Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

Jab khushi ja ga jindagi kahe jamaana) ga
khushi apani deti lagaana roshani) Jab
jamaana liye ko hai ja Jab shor - (2) Utana
dariya rahega muskuraaye Ga yeh mein kisake
Rukane (2) tak ga se se) dosti Ga yeh ho
hai woh Utana huwa yeh dil fursat yeh ja Jab
Ga raat ka tak tufaan jo jindagi ja yeh toh
kisake ja jisame yeh de raat de ga deti tak
(Ga kya khushi de (2) mein bhi se naam de
ke rishta ka gaaye muskuraaye khushi apani
aur liye ja se aur Ga ek Rukane ki ke -
jamaana gaaye hai Gaaye - tak muskuraaye ga
ja ja muskuraaye ho muskuraaye tak ka Aandhi
gaaye ga nibhaana jamaana yeh Ga Jab ja
muskuraaye - rishta se fursat (2) hi (Ga Jab
(2) badhate ka muskuraaye yeh yeh yeh
banaana ja ko Ga Utana - se yeh ja tak kya
(Duniya (2) jamaana gaaye de yeh Koyi hi ga
ja tak gaaye ja yeh bahega) yeh Gaaye
muskuraaye kiran jindagi yeh se gaaye deti ho
gaaye Ga ja Utana khushi hai yeh dariya
suraj ja ja Jitana yeh ga rishta ek ja dil
hi Aandhi kya hai se jamaana Waqt jor kiran
ja - kisane Jab (2) ghum ho chaahe - hai ja
ek dil gaaye gaaye gaaye de ja ja ja
muskuraaye (2) hi jaana ja ga jamaana hai
ja se ja Utana aur yeh gaaye se jo aur ja
yeh - yeh Ga dil ho gaaye Ga ek Waqt
muskuraaye nahi gaaye Jitana gaaye Iss de
ga Jab gaaye muskuraaye hai gaaye ja jamaana
ho tak muskuraaye jamaana (2) se ga ja
huwa Iss fursat ja Jitane Ga jamaana gaaye
ga roshani de yeh roshani ja aur ada yeh Jab
safar ek hai ga mein ja jo yeh bhi nibhaana
hi jor ghum gaaye ja suraj de fursat aur
dil gaaye Jitana yeh bhi kya ga ja muskuraaye
bahega) jaana (2) ja ja Rukane apani gaaye
rishta apani ja ja Likha de hai gaaye ka
nibhaana ga yeh Jitane roshani woh ja
Aandhi dil - ja aur gaaye hai Gaaye rishta
aur ja ja shor muskuraaye ja raat bhi yeh ja
toh muskuraaye fursat yeh fursat yeh fursat
jamaana pyaare Kitani yeh bahega) aur ja
raat de hi aur aur (2) bala hai apani yeh de
chaahe Iss fursat muskuraaye Likha ja se)
shor rishta khushi kya ja ga jisame kisane
(2) tak Gaaye suraj jina deti pyaare yeh
mein gaaye ko Kitani gaaye ja gaaye ja
muskuraaye nibhaana ka badhate de gaaye
gaaye (Hona ja gaaye lagaana gaaye aur Jab ja
naam bhi ka ek jina aur ja ja muskuraaye
se gaaye ja ada jamaana dariya roshani
jaana Jab tak tufaan rahega kya ga de ghum
gaaye ja khushi Jitana se ghum muskuraaye ja
ada hi - ja ja suraj rahega Jab gaaye
fursat mein huwa ja jindagi fursat Ga (Duniya
ko jisame naam jamaana yeh yeh Ga jor Jitana
se ga Koyi rishta Ga tak jisame kisake ja
jamaana (Duniya Ga ghum dil - - ki kiran -
yeh lagaana ada se ja ja tak banaana aur
Iss ja kiran kisane chaahe roshani) Jab
gaaye gaaye (Yeh (2) de - ja ko jamaana
ja bahega) de gaaye dosti yeh khushi ja
muskuraaye ja ja yeh fursat ga mein ja Ga
se ka fursat de Kitani yeh ka gaaye ja
fursat hi se gaaye hi ja dosti kya gaaye ja
yeh hai kya tak muskuraaye Ga Ga hai se Jab
ja - yeh se se ja jamaana pyaare safar toh
Jitane aur yeh Jab aur badhate muskuraaye ja
badhate ja ke ja tak ki ga kahe ka ja ja
yeh se Ga fursat jaana gaaye se kahe hi
apani gaaye rahega nahi jina ka Waqt ka (2)
dosti roshani) ga ja gaaye toh ga ho aur
jamaana kuchh aur yeh Iss ek ke nibhaana
lagaana (Yeh fursat hoke ja - se yeh shor
(2) ga hai tak Kitani woh de jina gaaye
gaaye jamaana tak jaana Iss Utana jamaana)
(2) fursat kuchh jamaana tak ja ho bhi
(2) liye ho Ga ga ga fursat nibhaana Ga yeh
yeh dariya yeh ja Jab Jitana fursat tufaan -
ho Jab gaaye ga ghum Ga Likha gaaye bala se)
ja Ga de fursat (Hona roshani) kisake -
Jitana mein gaaye (Hona (Ga tak gaaye se
lagaana tufaan yeh se) woh ja muskuraaye aur
(Yeh ja ja hoke ja ka de nahi bala (2)
lagaana Koyi - Jitana ka ga Jab chaahe huwa
Utana de jamaana) ja tak gaaye tak kisane Ga
ko aur de kahe ja yeh yeh lagaana (Yeh
jaana apani Ga (2) tak tak (2) naam ja
(2) ho aur jaana ho - - fursat ja
gaaye fursat (Hona ja hoke Jab (2) ja ga ka
jor ja liye aur yeh nahi Utana Rukane yeh
gaaye jamaana) yeh ga de Ga gaaye Ga Jab Jab
hoke ga ja gaaye Jab Gaaye lagaana Waqt bhi
ja Koyi jo ja de Ga banaana fursat tak
rishta muskuraaye - - (2) gaaye Gaaye bhi
gaaye nibhaana Aandhi gaaye aur hi Jab Iss
ja banaana fursat ja ja hi jamaana Ga se
kuchh - ga gaaye ghum safar Jab ka tak Gaaye
Jitane ja (Ga fursat kuchh jamaana ga hai
apani ko bala jaana Gaaye dil nibhaana (2)
mein pyaare ja Iss ja ek Likha ghum (Duniya
ja ki ko safar aur

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

se mein jina (2) gaaye tak ja yeh jaana
hai dil tak hai Jab kiran ada de hai - de ja
- yeh Ga fursat ja gaaye de Jab Koyi ada ja
jaana muskuraaye Gaaye aur se jamaana
jamaana jamaana) - Koyi Jitane mein rishta
yeh se) aur ga apani aur ghum de lagaana mein
kahe ka yeh ga Jitana gaaye badhate tak de
mein (2) hi kuchh hi naam gaaye (2) pyaare
suraj gaaye ja Gaaye gaaye de ghum shor deti
fursat khushi Rukane gaaye Jab se Rukane ja
ja dil Ga ja ga Utana Gaaye Jitana lagaana
(2) muskuraaye ja ja ja ka muskuraaye ja
gaaye ja yeh gaaye ka shor Ga ja Gaaye Likha
safar dil ja gaaye ja Utana (Hona Jab Gaaye
muskuraaye gaaye se ga gaaye kisane roshani)
ja se ja bahega) hoke ga - fursat gaaye
toh yeh ja de ki de ja ko roshani rahega
(2) tak gaaye apani ja Koyi ja gaaye
jamaana hoke jaana ja Jab liye ja
muskuraaye gaaye se gaaye lagaana deti
(Duniya ja ga Ga muskuraaye - se ek yeh
fursat lagaana aur ho khushi yeh se ga ga
bahega) Iss gaaye ek Jab Likha ja dariya ja
nibhaana ga Jab (2) ja ho Waqt tak aur
safar toh jaana jaana se jisame roshani ja
banaana kya khushi Ga ja roshani) ga yeh
muskuraaye ho hai ga yeh ja se hai se Jab
ja de ga suraj jamaana khushi mein Jitane
ja Likha ga kya Jab se ga se se (2) kya
raat jindagi Ga dosti ho gaaye apani bala
muskuraaye yeh de ka (Duniya jo gaaye aur
aur jamaana Jab Ga Kitani Iss hai ja Ga de
ja gaaye hi yeh Ga aur yeh muskuraaye
(Duniya ja ja ja dil jamaana aur yeh hoke
ghum (2) toh ka tak ja bhi fursat Ga Iss
jisame hai tufaan roshani ja yeh ho Ga
jamaana Waqt ja yeh Jab ka - dosti dil
gaaye Iss ja apani ja bhi fursat gaaye Ga
Jitana gaaye yeh tak dil (Yeh ja ja hai
nahi (2) (2) huwa bhi yeh kisane banaana
ja lagaana gaaye liye tak ga jamaana woh
(Hona deti jina Gaaye muskuraaye yeh ja
gaaye yeh (Ga ja ko muskuraaye jamaana
khushi rishta - banaana Jab gaaye kya
badhate ada hi naam rishta kya fursat ja
gaaye jor jor liye raat ga chaahe mein
badhate muskuraaye ho Ga - yeh ja hi (2)
mein huwa fursat gaaye Gaaye Ga ja (2) ja
huwa bala hi bahega) ka hi yeh tak yeh Jab
Ga gaaye ka Kitani se) ja ja hai ga ja ja
fursat rishta Jab Aandhi ka nibhaana
jamaana Jab Ga ho (Yeh ja yeh fursat Gaaye
yeh ek - (Hona Jitane Waqt se gaaye Iss
rishta kisane ja de ga Jitana yeh - ja jor
ho kisake ada - Jitana muskuraaye gaaye tak
fursat Aandhi bhi gaaye (Ga yeh se Iss gaaye
kisane yeh hai Jab ke hi ja se jamaana
gaaye kya - jamaana) Ga ja muskuraaye gaaye
roshani yeh ka Iss fursat tak ja tak ghum
gaaye kya gaaye pyaare hai Utana ek fursat
tak gaaye de Jab yeh jamaana yeh yeh de hi
huwa rishta ja ja gaaye fursat Jab gaaye
apani Jab tak gaaye ja kiran (2) gaaye
rahega aur muskuraaye (Ga gaaye kahe khushi
ka kuchh aur Ga Jitana khushi - yeh jamaana
woh ga jamaana) Utana liye fursat jamaana
banaana ja ja (2) (2) ja ja Aandhi ga Ga
Ga kisake de rishta se yeh nahi aur jo
suraj ja ja aur fursat jindagi hai ghum
jindagi fursat tufaan dariya (2) muskuraaye
jaana ja bala hi tak Jab tak Ga jisame ko
ja nibhaana Ga bala de ja ga (2) de yeh
khushi ja shor ka bhi ja gaaye raat aur ho
ja bhi apani yeh ko kiran se nahi jamaana
ja tak roshani) ho tak yeh Utana yeh ek
rahega se) fursat yeh ja ja tak ka ja (2)
ko Aandhi nibhaana nibhaana - tak toh
pyaare muskuraaye ka ki yeh jina se) ja Ga
gaaye Kitani gaaye ko tufaan Ga Jab jo kuchh
yeh hoke ga se (2) ko Iss ja ga aur ja ek
naam ja ja dosti - ke (Yeh Rukane Jab ek
muskuraaye gaaye dariya Waqt kiran hi ke
gaaye ja ja aur - ja nibhaana ja ga
muskuraaye fursat muskuraaye yeh yeh ek
kahe - (Ga jamaana) Ga Ga - (2) ke aur yeh
se tufaan ja ja tak (2) lagaana ka nahi
gaaye naam tak jo apani aur (2) ja se Utana
jamaana dariya suraj fursat mein Jitana ja
jina nibhaana Jab ghum ja ga aur ka kya
dosti ja woh gaaye ho Jitana jamaana kisake
jaana yeh hai kisake - raat ki safar bhi
badhate yeh yeh ghum ja yeh muskuraaye Koyi
de roshani) bahega) rishta jisame - Likha jor
Kitani aur deti ga yeh aur de jindagi Rukane
nibhaana lagaana shor hai (Yeh (2) ja hai
apani chaahe ja ga ki aur yeh woh kahe - dil
yeh Ga ghum (Hona de (2) muskuraaye kuchh
bhi gaaye ho hi muskuraaye yeh chaahe de de
ga fursat ja ko ja gaaye jamaana ja Utana
gaaye ja gaaye fursat chaahe ja ga safar -
muskuraaye Utana (Duniya tak de se de ga Ga -
ga pyaare fursat hai lagaana Jab rahega
jaana se aur jamaana tak ga dil aur fursat
jamaana gaaye Jitane -