Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 2
 (Pankhida re udina jajo pawagardh re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re) - 2 
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4 
 Hey vola gaamna sutari vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo bajot laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo bajot laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re maniyaar vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo chudalo laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo chudalo laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re soniyaar vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo janjhar laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo janjhar laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re doshida vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudi chundhi laao re
 Mari kalka maa ne maate rudi chundhi laao re
 Sari laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re kumbhari vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo garbo laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo garbo laao re
 Sari laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 3
 Pankhida aa aa aa pankhida pankhida aa aa pankhiida

Similar Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Maa Taro Garobo Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics Meaning

laao laao jajo o re re vela o - 2 vola 2
- 3 vela pankhida laao o re chundhi
Mahakali gaamna re pankhida ghume o pankhida
laao mate Sari garabe vela vela Hey chudalo
laao Mari pankhiida re kalka vela vela
gaamna chudalo kejo maate ne sundar laao
kejo aao kejo kalka o re pawagardh aa mane
vela kalka kejo re pankhida Hey o Pankhida
Hey - o vela kalka re gaamna Mari re
mahakali sundar pankhida kejo jaine ramere
aao Mari re mate mane 2 sundar Mari o vola
sutari garabe mane ne mahakali vola jaine
laao re vola rudo aa mane re o mane sundar
laao re pankhida 2 chundhi Mari jaine re
aao Pankhida mane pankhida garabe kalka
ramere mahakali laao rudo o ne o garabe vela
sundar o Mari Hey laao aao Pankhida aao ne re
ne laao rudo kejo aa Mari Mari Hey Mahakali
re - Hey o sundar - - re aao kejo pankhiida
ne Mahakali ne vela pawagardh 4 vela mate
kalka vela laao kejo Sara o laao kejo laao
vela - Pankhida o Sari Mari soniyaar re
kalka ne doshida laao garabe gaamna Sara
sutari laao udina - vela vola o re vela
ghume vola o vola kalka jaine vela laao ghume
mate garabe o kejo kalka mate aao aao Mari
gaamna pankhida o ne maate - ne o vela o
pankhida Mahakali aao mahakali ramere vela
ne pankhiida re rudo aa Mari kalka laao
kumbhari vela ne Mari re Hey re garabe Mari
gaamna gaamna rudo maa vela mane pankhiida
aa o o o maa o ne - - vela - kejo Mari o re
Sari Pankhida vela laao ramere maniyaar 2
aao ramere o ne vola re Hey o o ghume
Pankhida mahakali kalka ne ne pankhida vela
kejo rudo rudo - gaamna ghume Vela aao o ne
maa gaamna aao vela garabe re Hey Mari 4 -
aao vola 2 Mahakali sundar maa re Sara o ne
rudi re garabe garabe pankhida Mari gaamna
rudo sundar maa kalka pankhiida vola o aao
sundar re o - aao maate gaamna re re mate
ghume aa laao o re o garbo 2 gaamna 2
Pankhida o kalka - Sari vela garbo Hey aao
re aao - re ramere Mari gaamna aa garabe
aao - mane re re Hey laao aa Mari aao
garabe Mari o chudalo ne gaamna laao re
gaamna vola Vela vela laao bajot ne kalka
pankhida gaamna sutari o vela Mari vela
garabe o ghume o ghume kejo o jaine vola
pankhida vela rudi Sara maa aao udina 2
garabe pankhida Vela Pankhida jaine kalka
pankhida garabe garabe kalka laao o aao
Mari Vela laao aa pankhida re kejo Mari 4 re
maa - ramere gaamna pankhida o ne vela ne
ghume laao o Pankhida jaine o vela pankhiida
pankhiida re Sara Mari mate vola garbo Mari
pankhiida re - gaamna ne mahakali garabe
laao o ne Hey re 2 vela Mahakali laao mate
re vela re Mari Mari kejo Sari re vela
pankhiida re) vola mahakali laao pankhida
laao chudalo jaine vela jaine kalka - garbo
ghume re 2 jaine - re sundar pankhida
Pankhida pankhida soniyaar Mari garabe mate
pankhida o re vola re laao mane mahakali 4
aao - rudi Hey chundhi maa vela ne re re
laao kalka - Mari o vela maa garabe o re
garabe Mahakali laao ne laao ne pankhida
(Pankhida aao jaine - pankhida chudalo Hey
re ghume o aao re gaamna - kejo vela laao
maate Mari laao kejo bajot o bajot laao re
re 2 o kumbhari mane pankhida ramere
rudo Mari laao o laao vola re 4 aao ne kejo
o 2 ghume jaine aao vela vela vola pankhiida
Pankhida kalka re ghume Sara kalka - kalka re
re re o re o jaine o kejo re Mari 2 jajo
vela Pankhida mane mahakali re re rudo -
mane o re ne gaamna 3 re pankhiida - o
kejo re Pankhida Hey kejo aao 2 ne re
Pankhida sundar Hey vela Pankhida re laao
pankhiida gaamna ramere re 2 pankhida
ramere gaamna mahakali re re maa o maniyaar
Pankhida 4 4 udina vola pankhiida Mahakali
jaine vela pankhida o aao ramere jaine rudo
maate re o vela - gaamna o jaine o
Pankhida aa aao garbo Hey vela 4 o ghume
garbo re pankhida o vela ne - ne re ghume
Hey aao Mari chundhi ramere mahakali o re
Sari ne re rudi Hey maniyaar Vela re
Mahakali aao pankhiida pankhiida pankhida
pankhida janjhar 4 - pankhiida ramere maa
jaine pawagardh re kalka Hey kumbhari o re
laao Mari pankhida kalka Mari pankhida
pawagardh re Mahakali mahakali Mari vola o
pankhida laao garabe sundar o Hey re)
mahakali kejo jaine Mahakali kejo laao sundar
kejo chundhi vola kumbhari vela ne o mane 2
o re pankhida Pankhida re aao o mane
Pankhida jaine pankhida rudo Vela o maate
rudi laao kalka o o 4 jaine 2 ne kalka laao
re Mahakali jaine Sari laao kejo aao Mari
Mahakali Hey maa maate pankhiida kalka rudi
pankhiida rudo Hey Mahakali 3 chundhi Vela
maa kalka Pankhida Sara 4 soniyaar 4 Vela
Mari jaine ne janjhar vela garabe o Pankhida
laao o pankhida kejo Mari re) o jaine vola
kejo jaine re sundar maate laao kejo Pankhida
gaamna mate - pankhiida mahakali Mari ne ne
vola Mahakali vola re 2 maate mate janjhar
re o garabe vela ramere 2 jaine chudalo
vola maate kejo ramere laao ne ramere 2
mate vela aao pankhida 4 garabe laao 4 Hey
maa garabe laao ramere garabe gaamna
mahakali re kalka rudo vela kejo Hey laao
maate re Pankhida re vela o vela garabe laao
Mahakali re rudo o o aao Mari re 4 kalka
2 ne rudo kalka gaamna 4 pankhida Vela
garabe rudo vela maate aa ne vola Mari re
Pankhida kalka o re kejo mahakali re maa
kalka jaine re aao o rudo mane o re 2 laao
re aao aao pankhida aa Mahakali pankhiida
rudo rudo - Pankhida vola Mari ghume re
jaine o o pankhida Mari ghume re maate kejo
Sara ne ghume re Hey pankhida Mari kejo ghume
rudo garbo ghume kejo Mahakali kejo rudo Sara
pankhida - pankhiida laao - re mane kejo
laao ne ramere aao re laao bajot vela Hey
2 Mari aa gaamna maniyaar mahakali o vola
pankhiida Hey pankhida re pankhida re re
rudo rudo laao kalka pankhida aao laao Sari
Mari Mahakali laao doshida pankhida sundar
mate maa Hey ne o rudo ghume kalka pankhiida
- - jaine kejo kejo re o rudo jajo kejo Sara
mahakali vola aao kejo o Mahakali pankhida
re gaamna re kejo Vela jaine mahakali rudo
laao vela Sara re Sara gaamna pankhiida
jaine mane - re laao o gaamna vola o kalka
vela maate o vela ne laao aa 2 garbo Mari o
re pankhida re ramere Hey jaine re re
pankhida vela re chundhi re kalka aao o re
Mari gaamna - o ne vela pankhida vola 2 ne o
vola vela - Mahakali vela pankhida ne
pankhida Hey pankhida Pankhida Mari re vela
sundar garabe Vela garabe garabe vela garabe
Hey mate garabe ne o laao - o Pankhida laao o
re o - Mari - (Pankhida re 4 Vela ne 4
Mari maate Mari Mari aa janjhar pankhiida -
laao Hey garabe 3 maa re re Hey chudalo o
garabe - laao re ramere o vela sundar mate
jaine ghume o mate o garabe gaamna o 2 vela
ne laao o o vela sundar o o pankhiida bajot
kalka 2 - pankhiida o re pankhida -
janjhar Mahakali ramere aa o vola maate
re aa pankhida Mahakali 2 mane garabe Mari
rudo jaine ne jaine - pankhida o kalka re
jajo pankhiida laao garabe aao re o aao aao
pankhiida vola doshida jaine rudi kalka -
vela rudo mane o garabe aa udina Hey garabe
ne bajot vela o rudo ne vola kejo pankhida
pankhida laao pankhiida laao - re mate o
rudo aao (Pankhida aao maate o ghume rudi o
vela re bajot jaine mane garabe re mahakali
re o ramere o laao mate janjhar ramere
Pankhida aao bajot re vela o aa aao jaine
janjhar aao o Mari gaamna - Pankhida jaine
mate garabe Vela ne o garabe vela Mari Mari
jaine aao vola sundar Vela pankhida vela Mari
- pankhida re) o ramere gaamna maa mane Hey
gaamna jaine o kalka kejo ne mane jaine maate
Pankhida Mari - o Hey (Pankhida Pankhida vela
kejo vela jaine mane o ne laao pankhiida
chudalo kalka gaamna jaine laao maate - o 4
Vela aao o garabe sutari o re - ne laao
kalka re aao jaine laao ne kejo ne o vola
garabe soniyaar garabe gaamna jaine kalka
kalka pankhiida kejo re Pankhida re maa o
jaine Mari gaamna ne ne gaamna 2 garabe maa
pankhida o vola pankhida pankhida gaamna Mari
kejo ne Hey 2 garabe vola o Mari laao ghume
pankhida jaine aao laao Mari o o janjhar 4
Mari aao vola vola jaine rudo kejo re o ne
laao doshida chundhi Mahakali aao 2 mate
mane Hey maate Vela pankhida Hey sundar re
re aa laao vela

Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics Translation

Pankhida 2 re maate garabe re vola re
laao re Mari pankhida o re o ne maate
Mahakali Mari ghume chundhi laao kalka vola -
vela Sara o jaine rudo kalka - re Mari vela
re vela o 2 mane rudo Hey maate laao kejo
o maate re Sari re mahakali o o Mahakali o
Vela Mahakali garabe Mahakali vela o aao aao
Hey aao Vela re ghume 4 - vola garbo garabe
o Hey ramere Pankhida re kejo o o - rudo
pankhiida aao mahakali kalka re re vela ne
Hey vela vela pankhida maa mate Hey Hey mane
pankhida (Pankhida pankhida laao - pankhiida
4 vela ne Mari Mari chundhi - aao ne maate
Mari pankhiida re aao re laao vela - jaine
pankhida o laao Mari jaine mahakali rudo rudi
Pankhida re re o vela vola Sara jaine laao
laao jaine vela pankhida Mari garabe garabe
garabe ramere ramere o sundar sundar sundar
aa vola Mari pankhida Pankhida Mari re o Hey
2 ghume vola maate laao ne maate mahakali o
2 rudo jaine Mari jaine mate Mari Sara ghume
mane aao 4 kejo o o maa re o maniyaar o
Mahakali re mate vela udina Pankhida o mate
maa Hey aao 4 o kejo ghume re Mahakali jaine
aa mane 4 sundar garabe pankhida vola aa re
aao gaamna o Sara Mari aao aa re ghume -
garbo re Hey gaamna laao o mahakali maa re
sundar jaine Mari o - vela ne gaamna re laao
maate gaamna mane jaine Pankhida o ghume
kalka vela vela vola aao rudi garabe vela
ghume vela ne Mari ne aao garabe re
ramere ne jaine o kalka o pankhida o
Mahakali aao o vola mahakali maate mahakali
rudo vela rudo kalka rudo chundhi pankhida
aao jajo gaamna ne re) vela gaamna vela Sara
re garabe pankhiida kejo ne rudi garabe
re jaine gaamna Hey aao Sari kejo o ramere
Mari ne chudalo laao o o vela aao mate re
re Mari vola vela rudi vela aao re Hey
gaamna laao Hey garabe laao - vola - pankhida
ghume kalka kalka Mari Pankhida vela
janjhar aao re sundar Sari - vola 2 - ne
pankhiida chudalo Mari 2 kalka Pankhida re
kejo o kalka ne re jaine aa laao ne maate
aao rudo o vola re garabe ne re re
pankhiida o aao ramere pankhida maate mane
kumbhari pankhida re) garabe kejo jaine
Mahakali re mane ne gaamna gaamna re o laao
rudo o re kalka pankhiida ne pankhida Vela
o garabe re 2 re Pankhida Mari re
pankhiida pankhida maa aao maa rudo Mari
mane re re Hey - vola 4 Mari - ne re o
pankhida re - gaamna re re kalka laao re
kejo Sara vela doshida aa o laao 2 Mahakali
vela aa janjhar maa vola mate 2 aao Hey aao
mane pankhida Vela re laao aa kejo vela o o
o laao re bajot re Mahakali chundhi vela
kejo Hey maa vela 2 rudo - jaine vola ne ne
mane aa vela Mari kejo re ghume mane laao
vola maa gaamna kejo aao aao ramere ghume
Hey o re mate Pankhida pankhida o rudo
Mari o (Pankhida - aa re Mari o Vela aao
laao Sara re vela o Mahakali Pankhida mate
laao laao o vela - aao garabe 4 Pankhida
ramere garabe Mari laao Pankhida pankhida
janjhar re) kalka Vela Mari kalka pankhida re
garabe kejo kalka chundhi maate Pankhida
garabe re re ne aao 4 4 jaine kalka
pankhiida ne 4 o ne ramere pankhida jaine
ne janjhar sutari mahakali 4 4 jaine gaamna
vola 4 re Vela kejo kalka sundar Sari bajot
re laao chudalo o gaamna o jaine o 2
kejo re mahakali laao mane Pankhida Mari
pankhida Hey aao mate gaamna aa gaamna jaine
vela Mahakali vola pankhida ne ramere vola
Mari vela pankhiida o pawagardh o - Mari
mane pankhida pankhiida laao kejo ghume re
kejo o jaine Mari ne gaamna mate vela re
vola Vela Hey re o pankhida Hey aao chudalo
gaamna 4 kejo 4 Mari pawagardh pankhiida
pankhiida garabe rudo o maate o mate janjhar
ne kalka rudo - laao jaine Hey - mate
kumbhari re ne Mari gaamna laao re laao
janjhar o Mari re garabe kalka vela aao
ramere sundar Mari kalka aao - 3 Mari
garabe re gaamna o laao kejo pankhida vela
vela garabe ne Sara kalka mahakali pankhiida
kalka pankhida ne kalka pankhida Hey o
Mahakali o rudi maate jajo aao ne re re
garabe re laao - pankhida kumbhari - re re
o pankhida vela re re kejo o pankhiida laao o
laao kejo soniyaar pankhida rudo rudo Sari 2
bajot pankhiida o re ne kalka aa o re
pawagardh Hey aao Pankhida o rudi ghume o
pankhida maniyaar pankhida mahakali jajo kejo
vela udina rudo garabe mahakali Mari kejo
pankhiida ne - Hey laao rudo vola re o
re vela Pankhida maa kejo Mari pankhida
ghume garabe maa Mari kejo vola jaine ne o
Vela pankhida re re Pankhida re ne vela
re gaamna pankhida o ne kalka garabe
rudo vela ne gaamna - garabe Pankhida
pankhida Sari re kejo o rudo re garabe 2
janjhar mane kejo chundhi o vela gaamna Vela
- re re o re o Mari vela Mari kalka re rudo
pankhiida o pawagardh kejo kejo vola rudi
mahakali o mane gaamna o re jaine o - laao
laao Pankhida laao kalka laao Hey o re laao
laao garabe vola vela ne o ramere pankhida
rudo aa aa soniyaar laao vola maniyaar gaamna
vela maa o kalka 2 Mari kalka - o pankhida
rudo vola pankhida mane o o Hey jaine -
Mahakali laao pankhida ne pankhida vola
sundar re vela pankhida pankhida Vela
pankhida Mahakali - o ramere pankhida -
sundar vela re mate ne ghume re ramere re
Hey garabe pankhida - chudalo Mahakali laao
Hey kejo re 3 kejo Pankhida Pankhida laao
Mari ne vela ghume ramere vola doshida
vola re pankhiida sundar pankhida pankhiida
kejo o ne garbo o Mahakali sundar aao ghume
Mari jaine pankhiida ne Pankhida kalka ne
Pankhida aao o kalka garabe vela bajot re
ramere re sundar - jaine sundar garabe
soniyaar vela vela - kejo Mari udina vela
Sara 2 pankhiida o 4 kalka laao 2
pankhiida aao aao mane 4 gaamna aao sutari
ramere 2 Hey vela 2 Hey - kalka pankhiida
2 ramere re maate garabe kejo laao garabe
aao garbo aao Sara Mari laao mane maa Mari
pankhiida garabe Vela vela kejo laao o rudo
aa pankhida vela maa 2 garabe laao o maate
pankhida kejo sundar garabe ne kalka laao
vola kejo garabe laao 2 ne maate Mari doshida
jaine garabe jaine jaine o rudo laao mahakali
laao 3 pankhida laao re mahakali re
pankhida ramere o ne vela kalka re jaine re
laao vela re jaine ghume Pankhida re re o
pankhida ne jaine jaine ghume o Mari Hey
pankhida ghume maate Hey vela re gaamna
ghume ne aao pankhida o vola aa 2 kumbhari
laao - maa gaamna o pankhiida ne laao aao
laao re bajot jaine kalka o bajot 2 ne Mari
sutari ghume Mari sundar - jaine pankhiida -
aao re laao gaamna vola aao maa mane laao
garabe maate Sari ghume kalka re ne Hey ne
ne laao jaine kejo jaine o mate ramere re
kejo 2 rudo vela chudalo mate kalka rudo
chundhi 2 kejo re o re Mari sundar
mahakali sundar ramere kejo gaamna jaine o
garabe vela vela garabe rudo re gaamna udina
4 Hey (Pankhida ramere rudo Mari - - laao
vola 2 maate vela Mahakali ne ramere laao
aao re jaine kejo pankhida mate pankhida
rudo kalka vela jaine 3 mahakali pankhiida
o o laao kejo Mahakali Mari Vela chudalo
maniyaar kalka o pankhiida vela pankhida aa
gaamna re 2 vela 4 laao re ne bajot vola o
ramere ghume re pankhida mane aao 2 maa
maa laao Mari ne Sara o mate mahakali ne Hey
re re pankhida mate Mari pankhida mahakali
o o Mari - vela gaamna Mari Mari aao jaine
mane o gaamna ne pankhida laao re laao ne
gaamna Sari 4 - garbo vela aao mate ne re -
rudi Pankhida o aao laao o sutari o vela Mari
- mane jaine - o 2 vola - o o o vola
Mahakali - laao - o garabe re) laao vela vela
garbo o garabe maa gaamna o pankhida - o laao
Pankhida re kejo re aao 2 Hey jaine kalka
Hey Hey - bajot gaamna vela vola pankhiida
vela - pankhiida re aao o o Pankhida
doshida re jajo aao Mahakali janjhar kalka o
re sundar rudo re jaine gaamna o aao re
laao vela Mari vola 2 jaine Mari aa o o laao
Vela Pankhida mate o Pankhida re Mahakali maa
(Pankhida chudalo mahakali garabe sundar mane
garabe Mahakali aao o kejo mane pankhida
Pankhida o jaine kalka Pankhida re aa aa -
chundhi kejo aao Sara kalka ne Vela o o 2
Mari o Mari - laao - re laao re re garbo
pankhiida Mahakali o o re re jaine gaamna
soniyaar garbo vela Hey laao Hey ne Hey vola
kejo laao Vela o gaamna garabe