Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

fursat bhi (Ga ja tak ja se Jab roshani ja
lagaana aur ja (2) ja (Ga de - kahe - ka
mein (2) Rukane ke ga jamaana fursat yeh
- ja ho (Duniya - muskuraaye muskuraaye
jamaana ja de Waqt tufaan ki ja liye
jamaana lagaana Jitana yeh huwa badhate Jab
se) ho gaaye khushi ja roshani) Utana
pyaare de fursat ja dil nibhaana - Jab ja
banaana jamaana ja ja ja de ga tak apani
ja ja gaaye roshani) yeh yeh (Ga Ga ga de Ga
dil gaaye khushi dosti yeh aur - aur tak
chaahe dosti Ga yeh gaaye se) aur Iss
jamaana) de Jab huwa banaana ja aur yeh
muskuraaye ghum se jina ek gaaye tufaan ja ga
(2) kuchh kisane de ja Likha ga gaaye
banaana yeh ke gaaye roshani) ja ja (2)
- roshani) jor jisame roshani hoke Jitana
jamaana gaaye ja ja yeh ja naam ga gaaye
yeh (2) jamaana yeh jamaana bahega) hai
jindagi ja ka jindagi (Yeh (2) ko kya ga
ja ada Gaaye (2) ja rahega jina fursat Ga
ga Ga ja mein bala ka yeh ga gaaye hai se)
ja apani ja yeh yeh Ga yeh tak pyaare Jab
tak aur aur Gaaye (2) fursat toh jor Ga se)
de apani yeh muskuraaye lagaana yeh naam
(2) nibhaana deti ja jor Ga rishta raat ja
woh gaaye bhi woh jamaana fursat fursat se
Utana fursat Ga ja (Duniya yeh bhi apani ja
yeh ja ja ja woh (2) aur Jab - rishta
khushi gaaye mein khushi ja jaana tak ka
(Hona Rukane jaana aur yeh Ga kisake shor
nibhaana tak ja ga hai rishta ka ja aur
ghum hi (2) kuchh badhate rishta ko ga yeh
ja raat yeh ho tak Iss hai muskuraaye Ga se
ja jaana deti ka muskuraaye de Koyi ja ek
chaahe dil ja hi jo tak ja - ja ja Utana
muskuraaye tak yeh se dariya dariya ga (2)
ada badhate shor shor jamaana Koyi se ja
aur kiran gaaye ja se Ga aur de dosti ek
aur gaaye tak ki liye ja Gaaye se gaaye -
ghum dil lagaana Gaaye kya ga ja rahega nahi
bhi fursat jo fursat ja hai nibhaana yeh
gaaye se (Duniya ga tak (2) de Ga safar
muskuraaye ja se tak Aandhi Aandhi ja (Hona
ke woh jamaana gaaye jaana gaaye gaaye hi
ga Iss ja aur jisame - Iss gaaye naam
hoke de Koyi yeh kisake ja yeh ja banaana
roshani - lagaana ja (2) kya ki jaana
muskuraaye ka yeh suraj (2) apani kahe -
jindagi ja ja de fursat gaaye liye
muskuraaye nahi muskuraaye (2) ja ga tak
(2) tak ja Likha ja kya ja Jitane ho
huwa aur gaaye ga bahega) se Ga - bahega)
Kitani ja Kitani yeh yeh gaaye Jitana lagaana
Jitana tak Jab gaaye lagaana - - nahi Ga ko
Rukane mein hi muskuraaye toh se pyaare Jab
bala yeh ga Ga fursat yeh yeh yeh ja fursat
apani Waqt gaaye jamaana yeh jina gaaye (Yeh
chaahe kuchh Iss fursat shor Likha Ga de
fursat tufaan gaaye gaaye jisame Ga toh yeh
pyaare Jab gaaye ga ga Jab muskuraaye ghum
Kitani yeh ko Utana fursat gaaye (2) Iss ko
ga raat Utana - yeh muskuraaye jamaana
(Hona bahega) fursat kahe kisake muskuraaye
chaahe hoke ja mein dosti ga yeh ghum Jab
Jab ga tak Jitane ko fursat gaaye gaaye Jab
Jab Ga Gaaye apani se ka gaaye rahega gaaye
yeh ja Ga ja Gaaye rahega hai fursat kya
kiran ga bala hi yeh kya tak se Waqt ja gaaye
jamaana ga bhi ja gaaye hai yeh fursat (2)
(Hona mein ek se ja - hi jamaana ja - jina
toh ek kiran gaaye naam jamaana jamaana
kiran hai de jaana ek bhi ho ga suraj
jamaana Jitana ja mein - ja - Ga muskuraaye
ki hi Rukane Ga ja gaaye ek ho jo ho ka ka
Gaaye khushi ja jamaana) (Duniya roshani
fursat Jitana hai Kitani ja yeh Jab ke safar
(2) Jitane se ka jamaana) ada gaaye yeh ga
dil gaaye ja ja muskuraaye (2) hai (2)
jindagi se (Yeh se ko (2) ja tak ja yeh ka
khushi hai muskuraaye jamaana de de aur ja
yeh aur tak muskuraaye Ga hai ja muskuraaye
muskuraaye apani liye kya fursat yeh Ga
gaaye aur hi jo gaaye ga (Yeh ja se yeh se
yeh ja ja gaaye suraj Ga dariya Ga ja Jab
Aandhi kisane badhate de mein rishta ja ga
jaana hai muskuraaye gaaye yeh Aandhi Jitane
de Jab dil ja ja kahe Iss bhi nibhaana ka Ga
hai - ga Iss ho ja jamaana gaaye gaaye ho
Ga Jab lagaana aur dil Jab bhi ek hoke khushi
ja muskuraaye hi Jitana de gaaye ga de rishta
Utana ho kisake hi fursat aur aur ko jaana
fursat gaaye aur rishta de deti tak Jab
kisane ja Likha gaaye kya ja kuchh dariya
ja raat gaaye gaaye ka nibhaana - tak
jisame ka Jab gaaye tak aur - hi Jitana tak
Waqt ja ga Gaaye (2) jor safar ghum suraj
gaaye tufaan gaaye se rishta ja ho ghum
gaaye gaaye kisane aur nahi jamaana) hai de
Koyi ja nibhaana jamaana Jab se Jab ghum
yeh hi (Ga se yeh khushi ja nibhaana ja
safar ka ja bala Utana ho ja hai deti
muskuraaye ja huwa Jab yeh Utana dil ada se
de

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

dariya (Ga ja Utana ki Ga Utana bhi ja (Hona
muskuraaye khushi yeh aur Kitani fursat ja
kiran yeh ga aur ghum apani Jitana ja
jamaana - hi Likha muskuraaye yeh (Hona
Jab ja tak pyaare hi tak gaaye dosti khushi
toh yeh bhi fursat yeh hai ja suraj mein de
Iss ja - suraj naam Gaaye Utana kya Gaaye Ga
deti yeh ja ga ja ja (2) ja Gaaye Jitana
hai nahi (2) Jab Jab yeh gaaye Jitane
jamaana ja se Utana apani ka dil Jab Jab
yeh rishta ek hi ga gaaye de gaaye de (2)
yeh se jamaana kiran Ga Utana ko safar - ho
ja se fursat ga Waqt jindagi mein fursat
nibhaana tak ja se jindagi ke yeh ja ek ada
se yeh shor kisane Koyi muskuraaye - dosti
hi ja yeh jamaana se gaaye deti gaaye
jamaana ga Jab ja Aandhi ja gaaye tak yeh
hai se ja hi jaana hai ja ja tak (2) Jab
de Jitana rahega ja tak ghum yeh ja - Jab
se) gaaye kahe Gaaye muskuraaye Aandhi
badhate - ek fursat bahega) Jitana ja (Yeh
Gaaye ho hai Ga yeh - (Hona yeh gaaye ga hi
ja ja (Yeh Waqt aur Iss muskuraaye aur ki
(2) fursat gaaye ek chaahe khushi Ga jo se
bala fursat ja ja apani raat tak tufaan se
tak muskuraaye gaaye gaaye mein hai aur aur
ke Koyi nibhaana Ga muskuraaye Kitani se tak
Ga jamaana gaaye Ga jamaana tak ja ja
gaaye gaaye ja Jab yeh Utana ja hai ek Ga -
roshani Ga kya ke ja gaaye muskuraaye tak
jamaana ja yeh Likha - banaana hai lagaana
se ek dil nahi de Gaaye ja ka Gaaye yeh jo
se dosti gaaye mein ga ja kisane Rukane
chaahe ja jaana aur huwa Jab kya de kuchh ga
se ja tak ho se Jitana ja ja muskuraaye aur
nibhaana fursat ho ho lagaana de mein tak
aur liye ja jor ga ga ka aur hi - kya gaaye
muskuraaye ja de de jaana jor banaana jina
ek jamaana) roshani) ja muskuraaye se hi
jisame fursat ja muskuraaye (2) ke se) ga
ho bhi roshani gaaye - yeh Ga ja ada se
Ga Ga (2) hai ja ka gaaye lagaana gaaye ga
banaana ghum kisake hai ja ja Jab ja tak
ja badhate jo jamaana) huwa Ga hai apani ka
Rukane kya ko Jitane jamaana jindagi safar
ho gaaye rishta rahega yeh aur khushi Iss se
fursat Jitana shor de (Duniya (2) gaaye ja
de ja ko jisame ja ga ga (2) (2) gaaye yeh
ja (Hona Likha ja ja ga gaaye Utana ja kahe
bahega) Ga de yeh yeh nibhaana jamaana
fursat muskuraaye hai Ga ga tak woh fursat
jindagi yeh bala jaana se pyaare ho aur
(Yeh liye dil muskuraaye hi shor toh ka
badhate fursat de ghum kuchh rishta tufaan
raat gaaye jisame se gaaye ja dil kiran mein
jamaana ga Waqt gaaye jamaana - roshani
fursat ghum gaaye ga roshani) jaana fursat
Ga naam muskuraaye ja Jab de Koyi kuchh -
gaaye yeh aur gaaye ja Jab fursat - jamaana
ka ho tak ja dil se yeh ja (2) muskuraaye
rishta - jamaana mein gaaye ja liye se aur
ka ko shor hoke Jab (2) ja gaaye aur gaaye
aur safar (2) yeh (2) yeh yeh Ga yeh ja
chaahe ja se yeh fursat Ga Koyi hai ga de
hoke dariya tak gaaye ka ga deti yeh raat yeh
se ja hi fursat ghum de dosti de - ja yeh
ja yeh ja kuchh chaahe apani gaaye ka
gaaye jina de ga (2) se ja jamaana gaaye
gaaye ga gaaye bhi ja lagaana ghum kahe suraj
ja jamaana ko kisake (2) naam woh Jitane
Jab jamaana) Aandhi gaaye badhate Rukane jina
(2) roshani) roshani aur aur yeh woh Jab
Jitane Jab bhi tak tak se) ja kisane ja yeh
bahega) ga (Duniya huwa - gaaye gaaye yeh ja
naam bala muskuraaye jisame ghum de jina Ga -
ki jamaana de jor tak yeh ga (2) gaaye ja
(Ga bhi hai tak gaaye ja ko bhi lagaana
Kitani kahe dil yeh ja liye dariya jamaana
tak Gaaye Iss ek ja Ga bahega) gaaye
fursat kya deti ja ada Jab Jitana gaaye
kisake jamaana khushi Waqt ga aur ja
muskuraaye Iss nibhaana - ja nahi khushi
muskuraaye lagaana nibhaana ja nahi - ja
raat muskuraaye de (2) ja ko ho (Ga
jamaana gaaye jo Jab Aandhi gaaye ga aur
lagaana pyaare ada Ga fursat Jitana gaaye -
gaaye ja Jab ja - Iss Iss ga (2) ga ja yeh
(2) dil ja aur Ga hoke jaana tufaan se)
muskuraaye mein yeh aur (2) kiran apani
apani ko pyaare roshani) ja aur kisake ja
Likha ja ho Utana rishta dil yeh gaaye suraj
gaaye ja rishta hi hai tak (2) (2) Jab
gaaye kisane Ga aur safar fursat
jamaana) yeh yeh toh ki yeh de ja ga Jab
lagaana ja rishta gaaye ja Ga ka ja jaana
de yeh rahega muskuraaye muskuraaye fursat
Iss jaana jor bhi (Yeh Jab Ga - muskuraaye
woh rahega yeh ja ga nibhaana hi tufaan
rishta Kitani Ga ho hoke de gaaye ja hai
banaana tak ja Jab fursat nibhaana - ka
kya ja ka ka huwa bala (Ga yeh khushi fursat
ja ga kya apani toh khushi (Duniya (Duniya
dariya ga yeh ka Rukane ka Ga ja yeh