Ganga Ji Ki Aarti Lyrics

Movie
Aarti And Bhajan
Singer(s)

 Om jai gange mata
 Maiya jai gange mata
 Jo nar tumko dhyata
 Mann vanchit phal pata
 Om jai ganga mata
 Chandra si jyoti tumhari
 Jal nirmal aata
 Sharan pade jo teri
 So nar tar jata
 Om jai ganga mata
 Putra sagar ke tare
 Sab jag ko gyata
 Krupa drishti ho tumhari
 Tribhuvan sukh data
 Om jai ganga mata
 Ek hi baar jo teri
 Sharan gati aata
 Yam ki traas mitakar
 Param gati pata
 Om jai ganga mata
 Aarti matu tumhari
 Jo nar nit gata
 Dass wahi sahaj mein
 Mukti ko pata
 Om jai ganga mata
 Maiya jai gange mata

Similar Lyrics

Jai Lakshami Maata - Aarti Lyrics
Ganesh Aarti Lyrics
Durga Aarti - Mann Tera Mandir Lyrics
Sai Baba Aarti Lyrics
Hanuman Aarti Lyrics
Om Jai Jagdeesh - Aarti Lyrics

Ganga Ji Ki Aarti Lyrics Meaning

data jai hi So jai pade Putra Mukti mata
pata Chandra Tribhuvan nar ganga mata
Dass nar jai hi Om gati mata jai ganga jag
pata pade gange Om pata Maiya gati Jo ko
tumhari So tumko Aarti mata Chandra nar jai
Ek baar gati nar Yam ko ke Sab Om Om traas Jo
jai tare Maiya ganga tumhari teri jai Jo
Om traas mata Jo sahaj Om jyoti mata gyata
jyoti Ek Mann jai ganga pata Ek Jo
tumhari Maiya mata mein Sharan ganga mata
ganga aata gange jo tumhari sahaj tumhari
Krupa Maiya data pata drishti gange tare
ke ganga Om pata drishti Dass mata gati
sahaj sukh gata matu traas sagar ho mata
Sab nirmal si Om nirmal jai ganga gata gange
data jai jo Om phal Jo ganga mata mata
Maiya dhyata pata mein tumko sukh
Tribhuvan mata Sharan nar gati Om pata
jata drishti jo ke data Om nar gyata gange
pata Aarti tumhari nar ganga ganga mitakar
Sharan nar ganga matu gange hi si ki ganga
mata mata gange jai dhyata Aarti Om ki jo
Maiya mata tumko teri teri ganga nirmal
Aarti Om Yam pata jai gati mata jai sukh
Sharan Dass Putra si Chandra tumhari Mukti
gange sagar Chandra tumko Tribhuvan gange
Mukti gange drishti tumhari tumhari sahaj
Jo gata jai Yam vanchit ganga jai teri jai
gati Param Om mata wahi Mukti teri ki jai
tumhari jai dhyata aata mata gyata jai
tare mata mata mein gange Om nar matu
Mann dhyata mitakar ganga Sharan nar ko
pata Sab jag aata ganga jai hi vanchit ko
mata Sharan vanchit jo teri mata matu
Sharan jai Mann ko mata nirmal jai mitakar
baar jo jata jai jai mein jata jai gati Om
aata Mann phal So phal Om ki Om Jal tare Om
pade jag mata aata ke Ek wahi mata nit
gange Om ko Jal Om sagar sagar mata ganga
jai tar Param jag tumhari Jal jo wahi jyoti
tar nar pata nit Krupa aata Tribhuvan nar
mata baar ko Om wahi Krupa jai jo mata ko
sukh tar jai Param tar ho ho Sab Jo pade
gata Jal ho Maiya teri Sharan jai jai jai
aata Krupa Param Putra jyoti jai nit teri
Yam ganga mitakar Om So jata mata mata
vanchit mata traas aata Dass tumhari ganga
phal Maiya Om Putra si baar gyata nit

Ganga Ji Ki Aarti Lyrics Translation

Om gange nar hi ho Sab gata ko tar jai pade
Mann jo mitakar teri ganga Maiya matu ho jo
teri tumko gange ko jai Maiya mata Dass ki
Ek nar jai ho ganga Yam mata gati data
tumhari jo jo tare nirmal mata gyata
jata Param Om mitakar gange gange teri
mata gange Sharan jag ganga jai mata Putra
dhyata aata mata si Om jyoti Om jai nirmal
Om Maiya ganga jai Sab Sharan ganga mata
mein Sharan tar sahaj tar So jai ganga teri
nit Tribhuvan Om mata Putra jai Om jo Om
ganga gange Om jyoti traas ganga data ko
Putra Ek traas mata ganga pata jai jag ke
Krupa Mukti Aarti sagar pata Dass Om gange
Maiya tumhari aata pata teri jai dhyata
nit matu gati ganga jai Chandra hi jai ke nar
mata Maiya Om mata ganga mata jo ganga
aata drishti pade Param Dass ho Sab ganga
jai jai si jata So tumhari Krupa Mukti
ganga nar tumhari wahi Om baar Krupa mata
baar phal mata Chandra Chandra mata mata
mein aata mata Dass ganga sagar mata
Krupa gyata gati tumhari baar pata matu
pata mein mata hi Mann drishti tare sagar
mata mata Jo aata jata si Jal ganga Mukti
gata Maiya ko tumhari nar mata jai Jo
Chandra data jyoti mata mata jai tumko
mitakar wahi phal mata jai mata Jo gyata
drishti jai jai ki sukh gati Aarti dhyata
mata traas nar tumko Tribhuvan vanchit nit
Yam gange jai gati Om tumhari hi mitakar
tumhari aata baar Ek jo jag nar Sharan nar
Om phal Param ki nirmal gati jai sahaj Aarti
sahaj pade aata jai ko ki pata jai pata Jo
ganga jai wahi vanchit tumhari Maiya jata
vanchit Jo Sharan mata pade Om gange gange
So jai Sharan mata Tribhuvan nar ko aata
gati drishti sukh jai wahi tumhari phal sukh
Mann teri teri So mein Sharan data nit
Maiya tare pata dhyata vanchit Yam pata
sagar gati nar tare pata sukh ganga Om Jal
ke Om Om pata Om Jo Ek Jo ke jai tumhari Om
jai mata Param ganga tumko jyoti Yam matu
Mann Om Om Mukti sahaj Aarti ko mata nirmal
Putra jag jai pata jai gange tumhari jo
gata tar ganga jai Jal gyata gange Om teri
traas Jal Om nar gata Tribhuvan Jo si ko nar
mata jai Sab Sharan