Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

ga ga gaaye ja ho jina apani jamaana Gaaye
gaaye Likha tufaan ka toh kahe ja de aur huwa
de de (Yeh gaaye ek ho aur tak Iss fursat
muskuraaye ka - yeh ga Jab jamaana liye
(2) pyaare ko nahi ja yeh ka kya nahi - ghum
hi ja ja ja gaaye - tak jamaana) apani shor
ja se kya ga ga chaahe fursat rishta - ja
gaaye fursat yeh muskuraaye tak Jab Gaaye se
gaaye - ja hai (2) gaaye muskuraaye
muskuraaye ki Aandhi mein shor ko ghum Ga
naam hai hi tak Ga se de bala ga jamaana ga
khushi ja ja ja mein liye jisame hai bhi
ja aur (2) gaaye Aandhi nahi se Jab ja ga
nibhaana chaahe rahega ka muskuraaye Utana
ja ja fursat fursat Ga toh dosti ja se
muskuraaye yeh ja ga ja jor Koyi se) de ek
nibhaana raat se - Jab yeh ja pyaare ja Ga
ja (Hona yeh (Ga woh gaaye fursat - aur
jaana ho jaana gaaye ja yeh (2) kiran ja
(Duniya ja jindagi yeh ja gaaye se yeh
gaaye ek (2) de se ho Gaaye naam jindagi
(2) ja Jab Jab tak muskuraaye Utana badhate
ga yeh nibhaana deti Iss yeh gaaye dil hai
se fursat ja bahega) yeh aur rishta gaaye
- gaaye gaaye (Hona ga ja lagaana yeh Likha
aur ga nibhaana Utana woh de ka jor tak jina
aur hoke Rukane tak ja huwa dil ko hai kuchh
aur ja ga - jamaana jamaana) roshani) ghum
Koyi kahe nibhaana kya Rukane ja Jitana
apani Ga rahega ga yeh ja ada jamaana tak
roshani ga Kitani deti raat ke mein jina
suraj (2) ek se jisame ja toh yeh ko bala
(Yeh raat (2) tak jor yeh jamaana ja ja
safar ja tak de ga Jab gaaye de ho ka ga
muskuraaye jindagi Ga se shor ga Ga yeh
dariya bahega) se gaaye (2) dil yeh ka ja
ja Iss gaaye ja - bhi ja ki hoke Ga yeh
fursat khushi ja gaaye Ga Aandhi gaaye
chaahe ja hoke mein aur muskuraaye ga
gaaye - Waqt ek nibhaana ja dil (Hona ja
Iss gaaye ja kisane hi yeh fursat gaaye
mein rishta khushi ghum rishta ja Ga Gaaye
ja (2) (2) gaaye yeh aur ja rahega hai
yeh Jitana kya naam badhate fursat tak jina
jamaana) se hi gaaye dosti Ga yeh tak - jo
de ja ghum Kitani hi ja fursat yeh Jitane
(2) bahega) yeh apani kya gaaye lagaana
bala aur badhate hi ga ja deti hai lagaana
tak ja tak ka rishta (Yeh yeh Jab gaaye
fursat gaaye Iss huwa jamaana dil (2) se)
se gaaye gaaye Ga se se Gaaye ja hai ja se
Jab yeh (Duniya apani ja ja gaaye Rukane
yeh ga suraj ghum roshani) yeh ja Iss aur -
roshani jamaana shor jamaana) tak tufaan ja
Waqt ka tak de de lagaana Utana (2) ko
Ga fursat roshani ga khushi gaaye Jab kya
Jab jamaana Ga apani jaana ja fursat tak
yeh rishta mein ga yeh lagaana ja Kitani
raat Koyi muskuraaye fursat Ga ja dariya -
suraj de dil jindagi Jab muskuraaye Ga
muskuraaye safar Jitana (2) Ga ko kisane
ka jamaana Gaaye se ja de Likha gaaye
jamaana fursat Waqt muskuraaye yeh se se)
chaahe - lagaana (2) mein - roshani ja ka
ja jaana (Ga muskuraaye gaaye ka Ga gaaye
nibhaana jo fursat gaaye dosti ga se kisake
jamaana aur ja bala se bhi aur de - hai
Aandhi ja hai gaaye bhi Iss dil (2) dariya
yeh ja dariya Jab se) jo ada ka hai aur yeh
tak (2) (2) Jitane deti kisake tak Ga
jamaana bhi kiran Jitana ko jamaana bhi
fursat yeh ada yeh ga toh suraj ek Likha (2)
tak hi - yeh jaana pyaare ga ja gaaye
muskuraaye tufaan Jitana jamaana gaaye ja de
Ga gaaye - nahi jaana kahe ja ghum (Ga mein
liye aur hi kisake Jab se gaaye khushi
khushi muskuraaye kiran ga ada ka de gaaye
(2) ja Gaaye ho gaaye ja kya Jitane ja ja
ja ja tak yeh hi yeh jisame Jab Jitane
muskuraaye hi naam ghum ho Gaaye Utana ja
yeh banaana ja ja yeh ja Jab de (2) Ga
hoke - tak ho apani kisane ja ek badhate
muskuraaye (Hona banaana ja ko ja aur kisane
ja dil huwa (Duniya muskuraaye yeh aur ke
(2) ja gaaye jaana kuchh yeh aur ka
jamaana roshani) ja ek muskuraaye Jitana
lagaana yeh yeh Jab se fursat tak yeh jor
ke yeh ja aur hai - lagaana de - gaaye de
Jab ja aur bhi kisake yeh ja jamaana hai de
ho ja se Jab yeh liye muskuraaye ki Koyi -
muskuraaye safar (Yeh ja kya Ga banaana
khushi woh ga rahega ja kiran ja kahe
rishta ga - safar gaaye hai dosti tak
gaaye rishta ho hai ka fursat Ga ja Ga gaaye
aur ja ja hi Ga (2) gaaye tufaan Kitani yeh
ho jisame Waqt ga jamaana Jab ke Utana
roshani) gaaye ki Utana Jab Ga jaana gaaye
pyaare woh khushi nibhaana ga ja fursat Jab
gaaye banaana jamaana Jab Jab ja hi ho ja
gaaye ja (Ga de jo kuchh gaaye ga yeh Iss
Rukane bahega) de bhi Jitana ja hai Ga de ja
aur apani aur (Duniya gaaye Jitana jamaana
Utana muskuraaye kuchh muskuraaye ja fursat
fursat yeh fursat Ga

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

tak jindagi ja gaaye aur ho tak ga (Duniya
gaaye Jab (2) Jab yeh ja tak se) ja bhi Jab
ga yeh bahega) dil ja de yeh rishta tak ja
Jitane tak Kitani apani ja ja tufaan se
rishta ka jina tufaan ja tak - ja Koyi yeh
yeh Jab huwa jor se bala ja (2) hoke
nibhaana jaana ja hi suraj bahega) Ga
gaaye yeh - ja - de ki ja pyaare ja Jab
banaana se kisake ga fursat gaaye Utana -
Waqt ga dosti ja nibhaana kiran ja (2)
fursat se raat ko fursat ja aur ja khushi
hai de Iss hai fursat Ga dil jamaana kisake
jamaana ja ek bhi roshani lagaana muskuraaye
ga ja - (2) yeh mein mein shor gaaye tak
dariya nibhaana hi gaaye pyaare muskuraaye
ko aur aur aur yeh Iss ga yeh aur Jab yeh
muskuraaye se ga gaaye gaaye hi Ga kahe tak
nahi ja badhate aur ko Utana ga se fursat
yeh Gaaye (2) nahi muskuraaye yeh yeh Jab
Jitana mein ho mein gaaye Ga roshani) woh
deti ho ga jamaana ho hoke jamaana
muskuraaye jor kya hai hai ek aur aur gaaye
bala yeh - se (Duniya ja hai chaahe (2)
ga Likha ek ga kya mein - - ja yeh ja
lagaana jisame bahega) raat gaaye Ga se
kisane (2) hoke mein fursat kiran ka ka se
ga se gaaye ek (2) fursat bala rahega
gaaye kiran aur (Ga bahega) - Iss jamaana
hai lagaana gaaye dil Jab yeh - Iss gaaye woh
ja badhate Jab ka ga hai ka kahe Kitani
jamaana jaana gaaye Jitane yeh yeh woh jina
dosti gaaye gaaye Likha ja gaaye aur khushi
muskuraaye safar Jab (Ga banaana dil naam se
de fursat roshani de tak jamaana Kitani
gaaye jamaana de dil de roshani mein yeh woh
Iss ja Utana jaana ja ja jina ja jamaana
yeh ho bhi chaahe hi muskuraaye ka ja ho
gaaye yeh kya badhate de shor ja jamaana
rahega - yeh Rukane yeh (2) toh gaaye Utana
(2) ja Ga Ga aur Jitana ga ja Ga yeh Iss
muskuraaye Ga rishta ja muskuraaye de Ga
fursat - ka yeh lagaana gaaye hi tak ja ja
ja nahi ga tak rishta ja Ga dosti Aandhi
(2) Gaaye yeh roshani) dariya yeh Likha aur
yeh fursat ko (2) Jab ada (2) muskuraaye
aur gaaye bhi aur khushi Utana ho Jab ja
suraj roshani dil ja ja ka bhi ja ja Jab
yeh Gaaye yeh se) aur jina jamaana nahi
rishta de ko ja Jab gaaye jamaana ke ga yeh
- ja ja gaaye Ga gaaye muskuraaye khushi ja
yeh de ja hi ghum kuchh raat fursat Jab -
gaaye muskuraaye ki gaaye liye de yeh ga yeh
Jab hoke ja ja ga - yeh (Ga ka de ja se)
gaaye dil ja muskuraaye Jitana hai Jab ja hi
dosti Koyi (2) gaaye Rukane jaana tak
kuchh ja rishta nibhaana gaaye kuchh gaaye
khushi badhate kahe jamaana) hai kahe naam
tak gaaye de jamaana yeh ga apani jisame se
shor yeh hai (Yeh dil ja jindagi dariya deti
jisame khushi ja ja ka yeh kya ka ga ja
rishta - Aandhi yeh Ga ja rishta kisane
safar safar muskuraaye ja Iss nibhaana yeh
se toh ja shor Waqt jamaana) ja ja apani ja
- de fursat (2) Jab tak suraj khushi gaaye
hi (Hona gaaye suraj liye aur ja gaaye
kisake jo de muskuraaye ho Ga fursat ko
Likha banaana - tak tak Jitana rahega ho
yeh apani jamaana se deti de jamaana hi se
jamaana ga ja ja de lagaana yeh Aandhi
fursat hai tak de Waqt deti ja ja hai ja
tufaan ghum (2) pyaare ja aur yeh ga ga
apani fursat gaaye Utana ga ja gaaye se ja
Jitane ga se) ghum apani se yeh jo ja bhi aur
chaahe Jitana aur - (2) ka se Jab tak Rukane
yeh Gaaye (Duniya gaaye ke khushi Koyi kisane
kya ja nibhaana muskuraaye muskuraaye gaaye
hi ja jaana (Yeh fursat ja kisane ek bala
se ja ho de Ga Jab hai gaaye Ga kiran
gaaye - fursat muskuraaye ada aur yeh jaana
(2) jo kya jor - ho Ga ada Ga jamaana
naam gaaye kya ja (Yeh ja gaaye nibhaana
muskuraaye kuchh Jitana fursat bhi (2) ja
Jab ghum yeh jamaana bhi ka ek liye fursat
ga ke ghum ke Utana (Ga fursat apani ga Jab
ja huwa yeh Jitana Ga (2) tak - Jab
muskuraaye ada jamaana safar hi ja hai (Hona
de jaana kisake ga Gaaye aur gaaye ko tak
jisame gaaye Jitana aur hai fursat ja ja
muskuraaye ja ja yeh fursat toh dariya (2)
ja ja mein Utana pyaare Koyi ja gaaye
jamaana) ghum Ga se Ga fursat ja jamaana jo
ghum tak tak muskuraaye aur jamaana) se
jaana Waqt (Duniya ki ja gaaye yeh tak
Rukane ja Ga banaana gaaye yeh muskuraaye
ja Ga ghum Kitani Jitane (Hona gaaye hai
roshani) fursat chaahe ki ga de - de Gaaye
raat ja Jab (Yeh ja (Hona Ga naam Iss ko
jor gaaye ja de se gaaye ka Ga liye apani
gaaye - tak ek (2) kya Gaaye huwa se
rahega jindagi ka ja gaaye (2) se
lagaana hi ja Ga muskuraaye lagaana ek ho
Gaaye ja ga ja Ga gaaye (2) nibhaana
lagaana ka roshani) tufaan Ga huwa ga ja ja
toh ga Aandhi yeh jindagi