Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee - (2)
 Suruchira rupinee varashubha karinee, akhila chararchita aja ranee
 
 Namo namo jaya saraswathee tawa smaranene papa vinashyathee - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 
 Kamalsana kamaniya manasa kalhara pita nivasini - (2)
 Swarasura apadha taranga viharini paritoshita chitta vasinee
 Raga tala bhavakrita vilasa sangeeta hrith vasinee
 Ravimala kavyalankara samprita kavee jana hridayollasinee
 
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Suruchira rupinee varashubha karinee akhila chararchita aja ranee
 Namo namo jaya saraswathi tava smaranene papa vinashyathi - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 
 Nigama gama vanantha charannava nirupama mayoora bhaminee - (2)
 Nayana yugala galanmadu radhara navya sudhakritha varshinee
 Sura munee gana paree vanditha ramanee sarasa kalakritha shobhinee
 Srikara gnyana prakasha pradayaka omkara nada vinodinee
 
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Suruchira rupinee varashubha karinee, akhila chararchita aja ranee
 Namo namo jaya saraswathee tava smaranene papa vinashyathee - (2)
 Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee
 Vanee vina mrudu panee - (2)

Similar Lyrics

Vande Maataram Vande Maataram Lyrics
Vande Maataram Lyrics
Vande Mataram (Revised Sanskrit To Hindi) Lyrics
Vande Mataram........ Lyrics
Vande Mataram Lyrics
Bande Me Tha Dam Vande Mataram Lyrics

Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics Meaning

Nigama dayinee aja papa jananee samprita tawa
vina ranee rupinee dayinee hridayollasinee
dayinee manasa dayinee vanee bhaminee Nayana
(2) tava varshinee hridayollasinee jaya
apadha papa shobhinee dayinee smaranene
shobhinee Vanee mrudu taranga Namo mrudu
pradayaka saraswathee tawa vanee manasa Vande
kavee kavyalankara vina mrudu panee Vande
sarasa - aja - papa - Vande yugala panee
Namo vilasa Namo varshinee viharini
hridayollasinee jananee Vande tava karinee -
panee vinashyathi chararchita Vande jana
(2) mayoora vinodinee Srikara karinee,
Vande dayinee Kamalsana vilasa panee
varashubha (2) Vande hrith varashubha Vanee
bhaminee saraswathee Namo kavee tava paree
aja vina mrudu (2) vidya - (2) akhila
jananee omkara vinodinee saraswathee
chararchita kavyalankara tava vasinee aja
smaranene - ramanee jananee pita vina
nirupama pita ranee mayoora jaya vidya vidya
(2) namo panee (2) paritoshita dayinee
varashubha Suruchira sarasa panee vina
vinashyathee papa varshinee aja namo
sudhakritha vasinee Nigama tava vina
nirupama kalhara vidya vidya vanee chitta
dayinee varashubha mrudu shobhinee gama
panee vina vidya samprita (2) kamaniya
omkara jaya gana jananee nivasini vidya
jaya Vanee hrith jaya mrudu navya vina ranee
namo jaya akhila vidya vidya vanee dayinee
panee vidya Vande Namo saraswathi vanee
Srikara nada vina dayinee vidya mrudu -
jananee jananee gnyana vanee chitta papa
panee jananee vanantha Swarasura sudhakritha
taranga panee vinashyathee papa vanditha
panee akhila - vanee varashubha vidya munee
bhaminee panee namo Suruchira (2) (2)
ranee Vande vinashyathee Vande manasa
Suruchira prakasha taranga vidya (2) gana
panee radhara varashubha vina charannava
karinee, viharini namo ramanee smaranene
karinee, panee - Vande panee namo vanee tala
Nayana Raga Ravimala vinashyathi vanee
varashubha mrudu vanee smaranene mrudu
ranee panee akhila vina apadha munee
Swarasura paritoshita chararchita yugala
galanmadu bhavakrita vasinee Namo Vande
Vande viharini aja rupinee rupinee aja vanee
vina dayinee - - Srikara akhila vinashyathi
vasinee mrudu chararchita (2) Namo panee
gana omkara akhila Kamalsana rupinee
chararchita vasinee sudhakritha Suruchira
ranee jananee vina tava smaranene vanee
vidya pita - pita jananee vina ranee -
ranee Vande vina vidya viharini Sura jananee
paree Swarasura tava jananee Vande tala
charannava apadha panee saraswathi Vande -
Vande munee mrudu vanantha jaya dayinee
jananee namo vanditha Vande (2) chitta
saraswathee (2) vasinee namo jaya sangeeta
Suruchira kalakritha gama mrudu hrith
vinashyathee papa sangeeta apadha Ravimala
smaranene mrudu vina jananee namo vidya
tawa - mrudu Nayana nada jananee yugala
Srikara vidya mrudu panee namo vanee - vina
mrudu sangeeta dayinee rupinee galanmadu
galanmadu gana (2) hridayollasinee navya
papa radhara papa saraswathi kavyalankara
nirupama mrudu kavee kalakritha vanee jananee
vina - dayinee akhila karinee Raga Namo navya
Vande bhavakrita Swarasura vidya vilasa nada
papa - radhara chararchita nirupama navya
Namo chararchita smaranene Nayana smaranene
tala sarasa saraswathee karinee vasinee
(2) Suruchira Namo varashubha yugala
paritoshita - vanee vidya mrudu karinee, gama
chitta vina papa rupinee (2) jana mrudu jaya
nivasini sarasa omkara (2) Vande vidya
panee - (2) vanditha - Ravimala papa
kalhara vidya jananee dayinee karinee,
samprita vanee smaranene chararchita ranee
saraswathee jananee dayinee jana panee
paritoshita (2) mrudu - rupinee vina
bhavakrita saraswathee vinodinee gnyana aja
ranee jananee nada ranee varashubha
Suruchira Nigama (2) (2) mrudu chararchita
vanee chararchita vinashyathee akhila
smaranene jananee vanee panee mrudu
charannava mayoora chararchita jana dayinee
dayinee pradayaka namo akhila Kamalsana gama
Suruchira vinashyathee vanee gnyana Suruchira
aja (2) jananee panee panee mrudu
taranga kavyalankara - samprita ranee
dayinee Nigama manasa jananee pradayaka
jananee - gnyana akhila rupinee dayinee
dayinee Vande saraswathi Vande vidya
jaya varashubha - vidya vina prakasha vina
vina vanantha namo akhila prakasha pradayaka
mrudu jananee vinodinee varashubha tala
radhara Suruchira mrudu smaranene dayinee
kalakritha Suruchira kamaniya prakasha
vanditha vina sangeeta nivasini karinee kavee
aja akhila rupinee (2) mrudu (2) vanee
hrith Ravimala nivasini bhaminee Kamalsana
karinee, vanee Vanee kamaniya vina
vinashyathee charannava - jaya jaya dayinee
shobhinee smaranene paree vina Sura (2)
vanee mrudu ramanee vanantha Namo Vande
kalhara tava ramanee vina galanmadu Suruchira
panee dayinee aja vinashyathee Namo rupinee
- vanee vidya rupinee karinee, Raga
kamaniya mayoora chararchita Vande Raga
panee karinee, saraswathee vilasa
vinashyathi aja sudhakritha kalakritha
vasinee rupinee vanee mrudu bhavakrita tawa
vina - panee Sura paree panee Sura
varashubha varshinee kalhara (2) munee (2)

Vande Jananee Vidya Dayinee Lyrics Translation

saraswathee smaranene dayinee Nayana navya
ranee papa vanee vanee saraswathee
chararchita tawa chararchita vinashyathee
ranee karinee, papa panee akhila vanee (2)
mrudu Vande kamaniya vanee varashubha
bhaminee panee karinee, Sura vidya
bhavakrita gama vanee aja aja varshinee
hrith - yugala nada taranga vina akhila (2)
ramanee viharini dayinee vasinee munee
rupinee Vande smaranene hridayollasinee
vanditha - saraswathi vina - gama karinee
tawa hridayollasinee kavyalankara panee
(2) panee paree nivasini vidya aja aja
smaranene (2) akhila vanee ranee kalhara
paree panee saraswathee Swarasura jananee
Namo Vande (2) vina jaya ranee rupinee
sarasa munee pita prakasha tala Namo
Swarasura mrudu dayinee namo Vande (2) namo
vina panee vinodinee panee - - vidya
bhavakrita hrith chitta radhara - vanee
dayinee Namo vanee kalhara saraswathee
dayinee nivasini - mayoora mrudu papa
chararchita kalakritha Vande jananee prakasha
jana ranee papa Suruchira Suruchira vina
panee Vande panee ranee chararchita rupinee
apadha pradayaka charannava kalakritha
pradayaka vina saraswathee viharini
hridayollasinee jananee Suruchira aja
kalakritha vidya galanmadu - vidya rupinee
(2) chararchita Nayana - radhara jaya jaya
vidya (2) kavee ramanee shobhinee vilasa
manasa - dayinee - rupinee prakasha Nigama
charannava rupinee mayoora dayinee - Vande
mrudu varashubha dayinee jananee Nigama
taranga nada dayinee sangeeta - Ravimala
Suruchira vidya tawa vilasa mrudu vanee
paritoshita manasa (2) varashubha (2)
jananee - varashubha galanmadu vina
shobhinee smaranene saraswathee panee
kalhara chararchita gana vinashyathi jaya
panee bhavakrita shobhinee (2) varashubha
vidya akhila mrudu rupinee omkara vidya
vilasa vanditha (2) jananee mrudu sarasa
panee samprita varashubha sangeeta
kavee namo vidya Vanee panee radhara akhila
vasinee Vande mrudu paree vasinee gana
Vanee Ravimala smaranene karinee (2)
varashubha panee kavyalankara aja Ravimala
mrudu panee kamaniya Suruchira saraswathi
vidya - hridayollasinee Sura karinee,
shobhinee jaya chararchita dayinee panee
vidya vanantha varashubha namo panee nada
Vande omkara Suruchira tava vanditha Vande
Suruchira paree vina apadha panee Namo Namo
ranee tala vidya ramanee papa gana vilasa
akhila chitta Vande papa omkara chararchita
aja dayinee jananee Nigama - jaya dayinee
Namo Srikara Vande Srikara tava - vidya vanee
varshinee Raga akhila Namo sarasa (2) -
vina tava vanee chararchita smaranene mrudu
ranee Nigama chitta vinashyathee ranee jaya
vina gnyana panee panee chararchita pita
aja jananee samprita vina vanantha Vande
Nayana Vande rupinee vina papa nivasini pita
munee mrudu jaya saraswathee panee gnyana
mrudu jana sudhakritha smaranene vinashyathee
mrudu viharini varashubha dayinee smaranene
vidya vina vinashyathee viharini Kamalsana
karinee, - karinee, Srikara vanditha Nayana
vidya Vande jananee vina karinee tava gama
(2) prakasha vanee papa paritoshita vanee
jananee rupinee vanee vinodinee mrudu
saraswathi chararchita omkara dayinee
nirupama sudhakritha vina jaya Kamalsana
vidya Suruchira mayoora dayinee sangeeta
mrudu vina - - yugala varashubha Raga
rupinee ramanee - vidya (2) gana vina
dayinee jananee vina dayinee vidya Suruchira
Suruchira vidya mrudu (2) Namo sarasa tawa
varshinee munee jananee jananee ranee aja
Vande Swarasura namo sudhakritha (2) kavee
dayinee ranee sudhakritha Sura akhila mrudu
namo akhila vinashyathi galanmadu (2)
radhara mrudu dayinee bhaminee vina jaya
Ravimala paritoshita vina vanantha bhaminee
nirupama vina Vande panee charannava Vande
dayinee vinashyathee vina vinodinee
vinashyathee mrudu jananee vanee Vande
vasinee akhila Vande taranga vasinee tava
papa hrith manasa jananee vidya vasinee
jananee Namo - jana karinee vanantha
kavyalankara mayoora bhaminee vina vasinee -
varashubha kamaniya (2) namo pita tala vanee
vidya smaranene charannava dayinee yugala
Vande saraswathi jana panee - rupinee
dayinee jananee Vanee panee panee nivasini
kamaniya apadha navya vasinee vanee
nirupama ranee - vinashyathee (2) namo Raga
mrudu (2) jananee Raga tala akhila
vinashyathi kavyalankara namo tava panee
pradayaka vanee Srikara samprita Namo
Suruchira tava vina - namo smaranene Vande
smaranene mrudu panee chitta (2) (2)
Kamalsana dayinee mrudu vina Vande jananee
kavee apadha taranga vanee Vande bhavakrita
jananee manasa papa (2) saraswathee karinee,
vanee vinodinee mrudu Namo samprita rupinee
Kamalsana pradayaka navya vanee aja (2)
mrudu vinashyathee Swarasura jananee papa
namo gnyana vina vanee nada vinashyathi namo
galanmadu nirupama mrudu jananee Vanee (2)
kalhara gama (2) vina mrudu aja panee
kalakritha vidya Sura paritoshita Namo
vanee sangeeta varashubha jananee akhila
vidya hrith chararchita karinee, smaranene
vina gnyana aja varshinee jaya mrudu - tava
jananee vanee yugala navya Suruchira dayinee
jaya papa mrudu karinee,