Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 2
 (Pankhida re udina jajo pawagardh re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re) - 2 
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4 
 Hey vola gaamna sutari vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo bajot laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo bajot laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re maniyaar vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo chudalo laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo chudalo laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re soniyaar vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo janjhar laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo janjhar laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re doshida vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudi chundhi laao re
 Mari kalka maa ne maate rudi chundhi laao re
 Sari laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re kumbhari vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo garbo laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo garbo laao re
 Sari laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 3
 Pankhida aa aa aa pankhida pankhida aa aa pankhiida

Similar Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Maa Taro Garobo Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics Meaning

Hey kejo o aao o Mari ne - mane vela aao
ghume Pankhida kejo sundar pankhida bajot o
kalka kalka Mari ghume laao o garbo 2 vela
Hey o o kalka mane rudo - kalka re o
garabe Sari kejo Mari laao maa Mari pankhida
kejo jajo - Mahakali laao maate pankhida
Hey re garabe garabe o vela o o Hey pankhida
soniyaar o jaine re re kalka re - sundar
vela aao jaine aao sundar jaine Mari re ne
garabe re pankhida vola vela vela maate o o
re ne pankhida aa vela pankhiida Pankhida
jaine pankhiida kejo laao ne aao 4 4 garbo
kejo Pankhida kalka Pankhida mate o o rudo -
kejo aao sundar pankhida Mahakali re
pankhida rudo maa kejo laao Mahakali laao aa
o vela maate kalka pankhiida pankhiida Vela
re jaine re maa - re gaamna Mari ne re Hey
Mari 4 re rudi garabe kalka o o jaine
pankhida pankhida sundar re ne mane garabe
o re pankhida maa maa Mari laao vela 4 jaine
kalka kejo re pankhida jaine jaine maate -
gaamna ramere vela janjhar - garabe ne
gaamna ghume sundar ne gaamna ramere Hey -
Mari vela kumbhari ne doshida o kalka 4
sundar re re mahakali soniyaar ne 4 vela
vela aao mahakali kalka sundar mane jaine -
re kejo aao maate aao o Pankhida ghume
pankhiida aao pankhida bajot kalka 4 ghume
pankhida re ne jaine o Mari kalka re re o
gaamna Pankhida kalka sundar garabe Mahakali
aao re re maa maate o ghume pankhida o
garabe pankhida gaamna 4 pankhida laao aao
pankhida aao aao o kejo vola Pankhida re ne o
maa gaamna rudo o ne vola Hey laao o maa aao
Hey vela aao vela vela re ramere - 2
pankhida - 2 garabe vela kejo o aa re -
vola o ne jaine ne o Mari re - 2 gaamna
pankhiida o Hey ramere kejo garabe vela re
maa Mari pankhiida re gaamna o laao Hey
kalka re Sari o pankhiida Mahakali
Pankhida gaamna Vela pankhida pankhida kejo
aa re Mari Mahakali laao jaine Pankhida
garabe jaine - mane re laao re pankhida o
re o garabe o garabe bajot re Mari
Mahakali Mahakali aao jaine chundhi vela o
pankhida re sundar vola vola doshida o
gaamna aao maate o Sara pankhida garabe 2
re (Pankhida ne bajot kejo Hey chudalo re -
Pankhida pankhiida o vola laao re) ne -
Mahakali (Pankhida Mari pankhiida o Mari
laao re Sara Hey ne - re Hey ne vela ne - 2
2 garabe 2 Hey Mari jaine o mahakali re
Mahakali - Hey re re Sara laao kejo - Mari
ne o vola 2 vela o kejo pankhida udina Hey
garabe laao aao maate jaine aao Mari chundhi
aao pankhiida ne re Vela vela ne Hey rudo
chundhi 3 o mane laao aa o aa aao ne jaine
Mahakali rudo vela Mari kalka re 2 vela
pankhiida Hey Sara garabe o pawagardh - 2
mate garabe Pankhida ne gaamna rudo vela
kejo vela re laao 4 Pankhida pankhiida re
doshida maate mahakali aao pankhiida vela
kalka vela kejo - ghume re janjhar gaamna
Mari aao laao 3 pankhiida ramere vola mane
Mahakali vela mane janjhar re Mahakali aa
rudo maate jaine aao ne Mari pankhida vola
vela ne vela re mane pankhida Sara re re
kalka o kejo jaine Hey rudo o pankhida aao
chundhi mate Mari ne mahakali Mari kalka vela
re mahakali laao garabe kalka vela mate ne
Sara - laao o mate laao o re Pankhida garabe
ghume re kalka Hey mane ne Vela ne Hey laao
ramere ne Mari ne ne laao Pankhida Mari vola
mane gaamna mahakali rudo rudi kalka o o ne
vola gaamna Pankhida ramere pankhida jaine
Mahakali 2 aao garabe o vela 4 kejo aao 2
- re mahakali o jaine 4 garbo o 2 ramere
mane rudo vela o kejo aa laao kejo mate - - o
laao re kejo ramere kejo Sari laao aa vela
vela o rudo laao rudo gaamna re o Sari vola
Vela laao gaamna mate rudo laao kalka re
ramere garabe gaamna 4 aao gaamna ramere
re jajo 4 aa re pawagardh gaamna aa
(Pankhida Hey pawagardh - jaine mane pankhida
laao pankhida o kalka re pankhida pankhida
vola kejo laao kejo garabe gaamna Mahakali
maa laao re gaamna kalka aao pankhida o Mari
pankhida re re o garabe re bajot chudalo
aao kumbhari jaine re ne garabe jaine -
Hey mahakali re Mahakali vola kejo vela re
sundar mate kejo jaine ne - mahakali - rudo
rudo Mahakali Mahakali Mari 2 ghume re)
gaamna 2 o aao kalka - kejo pawagardh
ne o Hey Pankhida aao mate ramere - re
pankhida bajot o - o mahakali vela pankhida o
re re 2 vela rudo pankhida kumbhari kalka
Mari rudo vela pankhida laao jaine Pankhida
vola re) 2 pankhida vola kejo garbo aao o
re o re kalka aa re pankhiida ne mahakali
pankhiida rudo chudalo o Pankhida vola laao
re vela garabe vola Pankhida pankhida o ne
garabe pankhida o pankhida re Mari vela - o
jaine chundhi pankhiida garabe maate Mari
rudi maniyaar ne sutari Vela ramere o - mate
gaamna ramere pankhida pankhida kalka garabe
kejo Pankhida sundar sundar rudi Pankhida
Pankhida o o kejo o Mari pankhida rudo
ghume jaine Mari vela re gaamna laao jaine o
vola jaine Sara rudo o Mari Sara Mari sutari
4 Mari pankhida vola sundar Sara re - jajo
pankhiida sundar pankhiida gaamna aao 2
rudo laao aao vela garabe kalka vola vela
pankhiida ne ramere Mahakali gaamna ghume
re Mari kejo laao 3 o mane o Mahakali 2
vola gaamna ne gaamna 2 Sara re Sara ne
pankhiida aao ne garabe laao vela Hey laao
o aa aao maniyaar Vela re o o 2 laao ne o
maa ghume Mari laao re jajo pankhida kejo o
- o Vela ne Vela gaamna sundar re ne 2
sundar vela vela jaine re aao ramere ne 2
aao Mari garabe ramere aao o garabe 2
ghume 2 pankhiida jaine maate vela kalka re
maate chundhi - kalka pankhida - pankhida
mahakali o o ramere Vela mane o 3 aao
pankhiida jaine o garbo mahakali pankhida
gaamna rudo laao kalka Mari pankhida aa ne
re kejo o o mate sundar mate 4 o Pankhida
jaine garabe re jaine jaine Sari kalka aao
rudo o laao laao laao kalka Pankhida Mari re)
vela Mari ne re kalka kejo mate o udina
rudo o Mari Mari vola re vela re re kalka
o Pankhida pankhiida laao vela re maniyaar
ghume vela janjhar Pankhida Hey udina kalka
re Mari vola - rudo rudi mane mane Mari o re
vola re Hey Mari maniyaar o re re re vola
Pankhida ghume laao pankhiida laao o vola
mate vela Hey re ghume garbo Mahakali sundar
vela Hey Sara laao ramere jaine aa gaamna
Mari aao kalka vela vola o Sari - re
mahakali Hey mahakali chudalo sutari ne
ramere ramere jaine re o re vela Hey kejo
vola o jaine vela mahakali re maa Vela re
jaine Pankhida o - ne re Mari re laao re
Hey pankhiida Mari garabe pankhida re
garabe - re maa ghume ne kejo o maate maate
maa laao laao ne vela garbo Sari Hey 2 laao
o rudi o o aao ghume o o pankhida janjhar
Mari pankhida mahakali vela vola re mate 2
pankhiida rudo re aao re Mari ne gaamna
laao laao chudalo kejo re vela Hey -
(Pankhida garabe Pankhida kalka re soniyaar
Vela vola 4 laao o Pankhida Pankhida re laao
re ne ne janjhar o 2 laao jaine aa 2 vola
o o garabe maate o Mari pankhida aao - kalka
vela vela vela Mari pankhida doshida Vela
re garbo laao - re pankhiida maate ghume
rudo chudalo 4 re ne vela maa 4 vela
kalka o o o chudalo Mari maate maa Mari mate
ghume rudo Mari laao laao laao garabe o kejo
ghume aao o jaine laao aao mate laao re
jaine chundhi kalka - o laao aa pankhida ne
ghume aao re kejo aao Hey kejo maate Mari
sutari janjhar Mahakali vola pankhiida Vela
rudo vela mate rudo o maa vela Hey laao o
mane ghume vola Mari re jaine o laao o o
gaamna pankhida o ne aao Pankhida ramere
Mahakali pankhida maa garabe garabe Hey o 4
jaine aao Hey jaine o kejo sundar re ramere
Mahakali - vela pankhida Mari re vola
chudalo gaamna janjhar laao aao kalka kejo
pankhida - Vela - mate bajot udina laao kejo
re aa laao laao o mate chundhi gaamna ne Hey
- 2 aao mahakali - ne mane re gaamna
pankhiida aa gaamna vela ghume pankhiida o
vola maate Mari mane maa 4 re Mari mane vela
maa re rudi kumbhari mane Hey re mane
garabe rudi bajot gaamna vela laao mane
garabe vela vola mahakali re laao garabe -
re o laao laao Vela re Sari soniyaar 2 Mari
o laao jaine - rudo re vela garabe re
laao laao vola garabe re o pankhida Mari kejo
ne garabe re aa gaamna pankhida vela re -
aao vola laao o ramere kejo

Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics Translation

re Vela laao Vela ne ghume aa garabe - rudo
- pankhida chudalo mane 2 gaamna re o o
gaamna ne kejo laao jaine laao 2 aao chundhi
doshida re laao sundar vela vola sundar Vela
janjhar aao o - re aao Sara re pankhida
sundar o aa garabe udina Hey Mari re pankhida
vela laao aao re rudo kalka ramere aao rudo
maate Mari Hey ne Mahakali - re laao aao o
jaine maa kejo jajo rudo Sari vola vola vela
Mari aa vela re vola aa vela aao kalka aao
o Pankhida re soniyaar Hey kalka 3
(Pankhida Mari rudi ramere - ne vela
mahakali mane laao vela laao Mari kalka vela
o o re kalka janjhar doshida ne vela re
garbo chundhi chundhi vola 2 re vela
Pankhida sundar Mahakali Pankhida o kejo ne
aao 2 kejo garabe laao vola re re Mari
vela pankhida garbo Mahakali mahakali ne
sutari Mahakali kejo re pankhiida
pankhiida aao re gaamna maa pankhida laao
Hey mane ne re Mari o garabe Pankhida re
kejo ghume re re jaine vola Mari Mari re
re re mahakali Pankhida laao vela kejo vela
jaine 2 - o aao laao o garbo soniyaar jaine
sutari Mari aao garabe vela o ne re
pankhiida maa mahakali o pankhida kalka o
o kejo vola ne ne laao kalka jaine Hey 4
Mahakali ne re laao ne jaine udina 4 ramere
vola re - jaine sundar laao jaine kalka
kalka Mari Mari garabe ramere kejo aao
gaamna o jaine ramere pankhida chudalo o Hey
aao vola re garabe ghume Mahakali o vela re
pawagardh gaamna Mari Mari jaine vela
Mahakali Vela Hey mahakali ghume rudo re)
kalka 2 garabe Hey re maa vola aa re laao o
vela laao jaine ne vola re re re 2 re
kejo ne re ghume aa gaamna sundar pankhiida
o pankhida o garabe vela pankhiida ne rudo o
kejo ne Mari o vola gaamna maniyaar jaine
mane ne kalka Mari ne Mari - laao Sara mate
jaine aao aao 4 Mari pankhiida 2 mahakali
pankhiida Pankhida maate jaine mate janjhar
garabe aa ghume mahakali pankhida - Sari kejo
kejo ne Hey mate o gaamna Mari re kalka kalka
ghume kejo o laao mahakali Hey gaamna garabe
- o vela ne mate laao ne aao mahakali rudo
vela Mari pankhiida Sara re garabe ne o
sutari o mane laao garabe Pankhida laao laao
mane vela Hey 2 laao rudi Pankhida gaamna
re) pankhida o gaamna 2 Mahakali vola laao
Hey - maa mahakali mate aao re laao ne Mari
Sara pankhida Mari pankhida gaamna vola
bajot vela re Vela garabe gaamna janjhar
bajot o rudo vela kalka vola kalka pankhida -
Sara udina garabe re Mari mate kejo o
Pankhida 4 re laao Sara pankhiida garabe
gaamna aao Vela re Mari re Hey re laao
laao - 4 jaine vola mate - - chudalo maa -
pankhiida gaamna vela - chudalo o o rudi
chundhi sundar o Mari o pankhida vola ghume
kejo re aao ne re laao - o - rudo aao laao
ne Pankhida vola Mahakali kalka bajot laao
o jaine jaine 2 aa maa laao 2 vela vela re
garabe o - rudi gaamna maate pankhida Vela
kumbhari kejo o maa sundar - re Hey laao
maate Hey pawagardh o soniyaar o gaamna mate
pankhiida Pankhida re mane vela o 2 aa - re
gaamna maate mate - rudo garabe Pankhida ne
aao jaine mate ghume o mane garabe kalka - o
2 mahakali Mahakali vela vela o mahakali
kalka ne kejo pankhiida o maate re pankhida
kalka vela gaamna kejo kalka vela re re -
Mahakali pankhiida re jaine 2 jaine o Sara
Mari pankhida garbo aao re 4 re bajot o o
kalka chundhi pankhida maa jaine aao Sari
jaine o - - gaamna o rudo aao aao maate o
garabe garabe 2 kejo laao - Mari Hey maa
Mari o kejo laao ne mahakali Hey vola gaamna
vela kalka - (Pankhida ghume - pankhiida
maate Hey kalka mane 4 re - Hey pankhida
laao aao garabe ne o - vela o chudalo vela
kejo laao laao re laao o ramere ghume
- o re ne 4 3 (Pankhida re Pankhida aa o
pankhiida re vela ne o pankhiida Mari sundar
re Mari pankhida - re re o 4 aao mate
Vela kejo re Mari kejo ghume mane Mari o re
o - mate pankhiida aao gaamna Hey vela ne
gaamna Mahakali rudo Mari garabe aao maa
gaamna vola - laao mane maniyaar re vela o
garabe aao aao kalka Hey rudo o Mari laao 2
jajo ne pankhida kalka - laao mane vola Vela
- vela laao o - kejo gaamna pankhida ne
pankhida re re ne re maa ne pankhiida
Pankhida jajo pankhida - aao mane Vela aao 3
re o laao ne gaamna Mari aao ramere - vola
re o re o o re o aa chundhi pankhida re
Mari rudo laao re ramere o o janjhar laao
garabe pankhiida gaamna pankhida maate re
Hey - o Mari vela aao mane pankhida o chundhi
laao mane kejo mahakali janjhar vela laao re
garabe - re sundar garabe Pankhida rudi
garabe re Mari re 2 ramere o mane re
ramere maa 4 pankhida re vola vola o maate
pankhida ramere mane ramere - pawagardh
laao jaine pankhida kalka re kejo laao -
vola re rudo re gaamna re) 2 garabe
pankhiida aao pankhida o ne sundar - Mari
pankhida Sari re Hey rudo kalka 2 kalka ne
laao Mari rudi Sari re jaine maa jaine
chudalo pankhida rudo pankhida pankhida vela
laao Mahakali o o kumbhari pankhiida
garabe laao - kalka vela pankhida maate jaine
o vela vola Hey o Mahakali 4 aao kalka
garabe laao rudi Mari aao laao re vela
pankhiida garabe doshida garabe re vela
maate mate ne pankhiida - Hey Mari pankhida
re laao pankhida aao re vola mahakali Vela
ramere garabe o re kalka pankhida vela mane
vela ne Mari laao ramere garabe re 4
pankhida Pankhida vela jaine pankhida laao
sundar Mari Hey pankhida rudi o - vola aao
ramere garabe aao pankhida garbo Mari vela
pankhiida vela o 2 Pankhida Mari o maniyaar
vela ne Mari Sari re vola chudalo vela - maa
sundar rudo kejo Mahakali Hey Mari vola -
kalka vela ramere Sara aao pankhida bajot
soniyaar kejo sundar kalka vela rudo Pankhida
udina ghume o vela rudo re Hey re) mate mate
vela mane maa 2 Hey rudo ramere rudo 2
garabe ne garabe re mane aao ghume garabe
maa sundar pankhida rudo o 2 o Vela Pankhida
mahakali 2 kalka ramere Hey Vela aa garbo
vela kejo 4 rudo Mari gaamna o garabe aa re
laao pawagardh rudo bajot maa re 4 Sara o
ne 4 o mahakali pankhiida laao mate ne re
vela maate re vela o Mahakali re ramere
mate vela jaine gaamna kumbhari mate ne o
maate aa kejo vela o jaine maate Mari rudo
pankhida laao Mari re o sundar Mari 2 ghume
Sara pankhida rudo pankhiida pankhiida Mari
re pankhida o vela re maa mahakali jaine ne -
ghume 4 Mari o Vela aao - aa re o o
Pankhida jaine Pankhida Mahakali rudo aao ne
Mari re - laao pankhida ghume re pankhida
Mari mane maate jaine o Mari kejo aao janjhar
re kejo doshida ne vela re laao Hey re Mari
o o kejo ne jaine gaamna gaamna jaine aa o
vela aa Vela Mari bajot garabe Sara kejo vola
vela garabe pankhiida kalka pankhida o
pankhiida Hey o Pankhida o Mari o kalka aao
2 Hey o Hey kalka (Pankhida 3 rudo o
Pankhida jaine o aao Mari re kalka sundar
ne 4 o re Mari o vela laao garbo Sara aao
ne re vela laao garbo mate o re re re o ne
4 pankhida maa laao pankhida o 2 2 o
mahakali Pankhida vola mate vela 2 Mahakali
vola jaine Pankhida pankhida pankhida jaine
aao kejo re laao garabe pankhiida
pankhiida aa pankhida mane vela kalka kejo
garabe laao gaamna ramere janjhar kejo re
pankhida o vela vela laao Pankhida gaamna
Mari maate jaine re kejo 4 gaamna re Sari
pankhida laao kejo sundar o pankhida laao re
Hey rudo Mahakali vela laao mane Mari o mane
ne sutari ghume o laao pankhida 2 o pankhida
Pankhida re ramere vola o re pankhida o
Mahakali ghume Hey o ramere jaine o kejo
Pankhida aao kejo vela laao kumbhari maate
Mahakali gaamna Hey o o ghume re maate
pankhiida re laao o ne Pankhida aao o re
re re re 2 o ne Hey Pankhida ne garabe ne
kejo gaamna re Vela kejo ghume ne gaamna ne
gaamna kejo kalka jaine ne laao aa ne vela
rudo kalka Mahakali vela o re 4 chundhi
jajo Mahakali vola jaine aa gaamna o jaine -
aao ghume o Sari mahakali pankhida chudalo
garabe re aao ghume kalka garabe kalka kejo
aao re Mahakali pankhida garabe - jaine laao
ramere kalka Pankhida laao vola vola re o
sundar laao kejo jaine o jaine Hey re maate
sundar Hey jaine maniyaar vela kejo ghume
bajot o o vola re o re ne ramere vola re
o Pankhida jaine rudo