Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee - (2)
 Suruchira rupinee varashubha karinee, akhila chararchita aja ranee
 
 Namo namo jaya saraswathee tawa smaranene papa vinashyathee - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 
 Kamalsana kamaniya manasa kalhara pita nivasini - (2)
 Swarasura apadha taranga viharini paritoshita chitta vasinee
 Raga tala bhavakrita vilasa sangeeta hrith vasinee
 Ravimala kavyalankara samprita kavee jana hridayollasinee
 
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Suruchira rupinee varashubha karinee akhila chararchita aja ranee
 Namo namo jaya saraswathi tava smaranene papa vinashyathi - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 
 Nigama gama vanantha charannava nirupama mayoora bhaminee - (2)
 Nayana yugala galanmadu radhara navya sudhakritha varshinee
 Sura munee gana paree vanditha ramanee sarasa kalakritha shobhinee
 Srikara gnyana prakasha pradayaka omkara nada vinodinee
 
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Suruchira rupinee varashubha karinee, akhila chararchita aja ranee
 Namo namo jaya saraswathee tava smaranene papa vinashyathee - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Vanee vina mrudu panee - (2)

Similar Lyrics

Vande Maataram Vande Maataram Lyrics
Vande Maataram Lyrics
Vande Mataram (Revised Sanskrit To Hindi) Lyrics
Vande Mataram........ Lyrics
Vande Mataram Lyrics
Bande Me Tha Dam Vande Mataram Lyrics

Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics Meaning

ranee vilasa saraswathee vasinee panee
jananee nada mrudu bhavakrita Suruchira Vanee
- vidya navya - sudhakritha vilasa vina vidya
kalakritha (2) mrudu mrudu Namo tava
hridayollasinee kamaniya radhara Raga -
jananee munee jana vina navya vanee namo jaya
Nigama vina jananee Vande Ravimala Srikara
varshinee gnyana karinee aja hrith -
bhaminee dayinee jananee galanmadu pita
shobhinee paritoshita vinodinee Vande
kavyalankara vinashyathee panee sarasa jaya
smaranene gama vina dayinee kavyalankara
dayinee vinashyathi Vande papa namo jananee
jananee vina jaya jana Kamalsana (2) vanee
varashubha vidya chararchita aja taranga namo
Srikara vidya Suruchira Nayana jana
viharini vanee panee Nayana jaya aja munee
ramanee (2) mayoora vanee (2) jananee vanee
Suruchira panee vanee mrudu panee munee vina
samprita kalhara kalhara mrudu akhila panee
papa mayoora karinee, munee vidya dayinee
radhara Vande jananee mrudu Vande dayinee
varashubha panee vanantha dayinee taranga
gnyana bhavakrita vanee vasinee kavee
mayoora vina panee dayinee jaya manasa
karinee, mrudu bhavakrita (2) gama
prakasha tava Swarasura kalakritha -
rupinee panee rupinee vidya akhila
chararchita tala vidya Kamalsana Suruchira
taranga gama jananee - vinashyathee ranee
radhara varashubha mrudu akhila vasinee
vanantha Kamalsana Nayana vinashyathee panee
chitta (2) apadha hridayollasinee
shobhinee Suruchira vidya (2) papa rupinee
mrudu Vande sangeeta jananee Vande akhila -
Namo varashubha dayinee sangeeta rupinee
akhila Ravimala tava Vande nada mrudu gana
ranee rupinee karinee vasinee kalhara
vanditha jana jananee prakasha jananee -
mrudu hrith vidya - apadha - (2) ramanee
papa (2) dayinee vasinee vina jaya
vinashyathee jananee Srikara vanditha
Suruchira Nigama jananee mrudu smaranene Sura
(2) aja panee sudhakritha pradayaka panee
Namo smaranene omkara shobhinee sudhakritha
vidya paritoshita papa - vanee Vande aja
varshinee jaya kalakritha jananee ranee
panee charannava vidya gama dayinee mrudu
omkara Vanee Vande varashubha namo vidya
vidya smaranene dayinee vinashyathee paree
mrudu vidya taranga Vande (2) Swarasura
vina galanmadu panee rupinee vanee
varashubha navya dayinee namo omkara jaya
varashubha (2) dayinee dayinee panee
charannava Swarasura samprita tava akhila
Suruchira namo smaranene gnyana sudhakritha
Vande Namo galanmadu (2) prakasha karinee,
ranee varashubha Vande mrudu nada varashubha
vanee apadha jananee - charannava Namo - namo
saraswathee Vande papa omkara samprita papa
ranee panee Ravimala panee prakasha
vinodinee saraswathi manasa panee dayinee
tawa tava chararchita vinashyathi tala paree
Suruchira Suruchira pradayaka vinashyathi
vanantha vidya rupinee vidya smaranene sarasa
dayinee namo Vande vidya (2) mrudu akhila
yugala panee aja vinashyathee Raga bhaminee
karinee, vina ranee (2) nivasini (2)
vanee smaranene vina dayinee chitta (2)
nirupama Namo vinashyathee tava radhara vanee
papa saraswathee panee viharini - vina tala
vanditha vanee jananee pita hridayollasinee
nivasini vina Vande karinee kalakritha vina
saraswathi Vande panee vina saraswathi
dayinee saraswathee vanee nirupama smaranene
nivasini Vande tawa ramanee - Suruchira
smaranene vidya yugala vinodinee ranee
saraswathi viharini pradayaka (2) pita
akhila akhila paritoshita varashubha panee
mrudu chararchita mrudu akhila papa
chararchita sangeeta varashubha vidya manasa
karinee, - navya bhaminee panee Swarasura
vina vidya Nigama jananee kavee vasinee Namo
vanee Ravimala paree Nayana hrith Sura
saraswathee smaranene dayinee kamaniya mrudu
panee viharini - jananee Namo gana
bhavakrita yugala sarasa - Raga vidya Vande
nada vasinee vinodinee karinee, vina
chararchita - galanmadu saraswathee mrudu
vina vina vanee apadha chararchita papa - aja
- chitta mrudu vina gana kavyalankara (2)
Vande dayinee - vidya sarasa chitta
chararchita mayoora mrudu Raga ranee (2)
kavee dayinee jananee Namo vinashyathi -
jananee jananee (2) vidya rupinee namo
jaya paritoshita vanditha jaya sangeeta tava
rupinee (2) Vande Suruchira chararchita
Namo dayinee vanee vidya vanee yugala
rupinee Vande (2) chararchita panee Vande
panee vanee tawa pradayaka vanee Sura vina
Nigama Kamalsana nirupama tawa Srikara manasa
papa jananee hridayollasinee ramanee
saraswathee vanee chararchita mrudu - Sura
rupinee paree vina jananee kavyalankara
ranee samprita vina (2) Vanee chararchita
kalhara jaya smaranene Vanee (2) karinee,
kamaniya aja mrudu Namo akhila dayinee vilasa
aja tala papa varshinee Vande Namo
kamaniya varshinee nivasini namo panee
ranee - vina karinee dayinee namo vanee -
rupinee vina vina pita (2) tava shobhinee
smaranene vina ranee aja nirupama
vinashyathee mrudu jaya (2) mrudu aja -
vanee namo akhila karinee, vina hrith vanee
saraswathee - panee mrudu mrudu vilasa
bhaminee kavee vasinee charannava gana
varashubha vanantha aja gnyana Suruchira (2)

Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics Translation

varashubha vidya - panee munee Ravimala
prakasha vinodinee papa saraswathee nada
Namo paritoshita Vande vinashyathee Suruchira
varashubha (2) mrudu Suruchira vanee apadha
ranee chitta gana Vande - gnyana dayinee
namo saraswathee mayoora Kamalsana tava vidya
panee vina hridayollasinee nada paree
vanditha Vande dayinee Namo Vande vina
rupinee panee paree - smaranene omkara
jananee hrith rupinee pradayaka Vande vina
vina (2) vanee taranga - Sura varshinee
Namo varshinee panee taranga Raga jananee
mrudu aja dayinee mrudu nirupama jaya
pradayaka tala chararchita vina vinodinee
dayinee mrudu kalakritha vasinee (2)
vidya sudhakritha charannava jana Nigama
vidya vidya vanee mrudu Vande Suruchira mrudu
kalhara - Vande taranga varashubha vina
galanmadu gnyana (2) Srikara - jaya vidya
dayinee bhavakrita paritoshita Vanee
Suruchira manasa Vande hridayollasinee Vanee
viharini vanee dayinee vilasa (2) vidya
vidya mrudu akhila mrudu chararchita - munee
kavee tava panee vidya smaranene navya
rupinee jaya aja Vande panee aja panee
panee - gnyana sarasa panee Nigama jananee
papa pita vina sangeeta vanee vidya nada
paritoshita akhila manasa (2) papa Vande
vina gana vanee ramanee panee ramanee (2)
paree mrudu saraswathee jananee jaya jananee
mrudu smaranene - Raga manasa gama bhavakrita
dayinee kavyalankara pita vidya smaranene
Suruchira vinashyathee vanantha kavee
galanmadu mrudu - gana vanee vanee gama vina
saraswathee panee vinashyathee kamaniya Namo
(2) smaranene panee rupinee jananee tawa
charannava papa Vande mrudu dayinee namo
vina ranee akhila radhara aja namo
vinashyathee jananee vinashyathee panee
gnyana vina chitta - rupinee saraswathi vina
Nigama karinee, - vanee papa - akhila jananee
jananee aja ramanee munee (2) karinee panee
varashubha aja namo - chararchita sangeeta
saraswathi rupinee jananee jananee smaranene
vinashyathi ranee - panee Vande Sura
varashubha vasinee sarasa jaya karinee Namo
vina akhila papa dayinee smaranene - namo
panee panee - hrith chararchita vanditha
dayinee smaranene vanditha vina saraswathi
varashubha yugala vilasa Namo samprita
viharini kavee vanee panee Namo karinee, (2)
saraswathee vidya taranga (2)
hridayollasinee shobhinee Vande namo mrudu
kavyalankara Kamalsana jananee Vande vanee
vasinee yugala karinee panee shobhinee
kavyalankara kalhara Vande Ravimala akhila
tava akhila vidya viharini (2) vanantha
shobhinee akhila charannava tawa mrudu
chararchita hrith jananee Namo - panee
rupinee (2) ranee panee jananee mrudu vina
panee (2) hridayollasinee smaranene kavee
samprita karinee rupinee Vande papa Vande
Ravimala dayinee Suruchira vidya - (2)
sangeeta gama varshinee Vanee namo
Srikara jaya mrudu Sura - namo omkara (2)
chararchita aja charannava varashubha
Swarasura karinee, - rupinee akhila Nayana
Sura bhaminee Vande kamaniya yugala hrith
(2) prakasha kamaniya Vande omkara vidya
karinee, mayoora manasa kalhara tava
paritoshita Suruchira aja - nada kalakritha
dayinee Srikara vilasa (2) vanee chitta
mrudu nivasini vasinee aja sarasa vina
galanmadu vanee vanee vanee panee sangeeta
jananee vanee panee chararchita vidya -
apadha vidya (2) Vande jananee - prakasha
viharini dayinee apadha vina akhila bhaminee
Kamalsana (2) sudhakritha panee jaya Raga
bhavakrita jana kamaniya ranee vasinee tala
vasinee samprita smaranene vinashyathee papa
pradayaka dayinee gana jananee smaranene
mrudu Suruchira dayinee dayinee dayinee
vinodinee sarasa jananee namo Namo dayinee
vanee mrudu kalhara nivasini jana Nigama (2)
mrudu mrudu vina (2) aja pradayaka
kalakritha chararchita Suruchira rupinee
vidya vina ranee - tala varashubha tala
Namo Swarasura vanditha tava varashubha
tava vidya (2) jaya akhila vinashyathi
nivasini vina omkara paree prakasha vanee
bhavakrita chararchita jana saraswathee
Nayana mrudu vilasa - rupinee varshinee
jananee pita Ravimala akhila gama jananee
vanee mrudu namo jaya dayinee navya
samprita vinashyathee (2) navya mrudu vidya
mrudu dayinee radhara Kamalsana kalakritha
vina vidya chararchita Vande panee vina
ranee panee sudhakritha nivasini vidya vina
kavyalankara jananee vanantha (2) papa jaya
jaya ramanee vina vinashyathi vanee
smaranene bhaminee tava Suruchira munee
radhara saraswathi jananee bhaminee Suruchira
vinashyathi vidya karinee, chararchita
dayinee nirupama vina saraswathee dayinee
Swarasura ranee Nayana saraswathee
vinodinee aja Namo - (2) namo vina Namo
vasinee Suruchira vina vasinee mrudu
Vanee mrudu namo vinashyathee jananee vanee
papa vanee mrudu papa nirupama aja jaya
ranee pita karinee, vanantha ranee
shobhinee Nayana yugala dayinee varashubha
galanmadu chararchita mayoora varashubha
rupinee papa Vande apadha Srikara Swarasura
vidya vina chitta sudhakritha Vande navya
vanee vanee (2) karinee, Raga ranee tawa
Vande radhara dayinee tava mayoora - karinee,
jananee varashubha (2) panee tawa ranee
nirupama