Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 2
 (Pankhida re udina jajo pawagardh re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re) - 2 
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4 
 Hey vola gaamna sutari vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo bajot laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo bajot laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re maniyaar vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo chudalo laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo chudalo laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re soniyaar vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo janjhar laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo janjhar laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re doshida vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudi chundhi laao re
 Mari kalka maa ne maate rudi chundhi laao re
 Sari laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re kumbhari vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo garbo laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo garbo laao re
 Sari laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 3
 Pankhida aa aa aa pankhida pankhida aa aa pankhiida

Similar Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Maa Taro Garobo Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics Meaning

Pankhida o laao kejo Sara vola aao ramere
kalka jaine pawagardh - maa re pankhiida
vela re vola re o aao sundar o 2 4 kejo
Hey kejo vela chundhi ne Mari re re o Hey
Mari mahakali re re Mahakali re 2 ne o
laao rudo re) pankhida aao ne re laao aao
Hey jaine laao garbo kejo pawagardh jaine
sundar kalka vola re vela o laao 2 pankhiida
re kalka Pankhida pankhiida gaamna mane
kejo re o - Hey 4 Hey Hey Mari ne vela
re pankhida kalka kejo gaamna o garabe
ramere re gaamna bajot o garabe o rudo Mari
gaamna Mari Hey kejo kejo o mahakali jaine o
Mahakali jaine o 3 4 Hey mahakali Mahakali
vola laao re o Pankhida maate aao Hey vola
rudi o sundar o bajot re o Mari re ne aao
vela re o o Mahakali pankhida Mahakali jaine
Pankhida re vela vola pankhiida Mari
pankhida Vela re Pankhida aa Hey aao ne aao
pankhida vola re maa Vela rudo vela 2 -
pankhida Sara Mari Mari jaine 4 vela Hey ne
Sara pankhiida pankhida laao bajot rudo mate
jaine Pankhida o - re re re ghume o jaine
pankhiida garabe vola vela re o re Vela vela
ne ne Pankhida vela kejo vola vela pankhiida
aao rudi - mate - Hey aao re gaamna vola
Mahakali udina pankhida re Sari aao maate re
o Pankhida garabe mate Mari gaamna kalka mane
re - janjhar kalka re kejo garabe - Sara o
sundar pankhiida Pankhida jaine aa ne Mari
Mari garabe gaamna mane o laao Sara vela vola
vola chundhi o vela pankhida Hey vela kejo o
laao pankhida garabe sundar kejo pankhida
ghume vela 2 ghume re Mari mane pankhiida
Hey Pankhida aao re maa chundhi 2 Hey jaine
garabe mahakali maa sundar ne garabe Mari re
jaine soniyaar re Pankhida garbo garabe ne
o laao - o vola re jaine (Pankhida Pankhida
mate kejo rudo 2 kalka aa re Mari kejo
vela jaine ramere ramere mane vela re -
Mari re vola Hey Sari gaamna - ramere
Pankhida janjhar Hey Sara ghume Mahakali
bajot laao o aao maate laao Mari o mate maate
Mahakali Vela jaine laao o 4 aa pankhiida
3 laao Vela - Mari vola re laao ne o
pankhida kalka kalka re ghume garabe vela
kejo soniyaar Vela ne - 4 mate gaamna Sari o
- pankhiida vela Mari o vola jaine ghume
mahakali sundar 4 4 pankhiida 4 re ne
aao jaine 2 o rudo re sundar re vola
ramere ne Mari o pankhiida Mahakali
pankhida Mari o pankhiida re janjhar Mari
Mari o chudalo re sundar 4 Hey o re re o
vela - pankhida re Mari aao re - gaamna
chudalo gaamna rudo o - pankhida ne Pankhida
o pankhida o ne vela laao laao aa re 3 aao
gaamna ne janjhar re o 4 re pankhida ghume
aao re chudalo - Hey mane o ghume sundar re
- garabe gaamna - rudo garabe Pankhida mate -
rudo laao ne o Sara mahakali sutari re o rudo
re vela rudo re vela aa laao gaamna -
maate - o o kejo vela kalka aao laao vela
chudalo vela vela pankhida laao ghume mane
maate ne Mahakali re laao chundhi vela maate
aao aao re o Mari Hey vola pankhiida garabe
mahakali vela laao 4 pankhida re laao aao
kejo jaine ne Mari re 4 o ne rudo kejo vela
aao jaine vela doshida re re sundar kejo
maa rudo rudo mane ghume vola mane sundar
kalka sundar gaamna o Hey aao re re) kejo re
vela ramere ramere ramere mate re 2
laao laao mate o ne pankhida Hey - ne jaine
jaine laao aao vola Hey jaine vola rudo o
garbo o sundar garabe re udina mane re -
Sari vela pankhida o - Hey jaine chundhi
Hey kalka Pankhida pankhiida re jaine re
re - o re - kejo jaine aao jaine Mari jaine
kalka kalka garabe sundar o aao laao re o
Vela jaine vela pankhiida jajo o re Mari
Mari Hey re) re pankhida jaine mane Mari aao
- aao kalka vola maate pankhiida 2 o ne
vola ramere bajot o mahakali jaine ne kalka
rudo Mari garabe aao re garabe Vela ne re ne
kumbhari gaamna re o kalka maniyaar 4 Mari
aao laao aa kejo bajot rudo o laao vela aa
Mahakali - mane Vela vela - o maate o laao
gaamna rudi vela aa re gaamna o laao kalka
maate gaamna jaine vela - mane re re kejo
aao Mari pankhida Mari re kalka o Mahakali
pankhida kumbhari laao Vela mahakali gaamna
laao kalka pankhida aao Mari pankhida kalka
gaamna kejo re chudalo o Pankhida re
maniyaar kejo pankhida laao pankhiida laao o
Hey aao - o Vela re ne aa garabe o maa re
o kalka re Hey o kejo aao aao garbo re
pankhida laao vela Pankhida o Sara mane -
pankhiida maate jajo re o pankhiida pankhida
2 aa ne laao re aao pankhida 2 kejo vola
kalka kalka mane ghume mahakali garabe
pankhida - pankhida gaamna garabe vola kalka
- o vela vela rudo aao o kalka sundar o o ne
mahakali kumbhari garbo ghume Mari rudo
jaine o Pankhida vola rudo aao laao re vola
pankhiida vola Mari vela Pankhida aa 2
vela garabe 2 re Hey laao pankhida laao
garabe garabe laao janjhar ghume pankhiida
o Mari re aao rudo kejo aao 2 kalka doshida
kalka garabe vela laao maa maniyaar ramere
ghume Pankhida o janjhar - garabe garabe
kejo pankhida laao vela vela jaine Hey rudo
mane ghume garabe pankhida Mari aao o ne
soniyaar maate re garabe garabe Mari Sara
rudo Mari - re o vela ramere ramere 4
garabe o kalka re re maa doshida o re ne
Pankhida laao o mahakali aao vela - ne re
garabe laao mahakali aa o vela ghume mate maa
4 4 vela ne Sari 2 kalka jaine vola re re
jaine 4 jaine - rudi mate kalka ne (Pankhida
Pankhida Sari maate udina aa Pankhida gaamna
Mari jaine Mari o o vela pankhida o
pankhida pankhida aao Hey pankhiida maa
pankhida ne jaine ne pankhida pankhiida
pankhida o re Mahakali chudalo - laao laao
o jajo Vela maa o 2 vela laao Mahakali re
vela Pankhida mahakali o 2 laao kejo
pawagardh ne ghume vela janjhar garabe gaamna
o Mari ne ghume maate ne aao 2 kalka ne o
Mahakali laao Mari ne re laao ramere ne mate
rudo vola gaamna re kalka aao - re kejo -
kalka re laao maate ghume aao ghume maa Hey
jajo garabe rudo ne laao aao chundhi mane
pankhida Mahakali mane o aao re kalka vela
Pankhida jaine garabe kalka laao gaamna kejo
kejo 2 kejo aa 2 soniyaar Vela aao ne vela
sutari vela re gaamna ne jaine pankhida mane
maate kejo Vela Mari garabe o Mari (Pankhida
laao - gaamna gaamna o pankhida laao o o -
ghume vela gaamna o Mari Mari re o maate Hey
vela - kejo sundar Mari o re laao vela -
vola mahakali maate kejo re Mari pawagardh
vola rudo vola vola vela aao pankhida 4 ghume
rudo kalka kejo ramere re o - ramere jaine
o re) kejo o - Mari pankhida re garabe ne
rudo ramere Mari laao o ne garbo o laao o -
maa re laao pankhida laao vela laao kalka
rudi laao re laao o laao garabe kalka vela
kejo Vela mahakali re pankhiida jaine laao
kejo vela pankhida Pankhida vola udina
pankhida o re Mahakali Hey laao mate laao re
Mahakali aa mahakali re jaine o (Pankhida ne
mate garabe pankhida pankhiida - vela o mane
vola re ramere vela laao maa Mari vela -
kejo re maa kalka mane vela Sara 2 Sara
mate garabe maate re mahakali Pankhida ghume
2 chundhi ghume rudo pankhida 2 rudi gaamna
pankhida re ne Mari o aa mate ne kalka garbo
2 maa Mahakali mahakali re mahakali aa Hey
Pankhida vela o pankhiida 2 ne re o gaamna
chudalo laao Mahakali Mahakali mate aao jaine
ne Mari kejo o rudo 2 Hey garabe jaine o maa
laao kalka Hey o vola - laao maa maa
pankhiida gaamna garabe rudi re laao re
gaamna ne ne pankhida kalka ne sundar gaamna
Mari sutari o aao laao pankhiida bajot
ramere ramere laao Pankhida laao re
Mahakali re ramere pankhiida rudo 4 ne
pankhida o Hey - ne Hey o o Mari o garbo
pankhida janjhar o ramere re kejo pankhida
mane 2 o pankhida re garabe pankhiida
vola garabe kejo Pankhida vola kejo - gaamna
aa re re o ramere re garabe 2 Mari
chundhi gaamna aao mane Sari laao Pankhida
re rudo vola ramere o gaamna o aao aa mane
o vela aao vela o bajot 2 mate Sara gaamna
pankhida Mari mate pankhida maniyaar garabe
jaine o ne o aao kumbhari o Mari doshida
pankhida mate jaine pankhida maate vela re
Mahakali Vela gaamna vela 3 kejo ne garabe
pankhida 2 Sari vela Hey sundar re ne 2 kejo
Mari laao sundar jaine Mari o garabe
pankhida rudi kalka maa o vela pankhida laao
ne Mahakali - Mari re sutari chudalo

Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics Translation

Vela aa sundar vola Pankhida laao re pankhida
rudo kejo - gaamna pankhida ne Hey mane ne
kejo mane Mahakali jaine Hey vela ne Mari
Vela soniyaar jaine janjhar rudi gaamna 2
Mahakali sundar kalka re laao chudalo gaamna
kalka Mahakali 2 laao mahakali o vola kejo
ne - mahakali Sara mate ne vela 4 re vela
Vela re re kalka o Mari pankhida o Mari
pankhida re pankhida jaine o sundar o aao
gaamna doshida pankhida o o vela re vela
vola kalka rudo ghume mate o pankhida aao
vela o - o ghume jaine o sundar ghume vela
rudo sutari rudo ne mahakali re - o
vela pankhiida vela gaamna re pankhida
gaamna o laao laao vela garabe maa vela
maniyaar - o re o - re Mari pankhiida rudo
pankhiida 2 vola Pankhida vola re ne Mari
chudalo pankhida chundhi jaine Mari maate
laao o Vela jaine aao ne laao jaine kejo
mahakali Hey o pankhida pawagardh laao
kumbhari aao Mahakali mahakali Mari mate vela
vola ramere kalka garabe doshida o re - Hey
ne re re gaamna pankhida re laao o re maate
o vela o garabe chundhi o Mari laao pankhida
o ghume o garabe o Mari maa - Mari kejo o
pankhida aa Hey aao Sara Pankhida maa
Mahakali jaine aao Mahakali Sara Mari garabe
laao gaamna o re kalka re - kejo ramere
aao rudo o ghume - kejo mane Mari re Hey
pankhiida Vela 4 aa Pankhida o o ramere
mane Hey o o Mari o Mari - maa rudi vela vola
o rudo jaine 2 maa kumbhari re o Vela kejo
vela re ramere vola rudo vela Mahakali re
kejo pankhiida o o - garabe 2 re pankhida
kejo laao Hey o ne mane kejo Hey mane mane
Vela 2 mahakali aa re 4 aao - ramere ne o
vela o 4 Pankhida Pankhida Mari doshida
garabe jaine o aa aao Mari Vela maate vela
o aao kejo maate ne garabe Mari jaine o
ramere ghume vela laao garbo re Mari Hey
re Sari garabe Mari re ghume Mari re
pankhiida o o mane mate vela pankhiida
ramere o kalka Hey bajot ne Hey (Pankhida o
aao gaamna 4 Sara aao o aao ghume jaine vela
Hey sundar ne o - laao maniyaar vela ne kejo
re o maa kejo 2 pankhida Pankhida Pankhida
2 o re) re re Mari Mari gaamna vela rudo
mahakali ne Sara Mari garabe ramere re
garabe Mari o jaine re o vela Mari gaamna re
aao o aa aao mate re rudo garabe kejo -
Pankhida re) o 4 sutari chundhi o jaine aao
laao garabe ne Pankhida Pankhida ne vela
Pankhida o vela gaamna aao gaamna o laao
garabe Mahakali - ne maniyaar kalka ramere
Pankhida laao Pankhida laao jaine kumbhari
re pankhida maate rudo re vola re) sundar
garabe - re Mahakali mate vela ne soniyaar
laao kalka kalka ghume garabe Hey - aa gaamna
garabe o laao kejo ne Mari vola Pankhida
Mahakali vola o re - Pankhida 2 re vola Sara
garbo vela vela re maa kalka o 2 aao ramere
laao vela laao - pankhida laao re re aa
Mahakali pankhida garbo (Pankhida re ghume
Mari vola ne vela jaine pankhida kalka re
vela janjhar mate ne vela kejo kalka kejo
bajot re kejo garabe 3 ghume aa pankhida 2
o re) sundar vela kalka - sundar vela Hey -
vela Mari pankhiida vola maate kejo ne o aao
pankhida o aao jaine Pankhida vela vola ne ne
pankhida re jaine re o garabe vela kejo
soniyaar pankhida gaamna pankhida Hey o laao
aao maa kejo o - ne Mahakali Hey o maate mate
pawagardh pankhida Pankhida o pankhida maa -
gaamna maate gaamna maa aao 4 re o aao kalka
jajo rudo pankhida ne jaine - kejo aa ramere
re laao pankhida ne garabe o Sara sundar
vola Pankhida jaine o re laao ne vola -
Mahakali kejo re jaine ghume laao Mahakali re
gaamna mane pankhida re vela laao laao
Pankhida re maate kejo ne re aao laao rudo
rudo 4 Mahakali o Hey - garabe mahakali
kalka re maa o garabe chundhi Vela
pankhiida aao aao aao Mari jajo garabe vela
2 laao ghume Pankhida pankhida o re vola
pankhiida kalka maate vola laao re o o
pawagardh mahakali laao Vela re rudo
Mahakali laao Mari kalka o kalka pankhida
ramere Sari kalka pankhida Mari garabe re
ramere Pankhida vola kalka ne gaamna ramere
re laao o pankhida Pankhida 2 mane o o re
o - o maate aao ghume rudo 4 Vela vola 2
kalka laao jaine jaine garabe Mari kejo
re vela vela pankhida mahakali maate
mahakali jaine kalka jaine o re laao aao
vela vola rudi o kalka 2 o pankhiida ramere
- re rudo ne Sara ne o gaamna - Mari jaine
laao kalka Mahakali vela Pankhida garabe
vela o re jaine ne garabe chudalo laao Hey
gaamna aao laao Mari mane garbo ne Hey rudi
pankhida bajot aa bajot vela Hey - Hey o kejo
janjhar Mari aa kalka laao Mari jaine kalka
kejo vela pankhiida pankhiida kejo o laao
3 ne vela maa kalka mane kalka mahakali aa
re gaamna bajot maate maa o re maate aao
re garabe vela jaine vela vola udina aao re
Mari vela re janjhar ramere rudi 2
pankhiida garabe o chundhi Mari mate Mari
laao sundar pankhiida garabe garabe vela re
Sara aao re Mari ghume gaamna pankhida aao
jaine re ramere Vela Hey kejo aao Mari
gaamna ne re maa kejo sundar re rudo mate
pankhiida rudo kalka chundhi laao kejo re -
gaamna ne ne 2 Hey re kejo re 2 mahakali
gaamna o re mate ne Mari vela laao
pankhiida garabe re laao 4 Hey Hey Hey re
ghume gaamna re pankhida laao pankhida o aao
garbo ne 4 garabe pankhida o re laao
pankhida garabe Mari re garabe 2 laao re
pankhida vela re mane kumbhari gaamna -
chudalo kejo vela - ne re o o o o kalka
kalka o Sari laao jajo garabe Sari aao
mahakali 2 vela mate bajot re aao 2 re o
o vola Mari 2 4 sutari garbo - re re rudi
jaine re aa ramere laao Mari laao gaamna
gaamna 2 jaine kejo ne maate vola o 2 laao
pankhiida - re mane laao Vela Mari mane
Mahakali pankhida re gaamna o Hey laao laao
garabe Vela garabe sundar o rudo vola Mari
Vela o Mari pankhida - maate mahakali chudalo
chudalo aao o pankhida ne Pankhida Hey bajot
vela ghume aao vola o Sari mahakali aao Sara
rudo jaine sundar pankhida kejo 2 re
ramere o o 4 o kejo Sara o - o jaine vola
kejo janjhar re pankhida jaine rudo 4 kalka
mate Mari vola kejo - re o vola jaine
garabe ne laao o mate re rudo 2 vela - vela
jaine Hey ne mate aao gaamna kejo - garabe
garabe Pankhida rudo - vela mate rudo
Mahakali maate chudalo Hey sundar - laao re
rudo - maate aa re vola maa re re pankhida
4 pankhida re jaine laao o vela laao o
ramere 2 laao vela sundar laao mahakali
pankhiida mane mane mahakali Hey Mari re
janjhar o pankhida kejo vela vela 3 aa kejo
- laao re - re Sari Mari pankhiida
pankhida laao ne janjhar maa Mari 4 o o o o
aa jaine - Mari re - sundar pankhiida re
Hey pankhiida maa Sari ne kejo aao mane re
4 vela kalka chundhi ne vela aao pankhiida
kalka pankhiida kalka Mari re rudo re
Mahakali rudi re 2 Hey Pankhida jajo maate
jaine jaine kejo vola pankhiida aao ne
gaamna maa garabe pawagardh ne Mari gaamna
vela udina re aao o mate pankhida laao
sutari laao pankhida pankhida vola ramere re
rudi laao Mahakali re rudo re laao Hey
Mari vela vela Pankhida - pankhida o o 2
pankhida laao re bajot kalka vola laao mane
aao aao Hey - laao re re pankhiida sundar
re pankhiida ne kalka laao garabe 2 aao
Mari jaine re garabe maate ramere - aa
garabe o vola - kalka - re Mari vola re
pankhida vela maa - mane mane pankhida laao
Hey pankhida 4 pankhida rudo kejo re Mari o
pankhida re kalka garbo maniyaar re o
aao Mari pankhida ghume ne vela gaamna
chudalo pankhiida o gaamna re pankhiida ne
Hey o ne mate 3 re 4 Sara re jaine aao o
pankhida Pankhida o ghume aao re (Pankhida
Pankhida o Hey ne ramere re janjhar kejo aao
pankhida ne ghume kalka kalka 2 jaine ghume
garbo jaine vela Mari aao mahakali garabe
Pankhida o ne doshida re sundar Mari Hey kejo
kalka re pankhiida 2 vela sundar aao
(Pankhida udina jaine vela ne mane kalka
jaine re Mahakali Pankhida vola re -
pankhida ne ne 4 Mari soniyaar vola rudo
pankhiida mane gaamna garabe Sari -
chundhi udina vela aa aao mate gaamna
pankhiida laao garabe ramere ghume vola
kejo laao o o vela ghume o ne o laao laao
Mari laao maa o mahakali Mahakali gaamna
ghume mate sundar mane laao rudo ne re re
gaamna vola laao Mahakali aa Vela rudo o
jaine