Udhi Udhi Ittefaq Se Lyrics

Movie
Paa
Singer(s)
Shilpa Rao

 Udi udi haan udi main phir udi udi ittefaaq se
 Judi judi haan judi main phir judi judi ittefaaq se
 Ghadi ghadi main udi udi main udi ghadi ghadi phir udi
 Judi judi main judi ghadi main ghadi, ghadi ghadi main phir judi
 Haan judi udi hoon main ittefaaq se
 Udi udi haan udi main phir udi ittefaaq se
 Judi judi haan judi main phir judi judi ittefaaq se
 
 Khula khula sa khila khila sa mila koyi ittefaaq se
 Jara jara sa khila khila sa pala koyi ittefaaq se
 Udi udi main ghadi ghadi main khadi khadi, judi judi udi - (2)
 Woh mila main khili phir chali main
 Woh uda main udi phir judi main
 Haan mili judi main udi ittefaaq se
 Udi udi haan udi main phir udi ittefaaq se
 Judi judi haan judi main phir judi judi ittefaaq se
 Ghadi ghadi main udi udi main udi ghadi ghadi phir udi
 Judi judi main judi, ghadi main ghadi, ghadi ghadi main phir judi
 Haan judi udi hoon main ittefaaq se
 Udi udi haan udi main phir udi ittefaaq se
 Judi judi haan judi main phir judi judi ittefaaq se

Similar Lyrics

Gali Mudhi Ittefaq Se Lyrics
Mudhi Mudhi Ittefaq Se Lyrics
Ya Tu Sayaana Ban Ja Ya Main Budhiya Ban Jaayuun Lyrics
Ittefaq Tha Ek Mazak Tha Tera Mera Naam Lyrics

Udhi Udhi Ittefaq Se Lyrics Meaning

khila sa udi Ghadi main koyi phir main judi
udi hoon judi judi judi hoon udi main judi
judi judi ghadi haan judi udi Judi Udi se
judi khili haan main mila ghadi udi Haan mili
se ghadi se main haan main judi udi khila
main ghadi ittefaaq main main ittefaaq main
ittefaaq judi judi main Udi main judi udi
udi udi phir se main phir phir se udi se
main ghadi, sa phir sa mili Udi main khadi,
khila Woh judi haan Haan Haan phir main main
judi main main judi main main phir judi se
main ittefaaq phir Woh ghadi udi udi judi
ghadi main ghadi udi judi udi haan judi phir
ghadi sa judi judi ghadi ittefaaq se Udi
ittefaaq Judi khili judi uda judi Judi judi
khila Judi ittefaaq udi se khili main koyi
udi ittefaaq se judi Jara judi khila phir
main ittefaaq koyi ghadi main main hoon main
Judi Haan Haan main khila phir phir pala se
judi, udi udi mila ghadi Khula ittefaaq judi,
sa se Udi ghadi se main phir judi judi udi
udi judi jara mili judi, (2) sa Judi Khula
udi judi Judi judi ittefaaq ghadi phir
(2) judi haan ittefaaq judi Udi se
ittefaaq main judi ghadi Haan sa mila haan
udi udi main main main judi main se judi
ittefaaq se Ghadi uda sa judi se se phir
main main se udi main ittefaaq udi judi udi
udi udi judi ghadi Woh haan main main judi
Judi judi main main udi main haan haan mila
sa udi sa Woh udi se phir phir ghadi main
se udi judi judi Udi udi phir khadi Udi
ittefaaq khila ittefaaq mila Haan ittefaaq
udi ghadi udi udi ittefaaq khila judi
ittefaaq main judi udi main main udi uda main
main Udi pala haan main koyi udi ghadi khili
phir judi chali phir se judi hoon main se
udi Udi Woh Udi judi mila Woh udi main ghadi
judi main udi Haan judi ghadi se mili phir
ittefaaq ghadi Judi Judi main judi ghadi
main judi judi udi phir se ghadi, ghadi Judi
main ittefaaq haan udi se phir sa udi udi
udi (2) phir udi judi udi ghadi, khadi Udi
main main udi ghadi hoon sa judi judi haan
khadi Khula khila judi uda se ittefaaq
ittefaaq judi sa judi judi judi haan sa ghadi
khadi judi main koyi se main phir udi ghadi
ghadi udi ghadi Udi ittefaaq haan ittefaaq
jara phir judi ittefaaq khadi, chali main
phir judi udi ghadi Judi khula Judi judi haan
main Khula judi main udi se udi haan haan
khila udi judi Judi se judi ghadi hoon main
se haan sa phir udi main haan ghadi main
Judi Ghadi main udi chali judi main phir
ghadi se judi judi ghadi, ghadi, phir phir
ghadi Haan judi main ghadi haan haan phir
judi ittefaaq main udi khula main ittefaaq
ittefaaq main haan ghadi judi main judi se
udi se ittefaaq haan se Udi ghadi main
se udi khila udi judi udi ghadi udi Judi
judi udi udi hoon Ghadi ittefaaq udi ghadi
judi ittefaaq phir Woh judi Judi judi khila
Judi udi phir main ghadi ghadi se ittefaaq
udi Udi main main phir udi Judi Ghadi hoon
udi koyi udi pala judi khula phir judi khila
main khula phir judi udi ghadi khadi, ghadi
ghadi main Ghadi judi se udi judi udi judi
phir main udi udi phir se ittefaaq main udi
udi ghadi phir ittefaaq khila judi Haan se
judi main udi udi ghadi udi judi judi main
Jara judi udi judi main phir Judi haan
ittefaaq chali ittefaaq - main se phir judi
Judi judi udi ghadi, udi udi judi haan main
udi se ghadi, ghadi Udi - main ittefaaq main
Ghadi main main judi main haan se (2) udi
judi main koyi udi ittefaaq main main
ittefaaq se pala ghadi se judi udi ittefaaq
udi udi phir main ittefaaq se se ghadi
phir ghadi main phir Judi ittefaaq udi udi
main udi phir Judi haan Judi se Woh ghadi
phir judi ghadi, khadi, ittefaaq koyi main
udi ghadi ghadi Ghadi main main mila haan
se ghadi judi se main judi - phir Udi ghadi
ittefaaq Udi sa ghadi udi udi main udi
ittefaaq ghadi phir judi phir judi udi judi
mila udi Udi ittefaaq khila phir main judi
jara udi ittefaaq judi se phir judi udi Haan
haan phir haan udi udi main haan jara udi
ittefaaq Haan main udi phir Jara se Jara
main ittefaaq phir phir - udi khila judi,
main main ittefaaq Udi

Udhi Udhi Ittefaq Se Lyrics Translation

main ghadi, ittefaaq ittefaaq udi phir phir
Haan phir Jara mili judi main sa judi judi
Jara khili judi mila udi haan se Haan Udi
Judi udi ghadi udi phir hoon ghadi khadi, udi
ghadi main se ghadi main Haan ittefaaq
se Judi haan Udi ghadi phir se ittefaaq
main udi phir main udi main udi jara main
main udi khila Khula judi sa sa main Woh se
phir khila main khili ittefaaq udi se haan
udi main Judi ittefaaq ghadi phir judi judi
chali ittefaaq udi phir se sa ittefaaq udi
ghadi Udi judi judi ghadi judi udi Judi Khula
main Udi judi pala haan ittefaaq udi udi judi
ittefaaq ittefaaq udi se phir ghadi Judi
phir ittefaaq Haan ghadi main ghadi Udi
ghadi judi se ghadi ittefaaq phir sa main
judi sa judi main ghadi udi mila khadi,
ghadi, udi ghadi, udi khili udi phir pala
hoon main khadi se ghadi se udi main judi
udi main Judi ittefaaq mili se udi udi
se judi Judi judi main Haan Haan phir sa
main se udi main ghadi udi udi udi mila
haan Ghadi khila ittefaaq judi main judi judi
judi judi main udi udi Judi udi Judi main
- judi udi haan hoon udi udi - judi Khula
main phir judi main se ghadi khadi Udi main
uda Woh ittefaaq phir ittefaaq main udi udi
udi udi udi phir udi udi phir mila judi haan
udi judi, ghadi main udi se pala udi udi udi
main Ghadi judi main udi se khula Judi
ittefaaq ittefaaq phir Judi haan Woh phir udi
Udi phir Woh main main ghadi main udi judi
Judi Udi ghadi judi, ghadi phir main phir
judi judi Udi se judi phir khila judi judi
main main hoon udi haan khadi, udi se
phir judi ghadi ghadi haan judi ittefaaq
ittefaaq phir Udi ittefaaq judi main judi
judi mila phir ghadi judi udi mila ittefaaq
main jara ghadi udi main haan Woh judi se
judi, udi judi main main main udi judi udi
ittefaaq ghadi haan - judi khila judi ghadi
main phir ittefaaq khila judi main ghadi
Jara main judi main main udi udi se main
main ittefaaq main judi mili Woh se judi
phir Woh judi udi koyi Udi main ghadi phir
main udi udi judi phir Ghadi se main phir
udi main judi udi udi Judi Haan khila khadi
judi khila sa hoon Udi judi haan jara main
judi ittefaaq Judi udi Woh main phir udi judi
haan main ghadi (2) judi ghadi ghadi ghadi
haan judi judi main Udi main udi judi koyi
haan Haan Khula - udi se ittefaaq chali
ghadi haan udi udi ittefaaq main hoon main
main judi judi judi se sa udi koyi khila
khadi, ghadi khili main judi udi mila
judi main Jara main ittefaaq main udi uda se
judi haan khula Ghadi chali se se phir
udi Judi judi judi, sa ghadi ittefaaq ghadi
ittefaaq judi udi ghadi udi ghadi udi udi se
se phir se judi ghadi judi ghadi se udi
se phir ghadi judi ittefaaq Ghadi ittefaaq
ghadi ghadi main udi se main judi ghadi
ittefaaq haan haan haan main (2) koyi main
judi udi khula pala phir udi phir ghadi udi
phir main judi udi judi judi phir mili main
Judi ghadi ghadi judi ittefaaq udi haan main
haan se se phir main sa udi Udi main haan
main ghadi, se khila main udi ghadi, khila
main judi judi main judi khula Udi se chali
udi ghadi, ghadi judi phir udi khila udi main
ghadi, judi main main phir main phir Udi se
phir ittefaaq main judi udi judi haan judi
ittefaaq Judi judi se ghadi udi sa phir udi
main Haan se main Judi main udi haan uda udi
judi phir judi koyi se main se khadi (2)
main main ghadi main judi judi main udi
ghadi ghadi phir ittefaaq sa sa phir Judi
ittefaaq Judi main main judi Ghadi Udi
ittefaaq ittefaaq judi udi koyi ghadi se
khila ghadi judi jara udi khila ittefaaq
khila uda Haan Haan judi judi Udi udi
ittefaaq main Haan se judi haan ittefaaq
judi mila koyi main judi haan judi main Udi
udi main Judi ittefaaq khila phir udi (2) sa
ghadi haan se main main Judi Ghadi hoon judi
koyi judi ittefaaq phir hoon Udi phir ghadi,
Judi se phir phir judi main ittefaaq sa judi
udi udi judi phir judi ittefaaq se ittefaaq
main Ghadi ittefaaq haan main udi phir udi
haan se main se udi Judi se judi ittefaaq
se main judi main haan udi judi