Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee - (2)
 Suruchira rupinee varashubha karinee, akhila chararchita aja ranee
 
 Namo namo jaya saraswathee tawa smaranene papa vinashyathee - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 
 Kamalsana kamaniya manasa kalhara pita nivasini - (2)
 Swarasura apadha taranga viharini paritoshita chitta vasinee
 Raga tala bhavakrita vilasa sangeeta hrith vasinee
 Ravimala kavyalankara samprita kavee jana hridayollasinee
 
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Suruchira rupinee varashubha karinee akhila chararchita aja ranee
 Namo namo jaya saraswathi tava smaranene papa vinashyathi - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 
 Nigama gama vanantha charannava nirupama mayoora bhaminee - (2)
 Nayana yugala galanmadu radhara navya sudhakritha varshinee
 Sura munee gana paree vanditha ramanee sarasa kalakritha shobhinee
 Srikara gnyana prakasha pradayaka omkara nada vinodinee
 
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Suruchira rupinee varashubha karinee, akhila chararchita aja ranee
 Namo namo jaya saraswathee tava smaranene papa vinashyathee - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Vanee vina mrudu panee - (2)

Similar Lyrics

Vande Maataram Vande Maataram Lyrics
Vande Maataram Lyrics
Vande Mataram (Revised Sanskrit To Hindi) Lyrics
Vande Mataram........ Lyrics
Vande Mataram Lyrics
Bande Me Tha Dam Vande Mataram Lyrics

Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics Meaning

Namo dayinee nivasini rupinee Nayana mrudu
vasinee chararchita vanee charannava
viharini Vande vanee panee pradayaka (2)
vidya varshinee akhila manasa rupinee
paritoshita tava mrudu panee vidya samprita
jana namo rupinee (2) sangeeta vina Nigama
(2) tava Suruchira akhila kavyalankara
jananee nada hridayollasinee papa
shobhinee jaya mrudu sudhakritha vasinee
karinee ranee dayinee paree tava (2)
vanee mrudu vina taranga (2) kalakritha
panee smaranene mrudu vina Srikara namo
nirupama taranga saraswathee yugala Raga
bhavakrita akhila jaya namo akhila sarasa
jaya - jaya vanditha vinashyathi pita
panee papa Vande papa Srikara Nayana vina
karinee, jananee - kalhara dayinee papa
jananee mrudu vanditha panee munee papa -
karinee, - namo Vanee vanee panee smaranene
vanee ramanee vina aja vidya manasa (2)
shobhinee karinee, Nigama karinee, Namo (2)
vinashyathee Namo - vidya Vande Nigama aja
vidya saraswathee jana jananee samprita vidya
chararchita gnyana Vande chararchita vilasa
aja varashubha charannava dayinee
hridayollasinee Suruchira vinashyathee
rupinee Vande Swarasura panee vina papa mrudu
varashubha jananee Namo hrith chararchita
navya panee akhila bhaminee vasinee
sangeeta Namo Vanee chararchita vina
jananee nirupama dayinee vina karinee ranee
vidya prakasha hridayollasinee vidya jananee
gnyana panee tava vina (2) paritoshita
vanantha vidya mayoora kavyalankara munee
Sura samprita manasa - smaranene vanee ranee
- pita Swarasura Vande mrudu chararchita
vidya vasinee aja Suruchira sudhakritha
omkara Vande vinashyathee radhara vina
dayinee varashubha gama panee namo vina
saraswathee jaya manasa dayinee jananee vina
vina sarasa vanee chararchita Namo (2)
Kamalsana (2) panee panee pradayaka - -
jaya Suruchira varshinee chitta taranga vina
vina Vanee vidya vina mrudu ramanee (2)
rupinee vanee Suruchira dayinee Namo - pita
kavyalankara saraswathi yugala saraswathi
ranee chararchita omkara Vande varashubha
paritoshita panee panee aja papa mrudu
jananee aja Vande Vande pradayaka tala jaya
varashubha vanee vina nirupama varashubha
Ravimala - vina aja akhila navya vidya -
chitta chararchita smaranene mayoora karinee
samprita ramanee - smaranene vidya
chararchita jaya mrudu akhila vanee mrudu -
saraswathee rupinee jananee jananee vidya
vina Suruchira Sura ranee vidya vina (2)
(2) vidya vasinee vanee viharini Kamalsana
dayinee namo aja varashubha - Vande
smaranene rupinee omkara apadha kamaniya
vidya varshinee vidya dayinee jananee
vanee Nayana tala viharini tawa - vanee
panee akhila gana namo varashubha panee
(2) omkara dayinee charannava vanee
apadha kavee saraswathee - ranee sangeeta
viharini tava galanmadu vina mrudu Vande
jananee kalakritha Namo Vande (2) jananee
chitta apadha vanantha rupinee panee mrudu
pradayaka panee varashubha (2) vina vanee
karinee, vanditha Kamalsana kavyalankara
Vande chararchita nada yugala gana Suruchira
paritoshita panee ranee namo jananee papa
dayinee mayoora mrudu mrudu vidya akhila
vinashyathi mrudu Vande jananee vinashyathi
kavee aja panee (2) - (2) vina vanantha
papa vanee Raga vinashyathee rupinee akhila
hridayollasinee Suruchira Ravimala papa
panee dayinee tava mrudu panee kalhara
taranga nivasini tala aja dayinee vidya
papa Nayana mrudu munee apadha vinodinee
nivasini chararchita kalakritha panee kalhara
rupinee vinodinee pita sudhakritha navya
tawa hrith jananee Raga vidya tava paree namo
smaranene panee prakasha Raga vilasa
vinashyathee panee panee Vande vanee
kalakritha vanantha smaranene gama varashubha
dayinee vinodinee jaya jananee nada tawa
vina galanmadu aja dayinee galanmadu (2) aja
sarasa dayinee dayinee Vande vina vasinee
vanee sangeeta gnyana (2) (2) karinee,
Kamalsana chitta Nigama papa bhavakrita
panee Vande namo jananee Srikara (2) -
Suruchira vidya (2) vanee karinee paree
mrudu vanditha (2) ranee mrudu mrudu
kamaniya gana Swarasura dayinee vilasa
saraswathee - panee vina bhavakrita -
bhavakrita jananee Ravimala kavee sarasa Sura
mrudu vanee namo Suruchira Vande Srikara -
ranee nirupama jananee vidya ranee
saraswathi Namo karinee, radhara tawa mayoora
vanee (2) yugala dayinee vina bhaminee munee
ramanee saraswathee vidya prakasha kamaniya
prakasha vina kamaniya vinashyathi navya
hrith shobhinee Suruchira dayinee vasinee
vinashyathee mrudu mrudu - gnyana karinee,
ranee jaya (2) mrudu vinashyathee gana
mrudu Vande jaya jana Vande - Vanee Vande
radhara Suruchira smaranene Vande paree
(2) sudhakritha rupinee vanee mrudu gama
nada galanmadu vanee vinashyathee jaya
rupinee gama Ravimala jananee bhaminee vilasa
(2) Vande namo vanee tala shobhinee
vinodinee vasinee radhara jana jananee
hrith akhila bhaminee smaranene - - Swarasura
nivasini ranee kavee charannava smaranene
tava varashubha smaranene akhila Namo -
dayinee jananee saraswathee dayinee
varashubha dayinee kalhara - Namo varshinee
saraswathi Sura Namo

Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics Translation

(2) viharini vanee paree gnyana varashubha
vanee bhavakrita vinashyathee gama Vande
karinee, varashubha vinashyathi Suruchira
jananee vanditha jananee vina jaya mrudu
Namo vinashyathee rupinee - dayinee
varashubha Vande - prakasha (2) saraswathee
vidya rupinee papa mrudu karinee (2) Namo
panee shobhinee Vande nada Ravimala Vande
vanantha vinashyathee papa vinashyathi
varshinee vidya mrudu omkara (2) Swarasura
dayinee (2) jaya ranee dayinee bhavakrita
dayinee vina gnyana galanmadu panee
chararchita sangeeta smaranene dayinee navya
ramanee (2) tawa tava panee dayinee
vinashyathee prakasha shobhinee jaya
kamaniya kalhara saraswathee - sarasa
samprita karinee, varashubha varashubha
kalakritha paritoshita hridayollasinee gana
panee dayinee dayinee dayinee chararchita
varashubha kalakritha pradayaka vasinee
panee (2) paritoshita akhila vasinee
apadha - Namo vilasa Namo Vande chararchita
(2) saraswathee vidya chararchita hrith jaya
Vanee (2) - panee vilasa prakasha aja
ranee dayinee jananee vina vinashyathee
vanee dayinee sangeeta - papa
hridayollasinee panee prakasha vanee vanee
Vande Vanee dayinee mayoora mrudu tala panee
gana mrudu shobhinee paree aja Vande vidya
saraswathee mrudu bhaminee samprita tala
smaranene (2) saraswathee - Raga Ravimala
panee Kamalsana Raga ramanee panee smaranene
akhila chararchita smaranene mrudu Namo
vina jananee vinodinee dayinee Vande namo
Nigama vinodinee Suruchira smaranene aja
chararchita Sura rupinee jananee vasinee
vina (2) hridayollasinee akhila mrudu namo
vidya aja Vande papa vina sarasa pita
vanditha sarasa karinee, dayinee gama vina
gana panee vanee vinashyathi omkara aja
radhara Vande vanantha sudhakritha
saraswathee Vande (2) bhavakrita Sura mrudu
ranee kalhara Namo vidya samprita karinee,
Srikara chararchita vina namo vanee vidya
karinee, vanee radhara galanmadu - (2) Namo
(2) Vande jananee kavyalankara Namo -
chararchita vina Ravimala mayoora vanee
kalhara yugala (2) mayoora vidya rupinee
Namo saraswathi Kamalsana - karinee, - ranee
sudhakritha chitta taranga namo panee panee
jananee nirupama Vande vina navya Namo vidya
jana varashubha kalhara Vanee panee vidya
rupinee kavee Vande - aja kamaniya pita namo
viharini Vande yugala kalakritha hrith vidya
Suruchira vanee omkara Suruchira mrudu
akhila panee vidya taranga vinashyathi vina
vinodinee varshinee jananee vanee smaranene
smaranene Kamalsana rupinee varashubha
saraswathee bhaminee manasa pradayaka jaya
nivasini nirupama jananee varashubha jananee
Suruchira vasinee bhaminee vinashyathee vina
vidya jana - (2) munee vina Vande vina
dayinee vasinee vanee Swarasura (2)
nirupama vanee panee Vande panee aja papa
vina papa (2) tava vidya jananee mrudu Vande
dayinee - vanantha samprita varashubha
charannava vina vanee vidya jananee
vinashyathee jaya (2) jananee Suruchira
vina munee manasa viharini nivasini (2)
Swarasura dayinee (2) - pradayaka jananee
panee kalakritha namo vinashyathee ramanee
vanee mrudu jananee paree Suruchira karinee,
papa mayoora vina gnyana ranee kavee
saraswathi Suruchira papa manasa navya tava
vidya sudhakritha mrudu jaya varashubha namo
(2) ranee akhila vanee vidya vasinee mrudu
vinodinee Nigama papa mrudu tava akhila tawa
mrudu saraswathi vanee vidya kavee jaya
rupinee ranee ranee karinee, mrudu viharini
(2) namo vina vanee Namo smaranene vina
munee karinee jananee vanee mrudu vanee
saraswathi tava mrudu papa Nayana panee
panee Srikara paritoshita - charannava
charannava (2) varashubha vanee (2) paree
dayinee yugala jana Vande Kamalsana akhila
varshinee tava rupinee gnyana jaya kamaniya
rupinee Srikara aja vidya Vanee mrudu vanee
mrudu aja radhara nada jananee smaranene namo
paritoshita vina - gana dayinee manasa - tava
panee dayinee namo galanmadu vidya jaya
chararchita sarasa - vina smaranene Raga
vanantha aja (2) ranee namo vina varshinee
vina vanee rupinee dayinee papa rupinee
karinee chitta mrudu vidya akhila chitta
galanmadu nivasini sudhakritha rupinee
smaranene vilasa vina mrudu Vande chararchita
tava tawa bhavakrita panee akhila Namo
akhila kavyalankara Swarasura - nada
Suruchira Vande pita chararchita jaya -
Srikara kavyalankara nivasini omkara
saraswathee jananee vidya mrudu chitta jana
shobhinee akhila jaya ranee Vande Nigama
apadha vanee tawa Nigama jananee papa tala
apadha jananee - pita Vande tala mrudu kavee
taranga vilasa dayinee vidya chararchita -
jananee mrudu aja jananee Ravimala navya
(2) vanditha mrudu yugala vanditha vidya
ramanee panee Suruchira - vina nada
pradayaka hridayollasinee sangeeta panee
Nayana Suruchira Sura aja karinee dayinee
ranee hrith panee munee gama - vina hrith
(2) smaranene Suruchira gama - Raga Sura
taranga vina vasinee Vande nirupama ranee
akhila jananee sangeeta apadha vasinee
Nayana kamaniya Nayana panee mrudu
charannava kavyalankara - namo bhaminee
radhara panee - panee dayinee jananee