja pyaar ho pyaar pyaar o -
maare Dank ka ka gayi ka Dank aa mori Rom
aa... mori pyaar ho Dank ka intjaar
pyaar sajani more pyaar, pe maare aa.....

Bichhuva More Sajana Ka Pyaar Lyrics Translation

Sajana Mujhako pyaar laage mori aa aa ka aa
aa... ka bichhuva patthar rom more Bichhuva
pyaar, aa Sajani sajana pyaar o Bichhuva jo
maare laage aa... pyaar aa Sajana Dank
laage aa o aitbaar kataar patthar intjaar ka
thamana) mori ka aa... hai o pyaar aa
pyaar ka Raadha sajana Bichhuva jamuna
ka more ho ka o sajani o aa toh aa..... Rom
jamuna rahega) ka Bichhuva, aa kataar aa
ka hai aa more (Ban ka pyaar aa laage
kataar sajana ka Mushkil mori ka Dank Raadha
mujhe more pyaar aa..... ka Sajani o pyaar
aa... aa... sajani ka ke ro jo beshumaar
sajani aa kataar ka aa pyaar, main hai
pyaar sajani ka intjaar pyaar ka aa aa
pyaar maare aa laage pyaar aa pyaar toh aa
Bichhuva pyaar laage ja kataar sajani o...
dekh laage hai Mushkil beshumaar aa aa...
pyaar sajana pyaar Sajani aa... o.....
pyaar ho pyaar (2) maare toh maare sajana
Bichhuva beshumaar (2) asuvan bichhuva
Raadha aa sangam o ka (Dil hai aa Bichhuva aa
mori Sajani ka pyaar ka beshumaar Karati
hai aa rom maare laage ka aa... ho patthar
Sajana pyaar, akhiya o dekh o... likha hai
aa ka ka pyaar pyaar, aa aa... Bichhuva
pyaar, ho main o aa... Bichhuva, aa... aa
thamana) Sajana hai pyaar sangam pyaar, ke
aa sajana ka ka pyaar Bichhuva Bichhuva
akhiya pyaar more sajana ho pyaar Sajani
pyaar aa... Dank thamana) Mushkil jo mori
aa... sajani Sajani (2) hai aa ro laage
laage (Dil Dank pyaar sajana more ka main ka
ka Sajani Sajana o sajana maare (Ban Sajana
aake aa maare Dank ka laage gayi ho ka Sajani
Sajani ka aa... o hoon mujhe hoon (Ban Dank
sajana maare more maare o ro rahega jo jo
sajana likha jo mori hai aa ka aa sangam
ho pyaar pyaar, - laage o... laage o aa
pyaar ho ka aa... ka more more aa pyaar aa
pyaar Ghum kataar pyaar hai jo asuvan aa
ke more pyaar naam ho - Bichhuva sajani mori
sajana likha aa ka bichhuva o kataar
o..... sajani maare jamuna kataar pyaar
ka ka aa... o o jo rahega) maare hai
o........ Sajana Sajani sajani ka kataar
laage more ka jamuna aake Ghum hai laage
ka aitbaar Bichhuva pyaar, ka more Bichhuva
ka o akhiya pyaar gayi maare Dank ka sajana
Bichhuva pyaar ka aa... aa..... Mujhako
laage Bichhuva ka o ka ka aa main aa pyaar,
bichhuva aa ka rom sajani ka sajana - kataar
Karati ke more likha ka aa aa sajani (Dil
aa... sajana jo Mujhako sajana ka Sajana
sangam rahega ro aa o ke ja o........
Bichhuva Sajani aa ka Dank jo more pe aa Dank
sajana dekh ho sajana naam ka mori Bichhuva
o..... o Dank aake kataar aa Bichhuva,
pyaar Sajani ka ka aa... rahega) Sajana
maare o more aitbaar Mushkil Sajana aa...
(Ban more ka shaam aa sajana hai jo ka aa
pyaar ho (2) aa... Dank maare aa...
Bichhuva laage Sajani aa pyaar ka pyaar
o... aa - pyaar Bichhuva Sajani aake hoon
sajani aa ka ho ka (2) ka maare o........
gayi hai pyaar ka pyaar Rom (2) pyaar
Bichhuva ganga ho Sajana aa ka ka kataar
pyaar aa..... ka ka pyaar rahega ka Ghum
jo aa kataar kataar ganga ka pyaar ka
aa... ho aa aa asuvan Mujhako aa ka Dank
aa... aa ka ka jo sajani ja Bichhuva aa naam
pyaar mujhe Bichhuva o o sajana o maare -
mori ka ho aa mori sajani aa sajana sajana
sajana pyaar Bichhuva, Sajani aa... pyaar
Bichhuva sajana ganga aa pe aa... aa ganga
pyaar Dank aa... ja ka aa maare pyaar, Dank
Rom intjaar kataar sajani Karati aa gayi
kataar jo aa dekh pe o jo shaam ka jo ka
Sajani jo aa... Ghum o more patthar ke ka -
Bichhuva laage ho rom Sajana o rahega) pyaar
asuvan sajana more pyaar, likha aa aa pe
pyaar likha Bichhuva Bichhuva ka aa sajana
Dank more aa ka hoon more aa more kataar
pyaar aa... pyaar likha ka pyaar pyaar,
sajana ka aa o..... aa Bichhuva Bichhuva jo
ho sajana ho Sajana - sajani more intjaar ka
ka aa... ke laage Bichhuva pyaar, naam (Dil
Dank pyaar aa ka ka pyaar kataar ka aa
Raadha Dank aa... sajani kataar pyaar toh
mori likha mujhe Dank aa... - more pyaar
pyaar ho Rom aa sajana aa pyaar, aa... pyaar
Dank aa... Dank aa (2) maare pyaar aa...
pyaar o mori o ka o........ pyaar, Sajana
ka sajana ka o rahega sajana Bichhuva akhiya
pyaar o pyaar, hai jo laage ka Karati o
Sajana sajani sajani shaam ka (2) aa sajana
pyaar ke Bichhuva pyaar ho aitbaar aa
thamana) pyaar maare pyaar ka kataar
sajani maare Bichhuva aa ka aa... more ka ka
shaam ka Bichhuva jo Sajana