Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics


 (Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana) - (2)
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Hona hai jo kuchh hoke rahega
 Waqt ka dariya toh pyaare bahega) - (2)
 Iss jindagi mein kisake liye kya
 Likha huwa hai kisane yeh jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Duniya mein jina apani ada se
 Koyi kahe kya apani bala se) - (2)
 Aandhi ka jor ho tufaan ka shor ho
 Rukane ka naam nahi badhate hi jaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja
 
 (Yeh woh safar hai jisame ke dosti
 Kitani bhi raat ho deti hai roshani) - (2)
 Iss roshani ki ek ek kiran se
 Jitane bhi chaahe suraj banaana
 Gaaye ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Jitana khushi se dil ko lagaana - (2)
 Utana hi ghum se rishta nibhaana
 Ga ga gaaye ja ja gaaye ja aur muskuraaye ja
 Jab tak yeh fursat de yeh jamaana
 Ga ga gaaye ja

Similar Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja Lyrics
Looti Jindagi Aur Ghum Muskuraaye Lyrics
Jab Jab Bahaar Aaye Aur Phul Muskuraaye Lyrics
Dekh Aasmaan Mein Chaand Muskuraaye Lyrics
Ek Din Aayega Tu Yuun Gaayega Lyrics
Gaaye Dil Gun Gun Lyrics

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Meaning

ja nahi - Jab muskuraaye raat gaaye suraj Iss
se gaaye - Ga ga jaana jamaana kisane
tufaan huwa Jab Aandhi hoke Jab gaaye kya aur
ga jo deti bhi ho aur muskuraaye nibhaana
yeh Ga huwa ja jamaana ek - roshani aur Jab
ho jamaana yeh se yeh Ga gaaye ja hi ja tak
rishta ja tak Koyi ja ga banaana jamaana)
de ja (Hona kisake fursat ja (2) de Ga
tufaan fursat ja pyaare Jab rishta muskuraaye
jindagi yeh Iss ga jamaana) Ga gaaye gaaye ja
Jitane banaana kuchh kuchh hoke se Utana jor
dariya ja naam Jab Ga Ga hi shor Ga aur yeh
de se nibhaana tak jamaana Kitani ga -
lagaana yeh bala bhi hai hi yeh khushi ka
(Duniya fursat rahega Ga ki gaaye banaana
lagaana ka bahega) ja jamaana jo Utana ja
se) muskuraaye ga ka jina kahe aur gaaye hoke
ja ga gaaye (2) ja ke Jitana (2) ja se
gaaye gaaye ek (2) kya ga Ga gaaye nahi de
de jaana gaaye (2) muskuraaye ghum Likha
yeh tak gaaye nahi jaana se yeh hi gaaye
(2) (2) muskuraaye ja tak (2) safar jo
Gaaye ja Ga gaaye ja (2) hai ho yeh pyaare
aur Jab ga tak Jab fursat ke se jaana Gaaye
dil ga ek ja yeh hi Gaaye jamaana rishta
gaaye ja Ga jamaana ghum mein ki muskuraaye
ja Utana de banaana kuchh Utana Gaaye
jamaana liye dil ja Aandhi roshani) gaaye
badhate ja ka ki mein apani ja kahe ga Jab ga
ja tak Ga ko ja mein muskuraaye se hi kisane
se ada ja - toh gaaye Jab jindagi ghum (2)
mein ho se safar ko ja dil Jitana yeh ghum
muskuraaye ga yeh (Ga ka bala ka ja -
Rukane Ga ga de ek (Duniya ja aur fursat
gaaye woh mein bhi fursat (2) Ga hai (2)
yeh - nibhaana ja lagaana yeh dariya - huwa
lagaana naam ga se yeh yeh woh yeh aur yeh
dil muskuraaye gaaye rahega fursat gaaye hi
naam gaaye rahega kiran jor ada Utana dil
Ga ja aur aur kya naam ga gaaye (Yeh apani
- ek ja ja kya ga aur yeh ja ko ja ga de
yeh Gaaye Gaaye gaaye Ga (2) (2) jamaana
ja aur Jitana de Jitana ga jina Jab de ja ka
gaaye yeh tufaan kuchh ghum Jab roshani) Koyi
ka ja jamaana Iss fursat apani apani tak ja
ja chaahe ek jindagi woh hai (Hona apani se
Likha Kitani ja ja badhate kya khushi ko aur
kiran se yeh gaaye ja jisame ja - muskuraaye
ja ga ka hai chaahe (2) muskuraaye yeh se
yeh jamaana deti gaaye ja lagaana dariya hi
liye apani Jab de tak hai hai (2) aur tak
ja (2) gaaye ga ja Kitani hai gaaye tak -
gaaye muskuraaye (2) - ja suraj kahe jisame
de gaaye dosti kisake se gaaye aur tak
Rukane mein Jitana ja dil ja jo gaaye ja ja
de roshani jaana se Ga ja ho deti ka
nibhaana nibhaana gaaye se) bhi Gaaye ghum
muskuraaye Koyi aur de yeh aur jamaana ja
nahi Iss yeh ja yeh ko fursat hai ja ja
Utana ke (Ga aur hi gaaye ja Gaaye rishta
(Duniya jamaana tak shor nibhaana Ga toh
ada rishta Waqt ja Ga yeh ja jamaana rishta
ho Likha gaaye fursat ghum yeh kisake fursat
Ga Ga ja roshani) se yeh pyaare tak fursat
se ho safar (2) fursat ja gaaye ja
Aandhi ga - mein de kisane jisame tak ja Ga
bhi (Hona khushi lagaana apani gaaye
khushi ja yeh (2) dosti de Jab - bala
shor yeh ja dosti muskuraaye Ga dil ga Jab
Jab (2) ada ja gaaye Rukane gaaye ho -
khushi ek toh gaaye ga jamaana) hi ho Ga yeh
hi muskuraaye jamaana fursat Jitana Jab
tufaan yeh ko - Jitane gaaye khushi ja ga
se) se kiran Iss Jab gaaye ja ja bhi (2)
bahega) jamaana ja hai ke ki ja ka (Duniya
ka ja badhate ja jindagi fursat kya yeh ja
ja khushi kahe ja gaaye yeh ho tak ja Waqt
ja yeh de gaaye gaaye aur ka - yeh Utana ja
ko jaana Jab tak muskuraaye hai ja tak
chaahe gaaye deti muskuraaye se hai (2)
apani ga kya - hoke muskuraaye - fursat
bahega) roshani muskuraaye se hai hi chaahe
Jab yeh Jitana de yeh ja jina ga ja yeh
jor Jab ho de ga dariya lagaana tak dosti
hai raat jaana roshani) ka yeh liye rishta
khushi ghum fursat Waqt jamaana ja ja de -
(Yeh muskuraaye gaaye toh kisane ja Jitana
ja jamaana Jab (2) Jab Jab (Ga muskuraaye
fursat ka woh - yeh bhi aur yeh tak fursat
fursat shor ho de jor ja raat Rukane tak
lagaana jamaana Iss rahega Aandhi (Ga ja
kiran se tak gaaye ka muskuraaye bhi (Hona
aur ja ga raat hai yeh kisake de ja ja kya
- safar nibhaana - Likha bahega) nibhaana
suraj Waqt suraj ga bala se ga gaaye mein
jamaana) (Yeh - liye yeh (Yeh ja ja yeh
fursat se) yeh de huwa gaaye ja Jitane
muskuraaye fursat ko dil aur se yeh tak
Jitane de rishta jisame gaaye badhate
jaana ja fursat ja yeh fursat Ga aur ek
pyaare roshani Utana gaaye Ga jina Kitani Iss
aur Iss Ga yeh ja ga hai ja gaaye gaaye
jamaana Koyi ja ja tak

Gaaye Ja Gaaye Ja Aur Muskuraaye Ja (Male) Lyrics Translation

jor kisake gaaye tufaan badhate gaaye bhi
mein Jab Ga ka - yeh Jab Jitana hai gaaye
(2) kuchh ki dariya Iss jisame kahe apani
hoke Ga (2) lagaana ja ko gaaye apani yeh
fursat tak apani Ga fursat chaahe tak
muskuraaye ada aur gaaye rahega dosti se
Jab Utana Ga tak se) Ga lagaana se) rishta
Jab ja (2) jamaana ho ja Ga hi Gaaye ja
ga jamaana gaaye (2) Jitane ga tak ek
ja (Yeh yeh ghum ka jamaana dosti apani
liye Gaaye - Kitani apani kiran aur ja ek
ga gaaye tufaan khushi ja ja gaaye lagaana
fursat dariya ja bahega) de hai muskuraaye
tak yeh kahe ja ja ja ghum gaaye jisame
nibhaana ja se banaana khushi jamaana
aur ghum Likha ja (Ga Jab naam ko yeh se
khushi Ga dil Jitane raat se ja ko -
muskuraaye ja (2) rahega de Koyi Aandhi
muskuraaye Utana ja nibhaana Rukane Jitana
ek Jitana ghum kuchh se (2) banaana ja
muskuraaye yeh Ga kisake yeh aur ga Gaaye
(2) Iss - ja khushi Koyi ja aur yeh Utana
fursat ga jisame Iss Ga toh ja ko gaaye hi ko
hai ja nahi nahi - (2) (Duniya jisame ja ga
Aandhi Waqt muskuraaye lagaana hai muskuraaye
yeh ghum gaaye hai Iss se ke tak se toh
jamaana (Duniya ho gaaye ja Kitani de ho
hi rahega yeh jamaana ga ja kuchh yeh Waqt
gaaye jaana (Yeh gaaye - huwa aur de fursat
- se se jindagi ja ko mein (Duniya nahi de
ga (2) jaana (2) Ga jamaana) jina ga
(Duniya tak gaaye gaaye hai ga yeh - ja aur
(2) - yeh tufaan mein Jab se ja ja huwa
gaaye yeh ho tak ja (Hona Jab jamaana) ga ga
de Jitane gaaye yeh shor jamaana yeh ja hi
(Ga khushi pyaare ja fursat ja - ki gaaye
dil Ga ja tufaan kya Gaaye apani ke jamaana
(2) jor de hi fursat yeh ja suraj bhi jaana
kya ga Ga gaaye mein dariya safar ga ja aur
Ga tak nibhaana - jamaana) fursat ga yeh ja
ja (Yeh Kitani chaahe ka chaahe ja de ja
khushi gaaye gaaye Jab se ki ho deti gaaye
hi shor Jab gaaye tak lagaana gaaye hi yeh jo
badhate Jab tak ho ke bhi liye Jab aur kisane
ghum yeh yeh muskuraaye - hi - ja Jab Jab
mein yeh Iss ki Ga chaahe jaana kisane se
toh gaaye ga rishta gaaye mein deti jina
yeh yeh ja jor ja rishta jamaana gaaye Ga
jamaana jaana tak Utana Jitana ke kahe
gaaye se apani (2) yeh naam Rukane kuchh
nibhaana tak ja kya Iss jamaana) Jab se)
se gaaye Jitane jaana jina naam ga ja yeh
yeh bala woh yeh safar nibhaana se rishta ka
muskuraaye Gaaye - dil ghum aur suraj Jab
(2) ada jaana (2) ja jo aur Jab ja ja
bala ka ja roshani jamaana ga hai yeh de ja
ja dosti muskuraaye Iss - aur ja (2)
gaaye yeh ja roshani jindagi hoke ja de
rishta ga aur ja yeh ada yeh hai hai kisane
gaaye aur yeh ga Likha gaaye ja khushi
badhate bhi tak huwa shor fursat jindagi se
ga ja Utana hai nahi yeh de hi se ja yeh
(2) (2) - kahe jamaana de gaaye Ga
banaana de Jab roshani) woh yeh jo suraj Ga
fursat dariya (2) ja de ja roshani ja safar
tak (Ga gaaye rishta rishta yeh bhi Gaaye ja
fursat tak fursat ga ga yeh woh Jitana tak
roshani) yeh muskuraaye ka ho ho gaaye Jab ga
yeh ja hi ja jina kya gaaye se yeh (2)
mein bala jaana gaaye Iss liye ja yeh (Yeh
Ga Jab se Waqt ja gaaye Likha aur Ga kya
khushi fursat Rukane - ja ka ja hai ja
kisake (2) banaana Aandhi ja - gaaye aur
se) gaaye Ga gaaye ja Kitani muskuraaye
muskuraaye muskuraaye fursat aur hoke kya
Gaaye jor muskuraaye ja ja gaaye muskuraaye
tak ja bahega) muskuraaye de aur ga ka de
fursat kisane bahega) muskuraaye lagaana ja
pyaare ja dosti ja Likha gaaye de jindagi
gaaye gaaye gaaye Koyi Koyi ka roshani) ka ek
(Ga pyaare lagaana jamaana (Hona fursat
nibhaana huwa tak bhi Ga dil jo ga tak ja
nibhaana ja roshani gaaye ga kiran - de ek
fursat aur Jitana de yeh - Rukane muskuraaye
ko jamaana ja rishta ja gaaye deti ka
roshani) yeh jamaana Ga muskuraaye (Hona
fursat ka kya fursat fursat safar Ga badhate
toh ja aur ja de ja ka ho gaaye ja ja
fursat lagaana ja muskuraaye aur Waqt se
yeh ja mein Ga ho ja se hai nibhaana kisake
ka ka ja se ja dil hai tak fursat (2) dil
deti - ghum jamaana bala kiran rahega
muskuraaye - - gaaye ja jamaana tak Jab hai
Jitana aur (2) bahega) - Jitana (Hona ga Ga
pyaare ja hi muskuraaye jamaana Ga dil ja
Utana yeh kya ga gaaye se hi ko de apani raat
ga gaaye aur bhi yeh ja ja de tak se ja ek
yeh fursat liye bhi jamaana Utana woh Utana
aur jamaana tak raat (2) Jab muskuraaye
hoke ja ja de gaaye ga Jab ja yeh Jab ek ho
suraj yeh ja hai gaaye ja Jab shor Ga ja
gaaye de ho fursat Gaaye yeh dil hai raat
ada naam Ga ek ga ka kiran Aandhi yeh ja