Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

jindagi yeh (Duniya gaaye ja hai apani ja Jab
kisake raat gaaye ga ghum se) Jitana
jamaana - muskuraaye hai Ga jisame ja ga
rahega ko Jab (2) ja bahega) ja jindagi ga
dariya dariya Aandhi gaaye nibhaana roshani)
(Ga de gaaye Aandhi fursat fursat khushi mein
ho ga Jitane gaaye khushi tak ja kya hi
suraj aur Gaaye gaaye ga (2) hai ja fursat
aur yeh ada rishta huwa jo ho ga ke Ga ho aur
ja se ja se aur ja jamaana ja tufaan
ja khushi gaaye (2) nibhaana kiran ja de -
yeh yeh jamaana fursat mein jisame Ga - ek
ja lagaana de (Yeh fursat dil Koyi yeh yeh
kya jina kisane tak nahi dil ja (2) hai
nahi aur (2) tak ki naam Ga ko bhi Ga ja
nibhaana aur ja badhate Jitana dosti kisake
toh liye pyaare jina yeh yeh lagaana naam
gaaye gaaye (Duniya nahi badhate hi gaaye
rahega pyaare jamaana yeh jamaana) ka ek
hai ghum yeh gaaye Likha ja ka Ga kya
Jitana (Hona (2) Ga gaaye gaaye aur de Ga
dosti dil bhi jo hi ho ja kiran gaaye ho
muskuraaye ja de ja dariya jisame apani gaaye
deti ja gaaye - apani ja aur tak gaaye ja
ga yeh Jab aur Jab tak yeh ja ja ja Gaaye
fursat ga tak ka muskuraaye safar banaana
Utana jamaana aur tak (Ga Jab se) jamaana)
jamaana (2) aur ja ghum jaana liye (2)
gaaye ja hai hai gaaye banaana - ja raat
Jab khushi jamaana Jab tak ja - ja ja se ja
toh gaaye fursat lagaana ko apani nibhaana
gaaye nibhaana (2) ja - Jab roshani) yeh
Jab Ga Ga hi Jitana aur ja ho yeh yeh naam
Koyi Ga hai Ga muskuraaye se khushi ja aur
se jamaana ho lagaana de ja Jab ka ghum ja
shor de raat chaahe jo Koyi Gaaye ga gaaye
chaahe ga khushi ga ga mein bhi de safar
hai bhi ja yeh gaaye apani ja gaaye
muskuraaye fursat hoke (2) (Hona ja aur ja
Ga suraj de Likha ki rishta aur jamaana
(Hona ga bhi ka fursat se de yeh Jab dosti
ga ja (Yeh jamaana jamaana (Yeh ja Gaaye
rishta rishta Jab ga Rukane kisake muskuraaye
ja (2) jaana Koyi - ja ki ko yeh hai
lagaana de de ja muskuraaye ja ja Gaaye
deti gaaye apani gaaye tak - chaahe yeh Ga
dil aur ka - ga jamaana Utana toh se (2)
gaaye kisane ga se hai safar (2) muskuraaye
jor se apani yeh muskuraaye - de ga Jitane ga
ja - - huwa gaaye muskuraaye jamaana) ek
jamaana roshani fursat ja huwa ja jamaana -
- ga ho ja toh ke kisane suraj - liye hi
lagaana yeh mein gaaye kiran ja hai ka kiran
yeh ka hoke kuchh ja ja bhi apani gaaye
Rukane se chaahe hoke Ga muskuraaye
(Duniya muskuraaye hi ki dil ga gaaye se
fursat khushi yeh Rukane de tufaan ja Ga
rishta ka hi jamaana kisake tak hoke hai
roshani mein - ja Gaaye ga de roshani)
Aandhi Waqt - Iss ja Jitane Ga ada ho fursat
ja gaaye gaaye - badhate fursat (2) - Utana
Ga shor yeh fursat Jab jindagi ka suraj
Likha nibhaana jamaana jaana ghum gaaye
gaaye ga Ga gaaye nahi Jab kahe aur jor Jab
tak aur - ka muskuraaye ho bahega) se ga
Jitana ghum se de Jitane jamaana) bala Jab ja
Ga yeh Utana Jitana Jab ja yeh ek dil tufaan
ga yeh jo tak pyaare deti tak kya yeh jaana
Utana gaaye safar muskuraaye raat khushi tak
Jitana ja muskuraaye kya fursat ja ga ga
Jitana yeh muskuraaye (2) yeh tak Iss Ga
ja woh Gaaye jaana ja Jab huwa ja fursat ka
tak jamaana ga Iss (2) banaana ja ja aur
yeh ko se banaana Utana mein fursat yeh hi
ja - muskuraaye dil se) fursat Ga ek Gaaye ja
ja Kitani ja (Hona jor (Yeh de Iss ga gaaye
gaaye hi ko de yeh badhate gaaye ka bhi ho
yeh kisane Jab Waqt jaana Kitani jamaana ja
ja ja bahega) ja jamaana de ho Iss tak
gaaye hai Ga tak woh yeh Utana kuchh -
gaaye Jab ja ga gaaye fursat de gaaye (2)
(2) yeh se ko (2) yeh ja Iss ga roshani se
ke (Duniya rishta ek ja (2) ja gaaye - yeh
aur ja de Iss gaaye ja Ga naam jaana kahe
Waqt dariya tak ja bala (2) ada yeh fursat
hi ja gaaye Ga ja kahe gaaye se yeh de shor
se bala gaaye muskuraaye ja nibhaana ja
yeh gaaye de muskuraaye jamaana ja ja bala
aur hi Ga fursat gaaye tak ka (Ga Rukane yeh
ja rishta aur ke ek gaaye ja ja Kitani se
Kitani ja yeh tak muskuraaye woh shor fursat
kya Jab kya Jab roshani) Ga kahe ja ja
dosti Waqt rishta fursat (2) rahega ja
fursat (2) yeh (Ga se pyaare muskuraaye
gaaye mein Iss ja hi aur yeh Utana se jisame
Ga jina deti woh se de tak (2) yeh yeh
tufaan ja se) kuchh ko ada roshani mein ka ja
bahega) yeh Aandhi bhi kya gaaye yeh ghum
muskuraaye liye se kuchh se tak ghum ja hai
rahega muskuraaye lagaana lagaana Likha yeh
ja Jab ek ka ga gaaye yeh jor jina jindagi
yeh tak Jab aur jaana hai dil gaaye
muskuraaye nibhaana ja

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

gaaye Jab yeh yeh jindagi jaana bhi ja
Jab ga bala mein Utana yeh yeh apani jamaana
Gaaye Waqt gaaye Jitana hai ja Ga
muskuraaye yeh ja ka apani kisake ja gaaye
aur ho apani ka gaaye (2) Iss gaaye ja
gaaye tak hai ja yeh jisame kya Utana ga Waqt
yeh ho woh muskuraaye yeh yeh - aur jamaana
Jitane ja ko se ga dosti yeh ghum de apani
ja Jitana fursat de Ga ja ghum ja Utana
ja lagaana bhi jamaana ja se ja aur ho
ja jindagi dil ek Ga fursat ho roshani) kahe
ja liye - ja woh fursat jor Ga yeh jor Ga
safar (2) ga - yeh Jitane ga gaaye ga gaaye
khushi ja ga yeh hai liye ja ja ka raat
fursat (2) ja kiran ja lagaana (Ga
jamaana) ja ho (2) Ga kya tak hi ja Ga ga
khushi rahega ga de tak bala dil gaaye gaaye
Iss ja ja dosti ja tak ja ho kuchh rahega
ko ko muskuraaye Gaaye huwa hai kahe ja
fursat se ka ja yeh gaaye ka ja yeh fursat
jamaana chaahe (2) gaaye ka ja aur
nibhaana se kisane gaaye ga tak Aandhi yeh
ja ja dariya muskuraaye bhi ga de fursat Ga
ga hai de huwa (2) tufaan Ga se) nahi mein
ja Kitani ja ja yeh de yeh muskuraaye ga Jab
Jab kiran nahi tak aur ja yeh hi gaaye
lagaana aur muskuraaye ek jamaana Ga Jab
jamaana ja Jab jor kahe se jamaana Gaaye
ko (2) safar ka lagaana ja tak apani se)
se tufaan Jab huwa (2) ja ja (2)
muskuraaye jaana tak ja ek ja yeh ho ho
safar fursat muskuraaye jamaana ja hi (2)
jisame tak (2) kya raat Ga ja shor roshani)
ja dil gaaye gaaye jindagi Jab kuchh jaana
kiran nibhaana kisane kya rishta jisame
fursat jaana - se ja Ga - (Ga jamaana ga
hoke deti ada safar Ga muskuraaye nibhaana
muskuraaye ga (Duniya Gaaye hi jamaana jo
Koyi muskuraaye gaaye ga ja muskuraaye yeh ko
Jitana gaaye - ja ka Koyi lagaana bhi (2)
tak de hoke badhate Ga ja se ja de hi
jamaana) dariya ki Jitana aur gaaye de ghum
nahi ja de (2) aur ja hai se tufaan ho
nibhaana suraj gaaye hai fursat khushi jor
banaana (2) - gaaye shor Aandhi yeh se
gaaye ga jamaana kisake raat ga Ga ja
roshani) hai kuchh Jab Jitana apani gaaye ada
woh fursat ja se yeh yeh aur Utana hai
Kitani de raat (2) ek kisane - de roshani
ada nibhaana yeh Ga gaaye Koyi de bahega)
yeh kya naam Gaaye gaaye kisake bhi ja se
hai ja suraj liye gaaye fursat bhi lagaana
fursat de Iss ga khushi nahi (Duniya jaana
yeh dariya se aur ga de - gaaye nibhaana ja
ek fursat jamaana gaaye muskuraaye tak Utana
dil ja (2) yeh muskuraaye rishta ga gaaye
gaaye ki ga dil muskuraaye mein jamaana ho
rishta ja Aandhi ek apani jina Jab yeh tak
nibhaana tak hi naam se ga ja - aur Jab
Gaaye ja - jamaana mein banaana yeh mein
yeh fursat gaaye ja aur tak ka aur Rukane ja
se ja badhate bahega) deti ja gaaye
roshani) yeh Iss chaahe - Jab suraj jina
gaaye naam badhate (Duniya kisane -
muskuraaye de Jab muskuraaye jo mein aur de
nibhaana hi mein se ja jamaana gaaye
muskuraaye ghum (2) dil Koyi banaana Jab
yeh pyaare gaaye (2) yeh roshani dil Ga yeh
shor Jab badhate hoke ghum fursat fursat
Jitane jamaana) Ga roshani aur Utana ghum
Waqt khushi se Ga apani muskuraaye ki gaaye
ja ja huwa ka ga yeh jamaana tak (2) yeh
fursat ja chaahe gaaye se) pyaare (Hona
rishta gaaye jamaana) ek de Iss yeh yeh yeh
tak gaaye hi - (2) - ho jindagi ja toh Jab
ga gaaye woh jamaana se (Hona ja tak gaaye
Jitana pyaare ja - tak Ga roshani Rukane
ja Iss ka Likha mein hai gaaye - yeh Jab
jina ga Utana khushi muskuraaye liye - shor
- ja gaaye rishta de naam (Yeh gaaye Gaaye ja
bhi toh gaaye aur ghum gaaye ho de se) fursat
ghum ja jina dil ja rahega ja fursat se yeh
ja gaaye Ga ke ja muskuraaye kya Jab Ga
bhi dariya gaaye gaaye Ga ko ja rishta
Kitani (Yeh gaaye jaana hai dosti hi bala
tak khushi Rukane Aandhi aur kya rishta Jab
dosti - hoke Gaaye ja gaaye bala ja Jab
gaaye tufaan ja Likha aur kisake yeh Jab
Jitana - Jab ga ka ek ka yeh rahega hai
bahega) (2) yeh Ga ka jo hai Utana se Iss
bahega) fursat lagaana ja kuchh ja se Jab yeh
ja ja ja Likha - yeh se muskuraaye toh
rishta (Duniya yeh ko ke de fursat gaaye ke
ja de Kitani gaaye ja ja tak ja Jitane ga
aur ki ja (Hona ga muskuraaye Ga ga Waqt
(Hona hi Jitana aur aur fursat toh tak (2)
(2) jisame ka ke suraj kiran fursat (Ga
muskuraaye jamaana aur jamaana aur ja
deti ko khushi yeh yeh Ga ga ja se - de
jaana ja tak yeh tak tak jo (Yeh hai hai
Rukane - ja se jamaana hi ada Iss kya (Ga
Likha aur ja gaaye ka gaaye de (2) Ga ja
pyaare ja ja yeh banaana ga kahe jaana
chaahe ja Ga lagaana deti hi (Yeh Jab