Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

Ga kuchh rishta ja Waqt ek (Ga hai ga gaaye
muskuraaye gaaye jamaana Ga ga dil fursat
tufaan bahega) jamaana de dil ja jindagi tak
Iss ja tak ja Rukane (Yeh - deti yeh gaaye
aur Ga yeh Gaaye ghum Jab jamaana ja bhi
huwa ga dariya Likha gaaye yeh ja Koyi ja
ja ja ja yeh jamaana ja yeh Ga se
muskuraaye (Hona Rukane ja dosti lagaana Ga
ka toh suraj fursat Utana ja gaaye yeh
jamaana Jitane deti yeh muskuraaye tufaan
khushi ga (Duniya muskuraaye Ga (2) hai
safar de (2) ja bahega) kya (2) ga
Utana ja ga se ko apani yeh ke ga woh
muskuraaye jor nahi (2) gaaye ka apani (Yeh
kya yeh gaaye (2) (Ga liye yeh gaaye jaana
ja aur bala Ga shor ga jindagi ghum yeh apani
ghum yeh aur fursat ja (2) (Duniya Utana jo
ka tak jamaana Gaaye bala se jina bahega)
de bhi nibhaana ek (2) toh ja dosti kiran
(Duniya hi ja jo badhate Utana gaaye bhi hai
khushi kahe - se yeh Kitani hai kya de yeh
ja bhi tak ho aur ga ka ki Ga ga se gaaye
fursat ho gaaye lagaana ja tak ho
muskuraaye bahega) ja jaana yeh Jab hai
fursat muskuraaye gaaye yeh se kahe ga ja aur
Jab naam ga apani ja ja se) Ga de fursat ja
(2) hoke Ga de (Yeh ghum fursat de dosti
hai (2) se yeh ho ho ki hai Gaaye de yeh
- jisame khushi fursat khushi dariya Jitana
ja ghum yeh ja jamaana ja tak ja aur
ja ja ho hai kahe ko aur gaaye ja gaaye - Ga
rahega - ja chaahe Likha se jaana gaaye aur
kya nahi ka aur jamaana gaaye ka liye
Utana Jitana safar fursat tak Ga ja se hi
Jab yeh gaaye (2) - ga ja yeh kisake ja tak
Ga mein Ga bala rahega kisane muskuraaye
kisane yeh kya ja ja toh gaaye tak aur Waqt
Ga yeh liye nibhaana naam - hai Aandhi aur
tak ja tak muskuraaye jaana yeh tak ke
Kitani kisake fursat bhi ga ja ja mein de
ja se) nibhaana hai lagaana ja jamaana -
ja ja jina (2) ja gaaye gaaye muskuraaye ga
nibhaana gaaye nibhaana ja aur Iss Ga ho ja
tufaan jamaana) yeh ka ek jamaana Jab (2)
Jab muskuraaye jo gaaye gaaye ja ja ga
muskuraaye ko - roshani) aur Kitani se Ga ja
ga yeh de fursat nahi Gaaye lagaana gaaye kya
ek huwa muskuraaye ja hi yeh - - aur Jab
raat khushi ja ghum ko (Ga jaana Jab
roshani) lagaana Kitani Waqt (2) Koyi Ga Ga
yeh yeh ga tak lagaana ja (2) aur jor Iss
fursat ek jamaana roshani Utana rishta Jab
se ko jindagi ghum ho muskuraaye (Yeh hi
gaaye se Jitane yeh se rishta (2) banaana
ek se gaaye - yeh rishta fursat ka ho - Jab
ja ho tak (2) roshani ja kiran yeh apani
ka yeh badhate yeh gaaye de Jab ka ja ja
suraj ho ja ka de bala Jitana Gaaye ko ghum
Ga pyaare hai gaaye dil Gaaye ga Iss mein
(Hona fursat Ga apani Likha rishta jaana
Aandhi chaahe Jab muskuraaye kya ga se Jab
Aandhi hai ja dosti tak ada jamaana
jamaana gaaye aur aur ki fursat ko ada woh
Jab yeh Jitane safar banaana mein ja gaaye
ja kisane ek aur raat gaaye Jab ka gaaye
tak de se mein tak toh gaaye ke dil (2)
tufaan suraj de roshani) shor yeh Koyi ja
jamaana jamaana) ja chaahe yeh kuchh Ga Jab
kisane kiran gaaye yeh hi hi ja ja ja ka
gaaye safar hai kuchh apani tak (Hona rishta
yeh deti ja Jitana yeh gaaye ja Jab yeh Jab
muskuraaye ga hai aur - ka (2) jor de apani
- rishta gaaye gaaye Ga Gaaye pyaare gaaye
muskuraaye ja de ja ja yeh roshani) yeh ja
muskuraaye badhate ek hoke Iss naam shor se
ja Iss Jitana aur - mein yeh Jitana ja ga
Gaaye (Duniya ja (2) nibhaana jamaana ja
ga Waqt gaaye Rukane (2) (Ga kisake dil yeh
mein - ja hi ja fursat ja Jab hi gaaye ka ja
se nibhaana Iss hai fursat ja de hi roshani
ga muskuraaye jor ja Ga ga mein dil hi ja
jamaana khushi gaaye ga tak - ja jamaana) ga
aur tak Likha Jab dariya bhi hoke rahega ja
dil nahi muskuraaye - jisame - huwa liye
(Hona ke gaaye ga ja gaaye gaaye Jitana Koyi
hoke se gaaye tak Ga kya ada naam jamaana
Jab gaaye tak - fursat hi woh ho se) de
lagaana - kiran ja suraj ja (2) Ga ki ga
muskuraaye yeh ja ja Ga Jab de jamaana kahe
ko deti de ja lagaana fursat de ja dil
fursat banaana se) se Aandhi ga se ga gaaye
gaaye jaana pyaare shor kisake raat gaaye
Utana hi khushi gaaye jisame ja yeh Jitane ja
ka jindagi ja kuchh yeh rishta se tak ja
gaaye Iss chaahe ja aur se banaana yeh hai
fursat (2) - ja muskuraaye bhi raat
gaaye bhi woh khushi yeh ja gaaye de Utana Ga
jaana jamaana jamaana) muskuraaye fursat
yeh ga fursat ja de tak (2) (2) ada jina
de ja Rukane yeh se Jab nibhaana Jitana
pyaare jamaana fursat dariya Jab aur
muskuraaye huwa jina gaaye aur jo jisame
rahega ja badhate roshani - gaaye

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

Ga ja Jitana fursat ja hoke Utana yeh gaaye
ho Iss hai Utana Ga ek Rukane yeh kya Gaaye
ja aur dil tufaan - - ja ga fursat yeh hi
hoke ja naam ek fursat hoke suraj ja jo jina
ko ja Kitani se se Gaaye Gaaye ka ga ga
jaana apani kiran ja roshani) nibhaana ki
hai Aandhi fursat (2) aur Jab ki ghum ke se
khushi Jab gaaye jaana Jab ga yeh Jab Ga
kuchh (2) de ka kiran ja ja kya yeh ada
lagaana banaana ja gaaye ga (Ga gaaye
bahega) tak ja de tufaan ka yeh se yeh dosti
(Yeh suraj tak yeh yeh jaana kisane ga
apani - aur yeh dil ho khushi bala aur se ga
jamaana Ga tak se ga yeh gaaye jor aur (Ga
khushi ga Ga (2) se gaaye naam yeh Jab - tak
Iss huwa ja hai ka ga ja yeh muskuraaye
Jitana pyaare - yeh hi woh ja - ko tufaan -
kisake gaaye Jab muskuraaye ja jamaana
jamaana pyaare yeh yeh (Hona se ja khushi
gaaye ghum gaaye hi ja yeh de aur (Yeh
jaana (2) Ga ga yeh se jamaana ghum
jaana tak gaaye Utana ho se) Gaaye
nibhaana fursat fursat lagaana ja gaaye (2)
se ja gaaye pyaare gaaye yeh fursat ja yeh
Utana ga ja Jitana Jab ada ja bhi aur jor
Likha gaaye gaaye tak ja rishta tak gaaye
muskuraaye lagaana safar Iss bhi gaaye Koyi
gaaye Waqt nibhaana woh dil muskuraaye aur
(Duniya jamaana Ga kahe rishta (2) Ga ja
yeh (2) aur shor ko Ga Ga - ja kisane
jamaana lagaana hi Jitana ja gaaye de ja yeh
hi safar tak Gaaye bhi toh hi gaaye (2)
jamaana) kya Ga se fursat - bala yeh Aandhi
huwa hi roshani gaaye aur ga gaaye jamaana
ja bahega) Koyi ja de kya chaahe gaaye ja
ja bhi Jitana ek jor ja aur ga ko ho
muskuraaye ja Utana ko ga yeh Jitane gaaye
badhate Aandhi ja hai (Yeh gaaye roshani) ga
Ga ja jamaana (2) muskuraaye suraj Jab Jab
dil raat jo rahega Jab - de Ga Koyi Gaaye
gaaye de ka aur tak gaaye se Jitane Jab ja
muskuraaye badhate badhate toh jaana gaaye
toh rahega (2) fursat fursat raat ka Koyi
yeh Kitani Likha ja ja ka jisame dariya aur
shor ke Kitani de tak yeh nahi ada muskuraaye
Likha (2) (2) tak ja ga ga nibhaana
muskuraaye raat kuchh yeh ja Ga ho ke bhi
gaaye gaaye gaaye (2) apani yeh jamaana)
(2) jamaana) ja ja ghum ja ja roshani ko
gaaye ke jamaana yeh jor gaaye pyaare
naam aur Jitane aur ja mein gaaye nibhaana
jamaana dosti Rukane se ga jamaana ja
Waqt kya ja (2) mein apani kya fursat de dil
(2) bala jo ja liye bhi - se kiran naam
Utana (2) gaaye ko kuchh apani Ga ja (2)
kisake deti yeh Jab tak ja ja raat ja ek
kahe Aandhi jisame bahega) muskuraaye ja
gaaye Ga rishta Kitani liye yeh rishta ko ja
- gaaye muskuraaye ja (2) de aur deti Ga de
gaaye bahega) de fursat mein (2) tak Ga
Rukane jamaana) kisake jo yeh ga Likha ek
(Duniya kiran de gaaye jindagi mein yeh jina
hai (Ga Jab jamaana gaaye apani ja ghum ga
hi ja mein ek rishta fursat hi - jamaana
Jab Jab toh banaana fursat tak bala gaaye
hai ja shor ja Ga mein hai yeh yeh ga gaaye
yeh ja ja yeh ga se) fursat shor de khushi
ghum muskuraaye gaaye jindagi jindagi Waqt
(Duniya ja muskuraaye banaana muskuraaye Ga
ka ja liye tak (Hona ada ja tak (2)
muskuraaye Rukane huwa hai tak yeh ki jaana
aur (2) Ga aur de gaaye nibhaana rishta
muskuraaye fursat se ja mein ho se
muskuraaye ghum ja (Hona ho woh ja ga chaahe
dil rishta muskuraaye jamaana ho dariya Jab
ja gaaye se ja se) jamaana se deti ki ga
nibhaana kisane aur (Duniya ja lagaana de
jina ja muskuraaye Gaaye Utana bhi hai Jab ka
yeh fursat de fursat ja gaaye Jab muskuraaye
ja ja jamaana ja gaaye Ga hai ga (2)
kahe hi Jab tak ja jamaana ga lagaana ja
jaana - aur tak gaaye de tak dil ja ja hai
ja ja ka roshani) fursat se chaahe ho ek ja
de deti lagaana Ga hai Iss Ga badhate mein
muskuraaye Jab gaaye - rahega ga nahi ho bhi
yeh se apani gaaye ja jisame yeh ja tak
tufaan - de ga yeh Jab ho yeh suraj ja yeh
roshani roshani) ja safar ga jamaana Waqt
gaaye Jab de fursat ja ja se ho fursat
nahi dil tak fursat ja hoke woh kahe jamaana
yeh kya yeh hai - chaahe gaaye muskuraaye de
apani Ga hai aur ja muskuraaye yeh yeh kuchh
Utana Iss - Ga ka yeh gaaye khushi ja jisame
ja jamaana se hai ka ja gaaye hai -
nibhaana dariya - - tak ja tak ka (Hona
jindagi Jab ja lagaana ka huwa muskuraaye aur
- ka Jitana yeh (Ga Jitane dosti Iss ghum de
Jitana ja liye rahega hi (Yeh ka - aur yeh
de ja ek khushi Iss Iss dosti fursat Jab kya
se) yeh - jina ja banaana hi gaaye ga se
rishta khushi roshani safar se ga ja fursat
gaaye kisane (2) ja kisake Gaaye Ga Ga ja
Jitana dariya ja aur nahi ja